Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА загальна фармакологія

У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія препарату?

A. *Тератогенна

B. Мутагенна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

Чоловік, який довго приймав ліки, не може припинити їх використання, тому що при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому препарату?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

Хворому 35 років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого йому для відновлення акомодації закапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що лежить в основі відсутності ефекту?

A. *Односторонній антагонізм

B. Синергізм

C. Тахіфілаксія

D. Двосторонній антагонізм

E. Звикання

Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилося безсоння, з`явились агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, що виникли в хворої?

A. *Фізична та психічна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилось, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настала зупинка дихання і довгочасне розслаблення скелетних м`язів.Який ефект лежить в основі цього явища?

A. *Потенціювання

B. Кумуляція

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Сенсибілізація

Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежість

E. Толерантність

Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія

A. Синдром відміни

B. Кумуляція

C. Толерантність

D. Сенсибілізація

E. Залежність

Хвора 45 років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Етіотропну

C. Патогенетичну

D. Вибіркову

E. Рефлекторну

Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, яка обумовлена:

A. Спадковою ензимопатіэю.

B. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

C. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

D. Пригніченням мікросомальних ферментів печінки.

E. Супутнім захворюванням органа-мішені.

Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Мутагенний ефект

B. Ембріотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект

Прозерін при системному введенні щурам підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Прямий функціональний антагонізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Незалежний антагонізм

E. Неконкурентний антагонізм

Підлітку, що перебував у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом'язове введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною:

A. *Фізіологічний антагонізм

B. Синергізм

C. Потенціація

D. Конкурентний антагонізм

E. Сумація ефектів

Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, яка обумовлена:

A. Спадковою ензимопатіэю.

B. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

C. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

D. Пригніченням мікросомальних ферментів печінки.

E. Супутнім захворюванням органа-мішені.

Тривале вживання протипухлинних цитостатиків лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Мутагенний ефект

B. Ембріотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект

Антихолінестеразний засіб прозерин при парентеральному застосуванні підвищує тонус скелетних м'язів. Засіб для наркозу фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Адитивна дія

C. Синергізм

D. Потенціювання або суперадитивна дія

E. Хімічний антагонізм

У хворого на тахиаритмію, який лікувався хінідіном розвилась незвичайна реакція на препарат. Як називається підвищення чутливості і спотворення реакції на лікарські препарати, що обумовлене генетичними ферментопатіями?

A. *Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Синдром відміни

Через 6 тижнів після початку лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого з'явились ознаки інтоксикації серцевими глікозидами. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. *Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

Призначений хворому психотропний лікарський засіб викликає функціональні зміни, які не зникають до наступного прийому препарату. Діагностовані ознаки порушення психічних процесів пов’язані з тим, що кожна наступна доза препарату посилювала попередній ефект. Як називається таке явище, яке призвело до порушення психічних процесів у хворого?

A. *Функціональна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Алергічна реакція

E. Залежність

При повторному застосуванні бензилпеніциліну-натрієвої солі у хворого розвинувся алергічний дерматит. Як називається явище якісної зміни ефекту з підвищенням чутливості при повторному застосуванні лікарської речовини?

A. *Сенсибілізація

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Психічна залежність

E. Алергічна реакція

До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми, тривоги і зниженням розумової працездатності. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну *

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуюча

E. Рефлекторну

Під час вагітності жінка, хвора на епілепсію, приймала протисудомний засіб. Пологи наступили в строк, але народилась дитина з вадами розвитку - ущелиною хребта. Як називається описана дія препарату?

A. * Тератогенна дія

B. Алергічна реакція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Сенсибілізуюча дія

Хворий після тривалого курсу лікування наркотичними анальгетиками не може припинити їх застосування, у зв’язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. *Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Кумуляція

У жінки діагностовано гіпертонічний криз. Який препарат, що впливає на периферичні нервові закінчення та сприяє перерозподілу крові в судинах, Ви призначите даній хворій?

A. *Гірчичні пакети

B. Танін

C. Відвар кори дуба

D. Настій шавлії

E. Вісмуту нітрат основний

У хворого з хронічною серцевою недостатністю з'явилися напади пароксизмальної тахікардії. Який з наведених засобів можна рекомендувати для їх усунення?

A. * Лідокаїн

B. Анаприлін

C. Хінідин

D. Атенолол

E. Верапаміл

Лікар-стоматолог поставив діагноз: хронічний афтозний стоматит. До комплексної терапії включений препарат для місцевого знеболення у вигляді аерозолю. Місцевому анестетику із групи амідів властива також антиаритмічна активність. Визначити препарат для проведення місцевого знеболення.

