Здавалка
Главная | Обратная связь

Вибір марки матеріалу. Призначення хіміко-термічної обробки зубів, визначення допустимих напружень2.1. Використовуючи табл.. П21 і П28 [1], призначаємо для для виготовлення коліс Сталь 45 з термічною обробкою: нормалізація − для колеса і поліпшення для шестерні.

2.2. Допустимі напруження на згинальну витривалість зубів.

За таблицею П28 [1] для Сталі 45, нормалізація, Нв= 180-200

τ окр=420 МПа, Nно=107, τ оFр=155 МПа для нереверсивної передачі, NFо=4×106 для колеса поліпшення, Нв= 240-280

τ окр=600 МПа, Nно=1,5×107, τ оFр=195 МПа для нереверсивної передачі, NFо=4×106 для шестерні

Призначаємо ресурс передачі tгод.≥104год.

Знаходимо кількість циклів зміни напружень:

NНЕ= NFЕ=60×tгод. N2≥60×104×300=18×107

Оскільки NНЕ> NНО, NFЕ> NFо ,то kHL=1; kHL=1

Таким чином:

для колеса τ 11кр= τ окр× kHL =420×1=420 МПа

τ 11Fр= τ оFр× kFL =155×1=155 МПа

для шестерні τ 11кр= τ окр× kHL =600×1=600 МПа

τ 11Fр= τ оFр× kFL =155×1=155 Мпа

 

Визначення параметрів передачі

3.1. Знаходимо значення відповідних коефіцієнтів і визначаємо між осьову відстань

kа=4300 для стальних косозубих коліс [1,табл.. П22]

Приймаємо коефіцієнт ширини коліс ψва=0,4

Тоді ψld=0,5× ψва(и+1)= 0,5× 0,4(4,83+1)=1,166

За таблицею [1,табл.. П25] k≈1,05, k≈1,1, km=1,12, k=1

Приймаємо Z1=25 і УF=3,9 – таблиця [1,табл.. П27]

За ГОСТ 2185-66 α=180 мм.

3.2. Визначаємо нормальний модуль:

за ГОСТ 9563-60 mn=2мм.

3.3. Призначаємо кут нахилу лінії зуба β і знаходимо кількість зубів шестерні і колеса

Приймаємо β=15о

Приймаємо Z1=29

Тоді Z2=u× Z1=4,83×29=140,07

Приймаємо Z2=140.

3.4. Уточнюємо передаточне число,частоту обертання, кутову швидкість тихохідного вала і кут нахилу лінії зуба:

 

β=19о54І

3.5. Визначаємо розмір колового модуля:

3.6. 3находимо діаметри:

d1=mt×Z1=2, 1269×29=61, 68 мм

d а1=d1+2×mn=61,68+2×2=65,68 мм

d F1=d1−2,5×mn=61,68−2,5×2=56,68 мм

d2=mt×Z2=2, 1269×140=298, 32 мм

d а2=d2+2×mn=298,32 +2×2=302,32 мм

d F2=d2−2,5×mn=298,32 −2,5×2=293,32 мм

3.7. Уточнюємо міжосьову відстань:

.

3.8. Визначаємо ширину вінця зубчатих коліс:

b=ψва×αω=0, 4×180=72мм

Приймаємо b1=72мм для колеса

B2=75мм для шестерні.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.