Здавалка
Главная | Обратная связь

Чого не має права робити замовник екологічної експертизи?

Що таке екологічна експертиза?

1)Вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, що ґрунтується на оцінці якості довкілля.

2)Система нормативів для оцінки антропогенного впливу на довкілля.

3)Система державних природоохоронних заходів, спрямованих на оцінку відповідності використання ресурсів вимогам екологічного захисту довкілля.

4)Система державних природоохоронних заходів, спрямованих на встановлення відповідності використання природних ресурсів вимогам екологічного захисту довкілля.

5)Вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища.

Що вивчає екологічна експертиза?

1)Взаємовідносини між живими організмами та середовищем.

2)Поведінку токсичних речовин у довкіллі.

3)Рівень можливих негативних впливів господарської діяльності на навколишнє середовище.

4)Зміну стану навколишнього природного середовища у просторі і часі залежно від антропогенного впливу.

-5)Кількість викидів, скидів, які утворюються на підприємстві.

3. Об’єктом екологічної експертизи є:

1)Стан навколишнього природного середовища.

2)Стан здоров’я населення, що проживає на певній території.

3)Стан природних ресурсів.

4)Нормативно-технічна документація на створення нової техніки. технологій, матеріалів тощо.

5)Стан санітарної зони підприємства.

Який характер носять висновки державної екологічної експертизи?

1)Обов’язковий.

2)Рекомендаційний.

3)Необов’язковий.

4)Порадницький.

5)Виконання висновків згідно ситуації, яка склалася на підприємстві.

5. Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має:

1) Вищу освіту.

2) Вищу освіту,відповідну спеціальність, кваліфікацію.

3) Вищу освіту,відповідну спеціальність, кваліфікацію, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, має практичний досвід у відповідній галузі не менше 5 років.

4) Вищу освіту,відповідну спеціальність та кваліфікацію, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, практичний досвід у відповідній галузі нс менше 3 років.

5) Освіту не нижчу за закінчену середню чи еквівалентну їй та належний досвід роботи, який сприяє розвиткові вмінь та поліпшенню розуміння вимог законів, нормативних актів, регламентів чи стандартів та інших відповідних нормативних документів щодо навколишнього середовища;

Чого не має права робити замовник екологічної експертизи?

1) Ознайомитися з висновками екологічної експертизи2) Клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи.3) Втручатися у проведення екологічної експертизи.

4) Одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи.

5) Вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.