A. Лідокаїн

B. Новокаїнамід

C. Анестезин

D. Аміодарон

E. Верапаміл

Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

A. *М-Холіноміметичні засоби

B. М-Холіноблокуючі засоби

C. Альфа-адреноміметичні засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Гангліоблокатори

Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечнику та тонусу сечового міхура призначений препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:

A. *Прозерін

B. Діхлотіазид

C. Резерпін

D. Манніт

E. Анапрілін

У хворого після операції резекції шлунка на 2-3 день не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

A. Прозерин

B. Празозин

C. Циклодол

D. Атропіну сульфат

E. Норадреналіну гідротартат

До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіпіремована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

A. *Прозерин

B. Ацеклідин

C. Пілокарпін

D. Армін

E. Діпіроксим

Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?

A. *Галантаміну гідрохлорид

B. Іпратропіум бромід

C. Дипіроксим.

D. Ізонітрозин.

E. Ацеклідин.

У приймальне відділення було доставлено хворий з наступною симптоматикою: міоз, гіперсалівація, пітливість, спазм бронхів, блювота і діарея. Було встановлено діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити в комплексну терапію?

A. Атропіну сульфат і дипіроксим

B. Тіосульфат натрію і бемегрид

C. Налорфіну гідрохлорид і бемегрид

D. Глюкоза і бемегрид

E. Панангін і унітіол

До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечею та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з’єднаннями. Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

A. *Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тета цин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідро хлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

У хворого на міастенію, після призначення прозеріну, з'явилася нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна усунути інтоксикацію?

A. *Атропіну сульфат

B. Фізостигмін

C. Пірідостігміну бромід

D. Ізадрин

E. Мезатон

Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацитилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Укажіть назву цієї речовини:

A. *Атропін

B. Адреналін

C. Анаприлін

D. Прозерин

E. Салбутамол

При зборі анамнезу у хворого на бронхіальну астму лікар з'ясував, що напади задухи виникають зазвичай вночі, їм передує брадикардія. Яка група холінергічних засобів найбільш показана в даній ситуації?

A. М-холіноблокатори

B. М-холіноміметіки

C. Антихолінестеразні кошти

D. Реактіватори холінестерази

E. Н-холіноміметіки

Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал-натрію, після чого розвинувся ларингоспазм, підсилилась салівація. Введення якого препарату попередить небажані ефекти?

A. *Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідро хлорид

C. Прозерин

D. Аллоксим

E. Пірроксан

У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна попередити небажані ефекти?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Анальгін

E. Пірацетам

При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігалась сухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов'язана дія цього препарату?

A. Із блокадою М-холінорецепторів

B. Із стимуляцією М-холінорецепторів

C. Із стимуляцією Н-холінорецепторів

D. Із стимуляцією адренорецепторів

E. Із блокадою адренорецепторів

Стоматолог з метою зменшення салівації під час пломбування зубу хворому призначив препарат. Що це за лікарський засіб?

A. *Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерін

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Мезатон

В лікарню доставлена жінка, якій необхідно провести інтубацію трахеї. Який з нижченаведених лікарських засобів доцільно застосувати у даному випадку?

A. Дитилін *

B. Нітрогліцерин

C. Метронідазол

D. Атропіну сульфат

E. Гентаміцину сульфат

Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м‘зів. Вони блокують:

A. Нервово-м‘язові синапси*

B. Гангліонарні синапси

C. Центральні синапси

D. Пропріорецептори

E. Проведення збудження мембраною

Хворому з переламом кінцівки необхідно призначити препарат з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення нетривалого хірургічного втручання. Визначте цей засіб:

A. Дитилін

B. Тубокурарину хлорид

C. Цитітон

D. Атропіну сульфат

E. Пентамін

До щелепно-лицьового відділення доставили хворого з переламом нижньої щелепи. Було вирішено репозицію кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?

A. *Дитилін

B. Тубокурарина хлорид

C. Пипекуроній бромід

D. Діазепам

E. Меліктин

У чоловіка, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксант - дитилін, розслаблення скелетних м’язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Відсутність якого ферменту в сироватці крові зумовлює цей стан?

A. *Бутирилхолінестерази

B. Каталази

C. Ацетилхолінестерази

D. Глюко-6-фосфатази

E. Глутатіонпероксидази

Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції і припинення наркозу самостійне дихання не відновилось. Недостатність якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язевого релаксанту?

