Здавалка
Главная | Обратная связь

Х- і у-координатами центру, значеннями двох півосей і вектором напряму однієї з осейЗавдання №1

Запитання:

Як представити крапку у тривимірному просторі в однорідних координатах?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) (x y)

2) (x y z)

X y z 1)

4) (x y z 1 1)

5) (x y 1)

 

Завдання №2

Запитання:

Перетворення координат - це

 

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

Деформація об'єкта

Перерахунок значень координат

Перехід з однієї системи координат в іншу

4) перетворення значень координат в однорідні

5) заміна одних координат іншими

 

Завдання №3

Запитання:

Що таке параметричне число геометричного образу?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) задання координат об'єкта

2) одна із систем координат

Мінімальна кількість параметрів, що задають об'єкт

4) спосіб кодування об'єкта

5) число, яке визначає розмірність простору, в якому побудований об'єкт

 

Завдання №4

Запитання:

Як можна визначити додатну, або від'ємну сторону лінії, поверхні?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

По напряму дотичних та нормальних векторів

2) по тому як задані координати об'єкта

3) це неможливо

4) це взагалі не потрібно

5) по параметричному числу об'єкта

 

Завдання №5

Запитання:

Для чого обчислювальній машині потрібно задавати додатні та від'ємні сторони лінії, поверхні?

 

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

Для визначення видимих сторін об'єкта

Для виділення частин поверхонь

Для того, щоб визначити які частини об'єкта зафарбовувати іншим кольором

4) це взагалі не потрібно

5) щоб обчислювальна машина могла правильно розрахувати положення об'єкта в просторі

 

Завдання №6

Запитання:

Які, з перерахованих нижче, операцій належать до афінних перетворень?

 

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) масштабування по осях

2) зміщення вздовж однієї з осей

3) обертання навколо однієї з осей

4) нічого

5) обертання та зміщення відповідно до власної осі

 

Завдання №7

Запитання:

Що таке морфінг об'єкта?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) поступове перетворення одного об'єкта в інший

2) ступінь впливу однієї лінії фігури на іншу

3) деформація об'єкта

4) ступінь масштабування об'єкта

5) видозміна об'єкта відносно початку координат

 

Завдання №8

Запитання:

Як називається проекція, коли фігура розглядається фрагментно, тобто кожна частина зображення розглядається перпендикулярно до неї?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Сферична проекція

2) циліндрична проекція

3) ортогональна проекція

4) одноточкова проекція

5) перпендикулярна проекція

 

Завдання №9

Запитання:

Скількома параметрами задається окружність, при її побудові?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Х- і у-координатами центру та радіусом

2) х- і у-координатами центру та координатою точки обертання

3) х- і у-координатами центру, радіусом та вектором напряму обертання

 

4) х- і у-однорідними координатами та радіус вектором

5) х- і у-координатами центру та довжиною окружності

 

Завдання №10

Запитання:

Скількома параметрами задається еліпс, при його побудові?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) х- і у-координатами центру та радіусом

х- і у-координатами центру, значеннями двох півосей і вектором напряму однієї з осей

3) х- і у-координатами центру, радіусом та вектором напряму обертання

 

4) х- і у-однорідними координатами центру перетину півосей та радіус вектором

5) х- і у-координатами центру та довжиною окружності

 

Завдання №11

Запитання:

Вкажіть параметричне число для поверхні другого порядку:

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) 6

2) 9

3) 3

4) 4

5) 5

 

Завдання №12

Запитання:

Вкажіть параметричне число для полінома n-го ступеня:

 

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) n+1

2) n

3) n+2

4) n-1

5) немає вірної відповіді

 

Завдання №13

Запитання:

Вкажіть параметричне число для відрізка на площині:

 

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) 4

2) 2

3) 3

4) 5

5) немає вірної відповіді

 

Завдання №14

Запитання:

Як називаються параметри, якими може задаватись об'єкт і значення яких не впливають на параметричні числа?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Логічні параметри

2) функціональні параметри

3) геометричні параметри

4) параметри відхилень

5) не має вірної відповіді

 

Завдання №15

Запитання:

Для чого, в машинній графіці, задаються параметри які вказують з якого кінця будується геометричний компонент?

 

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) для визначення видимості сторін

2) для позиціювання фігури у просторі

3) для знаходження параметричного числа

4) це зовсім не потрібно

5) для визначення розмірності простору, в якому будується фігура

 

Завдання №16

Запитання:

Як може задаватись напрямок обходу тіла, при побудові фігури?

 

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.