Здавалка
Главная | Обратная связь

Цілі та функції екоаудитуЗагалом цілями природоохоронних екоаудитів можуть бути:

• отримання об'єктивної оцінки природоохоронної діяльності об'єкта аудитування в цілому або окремих напрямків цієї діяльності відносно рівня екологічної безпеки підприємства;

• виявлення пріоритетів вирішення екологічних проблем підприємства;

• підготовка обгрунтованих еколого-економічних рекомендацій щодо стратегії і тактики розв'язання природоохоронних завдань підприємства;

• визначення достовірності і повноти офіційної екологічної інформації підприємства, екологічної звітності про свою діяльність;

• перевірка наявності на підприємстві необхідних норм, нормативів, планів заходів, графіків контролю тощо, погодження їх в органах державного нагляду;

• виявлення недоліків і помилок у звітній, обліковій, поточній, експлуатаційній, фінансовій документації;

• визначення повноти і своєчасності виконання природоохоронних заходів та розпоряджень органів державного нагляду;

• перевірка виконання вимог екологічного законодавства, норм, правил та інструкцій з безпеки;

• оцінка рівня організаційної роботи, нормативно-методичного і технічного забезпеченя (лабораторного, комп'ютерного), рівня підготовки персоналу.

З огляду на державні природоохоронні інтереси і функції управління екоаудит здійснюється для надання допомоги владі в пошуку додаткових заходів щодо вивчення ризиків і забезпеченя безпеки, а для суб'єктів господарювання — з метою швидкого впровадження модернізованих засобів запобігання ризикам.

Об’єкти екоаудиту

Об'єктами екологічного аудиту є:

- підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти;

- системи екологічного управління;

- інші об'єкти, передбачені законом.

Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.

Суб'єктами екологічного аудиту є:

- замовники;

- виконавці екологічного аудиту.

У разі проведення обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересовані органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктами екологічного аудиту також є керівники чи власники об'єктів екологічного аудиту.

Замовниками екологічного аудиту можуть бути заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи. Виконавцем екологічного аудиту може бути юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог цього Закону.

 

ЕК проектів

Під проектною документацією слід розуміти державні інвестиційні програми та проекти, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства, проекти генеральних планів несених пунктів, схеми районного планування, техноекономічні обґрунтування розрахунку(ТОР), проекти технічні, попередні та робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств, проекти законодавчих та інших правових актів, що регулюють відносини в галузі охорони нпс, діяльності, що може негативно впливати на стан нпс та іншу перед планову, перед проектну та проектно кошторисну документацію.

В процесі експертної оцінки проектної документації визначається ступінь екологічного ризику і безпеки запланованої діяльності та відповідність об’єктів ЕЕ вимогам екологічного законодавства, санітарно-будівельним нормам і правилам дається оцінка ефективності, обґрунтованості та достатності заходів щодо нпс

Визначення конкретних організацій виконавців робіт по підготовці робочих матеріалів попередньої оцінки проектів або проведення ДЕЕ конкретної документації, здійснюється організаціями різного базового рівня еколого-економічними розділами Мін.Ек. і його місцевих органів, які в письмовій формі у вигляді офіційного листа видають завдання цим організаціям і визначають конкретні умови виконання відповідної роботи

Висновки ЕЕ оформлюються відповідно до З-ну У. «про ЕЕ»

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.