A. *Псевдохолінестерази

B. Сукцинатдегідрогенази

C. Карбангідрази

D. N-ацетилтрансферази

E. K-Na-АТФ-ази

До травматологічного пункту доставлено постраждалого після ДТП з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2\% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулося тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферментопатія?

A. Псевдохолінестерази

B. Уридіндифосфоглюкуронової трансферази

C. Глюкозо-6-фосфатдегідногенази

D. Метгемоглобінредуктази

E. N-ацетилтрансферази

Хворому з травмою передплічча під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу і функції м‘язів спостерігалось більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?

A. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази

B. Генетичним дефіцитом гідроксилаз

C. Утворенням активного метаболіту

D. Пригніченням мікросомного окиснення

E. Генетичним дефіцитом моноамінооксидази

У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

A. *Переливання крові

B. Гемодіаліз

C. Гемосорбція

D. Форсований діурез

E. Перитоніальний діаліз

Під час оперативного втручання анестезіолог для керуємої гіпотонії застосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат призначений хворому у даному випадку?

A. Гігроній

B. Пентамін

C. Пахікарпін

D. Бензогексоній

E. Пірилен

17. Для лікування нежитю лікар призначив хворій препарат із групи адреноміметиків. Назвіть цей засіб?

A. *Нафтизин

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Норадреналіну гідротартрат

D. Ефедрину гідрохлорид

E. Атропіну сульфат

18. Визначте лікарський засіб, який звужує судини слизової оболонки носа, і може бути використаний в ЛОР практиці для лікування ринітів, носових кровотеч:

A. *Ксилометазолін

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Фенотерол

E. Норадреналіну гідрохлорид

14. З метою корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії цього препарату?

A. *Збудження α-адренорецепторів

B. Збудження β 2-адренорецепторів

C. Блокада α- адренорецепторів

D. Блокада β 2-адренорецепторів

E. Збудження α- та β-адренорецепторі

21. Лікар швидкої медичної допомоги був викликаний до хворої на бронхіальну астму, у якої раптово виник напад бронхоспазму і напад стенокардії. Який із препаратів найбільш ефективний для надання невідкладної допомоги ?

A. *Сальбутамол.

B. Ефедрину гідрохлорид .

C. Адреналіну гідрохлори

D. Норадреналіну гідротартрат

E. Резерпін

Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

A. Альфа-адреноміметики

B. Альфа-адреноблокатори

C. Н-холіноміметики

D. М-холіноміметики

E. Гангліоблокатори

У хворого на цукровий діабет після чергової ін’єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

A. *Адреналіну гідрохлориду

B. Бутамід

C. Кофеін-бензоат натрію

D. Норадреналіну гідротартрату

E. Глібутид

До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

A. *Активація альфа-1-адренорецепторів.

B. Активація серотонінових рецепторів.

C. Активація бета-адренорецепторів.

D. Активація дофамінових рецепторів.

E. Блокада м-холінорецепторів.

Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що у нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Вкажіть, який препарат був призначений?

A. Ізадрин*

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Кромолін-натрій

E. Фенотерол

У хворої на гіпертонічну хворобу, розвинувся приступ бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття приступу?

A. *Салбутамол

B. Ізадрин

C. Адреналін

D. Еуфілін

E. Ефедрин

Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з’являтися напади задухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрікулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільше імовірний розвиток подібних ефектів?

A. *Анаприлін

B. Клофелін

C. Корданум

D. Верепаміл

E. Резерпін

Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом в складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого почастішали напади задухи. З чим пов’язане виникнення даного побічного ефекту?

A. *Блокада beta2 -адренорецепторів бронхів

B. Блокада beta1 -адренорецепторів бронхів

C. Стимуляція beta2 -адренорецепторів бронхів

D. Блокада alpha2 -адренорецепторів бронхів

E. Стимуляція alpha1 -адренорецепторів бронхів

Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який з перелічених препаратів міг викликати подібне явище?

A. *Анаприлін

B. Празозин

C. Верапаміл

D. Каптоприл

E. Ніфедипін

Хворий 42 років страждає бронхіальною астмою. При приступі бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. Стимулює beta2-адренорецептори

B. Блокує beta2-адренорецептори

C. Стимулює alpha2-адренорецептори

D. Стимулює alpha1-адренорецептори

E. Стимулює beta1-адренорецептори

Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

A. *Анаприлін

B. Аймалін

C. Верапаміл

D. Ніфедипін

E. Новокаїнамід

У молодого чоловіка, спортсмена, підвищений артеріальний тиск і сила серцевих скорочень. Який з гіпотензивних засобів найбільш доцільно призначити?

