Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика системи 1<Не записуйте “Характеристика системи 1”. Задавайте конкретну, змістовну назву характеристики кількома словами.>

3.1.1 Опис і пріоритет

<Надайте короткий опис характеристики і відзначте, якого вона пріоритету Високого, Середнього, чи Низького.>

3.1.2 Послідовності дія/відгук

<Список послідовностей дій користувача і відгуків системи, що спричиняють режим визначений для цієї характеристики. Це відповідає елементам діалогу асоційованим з варіантами використання.>

3.1.3 Функціональні вимоги

<Перелічити детальні функціональні вимоги асоційовані із цією характеристикою. Це можливості продукту, які мають бути реалізовані, щоб користувач скористався сервісами чи виконав варіант використання. Включаючи, як продукт повинен реагувати на помилкові умови чи неправильні введення. Вимоги мають бути короткими, повними, недвозначними, верифіковуваними, і необхідними.>

<Кожна вимога має бути унікально ідентифікована номером чи значущою міткою певного виду, наприклад

REQ-1.1:

REQ-1.2: .>

Характеристика системи 2 (і т.д.)

Вимоги зовнішніх інтерфейсів

Користувацькі інтерфейси (при потребі)

<Описати логічні характеритики кожного інтерфейсу між ПЗ та користувачами. Може включати зразки зображень екрану.>

Апаратні інтерфейси (при потребі)

<Описати логічні та фізичні характеристики кожного інтерфейсу між ПЗ та апаратними компонентами системи. Може включати типи підтримуваних пристроїв, природу даних і керуючих взаємодій між ПЗ та апаратними засобами і комунікаційні протоколи, які будуть використані.>

Програмні інтерфейси (при потребі)

<Описати зв’язок між продуктом і іншими специфічними програмними компонентами (назва і версія), включаючи бази даних, операційні системи, інструменти, бібліотеки і інтегровані комерційні компоненти. Визначити дані і повідомлення, які поступають в систему і виходять з неї і описати мету кожної.>

Комунікаційні інтерфейси (при потребі)

<Описати вимоги, що пов’язані з комунікаційними функціями, необхідними цьому продукту, зокрема, електронна пошта, веб броузер, мережеві протоколи, електронні форми і т.п. Визначити прийнятні формати повідомлень. Визначити комунікаційні протоколи, які будуть використовуватись, такі як FTP чи HTTP. Визначити безпеку комунікацій чи питання шифрування, швидкість передачі даних, і механізми синхронізації.>

Інші нефункційні вимоги

Вимоги продуктивності

<Якщо є вимоги продуктивності до продукту в різних середовищах, описати їх та пояснити. Визначити часові залежності для систем реального часу. Описати такі вимоги настільки точно, як це можливо.>

Вимоги безпеки

<Визначити вимоги, що стосуються безпеки чи питань секретності, щодо використання продукту чи захисту даних, які використовуються чи створюються. Визначити вимоги аутентифікації користувачів.>©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.