A. *Анаприлін

B. Празозін

C. Клофелін

D. Папазол

E. Ніфедіпін

До кардіологічного відділення поступив хворий на ішемічну хворобу серця. Для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб з групи beta-адреноблокаторів. Назвіть цей препарат:

A. * Метопролол

B. Атропіну сульфат

C. Морфіну гідрохлорид

D. Окситоцин

E. Фуросемід

Хворий при проходженні курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

A. *Накопичення ацетальдегіду

B. Алергічна реакція

C. Невралгічні розлади

D. Серцево-судинна недостатність

E. Порушення функції нирок

Відзначте концентрацію етилового спирту, що найбільш активну протимікробну дію за наявністю білку у середовищі:

A. 70%*

B. 96%

C. 60%

D. 15%

E. 40%

Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід надати перевагу для лікування безсоння?

A. *Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Етамінал-натрій

D. Барбаміл

E. Барбітал

Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту?

A. *Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Хлоралгідрат

D. Етамінал-натрій

E. Бромізовал

Хворий 37-ми років, що страждає на облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок, одержує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв’язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі ЧМТ) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов’язане з:

A. *Індукцією фенобарбіталом ферментів мікросомального окислення в печінці

B. Аліфатичним гідроксилюванням фенобарбіталу

C. Кон’югацією феніліну з глюкуроновою кислотою

D. Окислювальним дезамінуванням феніліну

E. Гальмуванням фенобарбіталом мікросомального окислення в печінці

Молода дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

A. *Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу

B. Для стимуляції дихання

C. Для нормалізації АТ

D. Для інактивації фенобарбіталу

E. Для пробуджуючого ефекту

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м'язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:

A. *Леводопа

B. Дифенін

C. Фенобарбітал

D. Сибазон

E. Етосуксимід

Чоловіку 70 років, страждаючому хворобою Паркинсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращался. Який механизм дії лікарського засобу?

A. *Активація дофамінової системи.

B. Гальмування холінергічної системи.

C. Гальмування гістамінергічної системи .

D. Гальмування серотонінергічної системи.

E. Активація енкефалінової системи.

Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливій механізм дії препарату?

A. *Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази

B. Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази

C. Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази

D. Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази

E. Пригнічення моноамінооксидази

До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання ускладнене, з періодичністю по типу Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

A. *Наркотичними анальгетиками

B. Транквілізаторами

C. Ненаркотичними анальгетиками

D. М-холіноблокаторами

E. Антихолінестеразними

Хворому з переламом стегна призначили наркотичний аналгетичний засіб. Взаємодією з якими рецепторами обумовлена його знеболююча дія?

A. *Опіатними рецепторами

B. Адренорецепторами

C. Холінорецепторами

D. Бензодіазепіновими рецепторами

E. ГАМК-ергічними рецепторам

Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переламом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

A. *Промедол

B. Анальгін

C. Морфіну гідрохлорид

D. Панадол

E. Парацетамол

При огляді хворого відмічено різке звуження зіниць ока, сонливість, рідке дихання, по типу Чейна-Стокса, застримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спино-мозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?

A. *Морфін

B. Атропін

C. Фосфакол

D. Кофеїн

E. Барбітал

До відділення інтенсивної терапії госпіталізовано наркомана з передозуванням наркотичним анальгетиком. Застосовані реанімаційні заходи виявилися неефективними - хворий помер. Внаслідок чого, скоріш за все, настала смерть?

A. *Пригнічення дихального центра

B. Ниркова недостатність

C. Печінкова недостатність

D. Колапс

E. Бронхоспазм

До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

A. *Налоксон

B. Парацетамол

C. Метацин

D. Дигоксин

E. Унітіол

Хворому зі злоякісним новоутворенням верхньої щелепи для знеболення лікар призначив морфіну гідрохлорид. Після застосування препарату виникло пригнічення дихання, різке звуження зіниь, ціаноз, гіпотермія, втрата свідомості. Який антидот слід застосувати?

A. Налоксон

B. Адреналіну гідро хлорид

C. Атропіну сульфат

D. Промедол

E. Дроперидол

У реанімаційне відділення поступив хворий із симптомами гострого отруєння морфіном – втрата свідомості, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, різкий міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?

A. *Налоксону гідрохлорид

B. Кордіамін

C. Камфора

D. Етимізол

E. Кофеїн-бензоат натрію

Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?

A. *Целекоксиб

B. Диклофенак-натрій

C. Промедол

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Бутадіон

Хворому із діагнозом стенокардія, який лікується ізосорбіду мононітратом додатково призначений лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте препарат

A. *Ацетилсаліцилова кислота

B. Нітрогліцерин

C. Анаприлін

D. Ніфедипін

E. Валідол

Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрію. Через деякий час після його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання спричинило відміну препарату?

A. *Виразкова хвороба

B. Ішемічна хвороба серця

C. Цукровий діабет

D. Гіпертонічна хвороба

E. Бронхіальна астма

Хворий з ревматоїдним артритом, приймає диклофенак-натрію. Після чергового аналізу крові лікар відмінив препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав диклофенак-натрію?

A. *Лейкопенія

B. Лейкемія

C. Посилення гемокоагуляції

D. Зниження гемокоагуляції

E. Еозинофілія

Хворому, який переніс інфаркт міокарду, призначена ацетилсаліцилова кислота по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат?

A. *Зменшення агрегації тромбоцитів

B. Зменшення запалення

C. Зменшення больового синдрому

D. Пониження температури

E. Розширення коронарних судин

У хворого 55 років з виразкую шлунка на 4-й день лікування диклофенаком-натрію виникла шлункова кровотеча. З чим пов’язана ульцерогенна дія препарату?

A. *Зменшення утворення простагландіну Е1

B. Зменшення утворення простацикліну

C. Зменшення утворення лейкотриєнів

D. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

E. Зменшення утворення тромбоксану

В приймальне відділення поступив хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат необхідно ввести для усунення больового шоку?

A. Промедол

B. Пантогам

C. Мідокалм

D. Сиднокарб

E. Ібупрофен

У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу гострого респіраторного захворювання препарату виникли слідуючи симптоми: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат викликав побічну дію?

A. *Ацетилсаліцилова кислота

B. Вітамін С

C. Нафтизин

D. Бромгексин

E. Мідантан

У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який препарат з групи нестероїдних протизапальних зменшить больовий синдром?

A. Диклофенак-натрій

B. Кетаміну гідро хлорид

C. Лідокаїну гідрохлорид

D. Дроперидол

E. Кодеїну фосфат

Хворий 18 років звернувся дро лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. В результаті чого він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов’язане неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного:

A. Нітразепам

B. Етамінал натрій

C. Хлоралгідрат

D. Фенобарбітал

E. Бромізовал

При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

A. *Дроперидол

B. Етаперазин

C. Левомепромазин

D. Клозапін

E. Сульпірид

В психіатричну клініку доставлений хворий 40-ка років у стані збудження, агресії, мрення. Який препарат слід ввести хворому?

A. Аміназин

B. Резерпін

C. Седуксен

D. Натрію бромід

E. Настоянку валеріани

В кардіологічне відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарду. Для купірування больового синдрому в складі нейролептанальгезії пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:

A. *Дроперідол + фентаніл

B. Морфін + атропін

C. Аміназин + діазепам

D. Анальгін + піпольфен

E. Но-шпа + дімедрол

Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

A. *Антипсихотичний

B. Протиблювотний

C. Гіпотермічний

D. Міорелаксуючий

E. Гіпотензивний

Хворий на протязі двох тижнів отримував лікарську терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явилась ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів виклакає вказані ускладення?

A. *Аміназин

B. Дифенін

C. Сиднокарб

D. Імізін

E. Хлордіазепоксид

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на страх, відчуття неспокою, внутрішньої напруги, що виникли після душевної травми. Який препарат слід йому призначити?

A. *Діазепам

B. Мікстуру Павлова

C. Настоянку валеріани

D. Настоянку собачої кропиви

E. Етамінал-натрію

У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньовведених препаратів дала основу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення?

A. *Дроперідол

B. Метаперазин

C. Етаперазин

D. Галоперідол

E. Аміназин

При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття жаху та для потенціювання дії анестетиків, призначив хворому транквілізатор - похідне бензодіазеліну. Який з перерахованих засобів призначив лікар?

A. *Діазепам

B. Дроперідол

C. Атропін

D. Сульпірид

E. Аміназин

У хворої 45-ти років невроз, який проявляється дратівливістю, безсонням, невмотивованою тривогою. Який лікарський засіб - транквілізатор усуне всі симптоми хвороби?

A. *Діазепам

B. Парацетамол

C. Пірацетам

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Леводопа

У кардіологічне відділення поступив хворий з інфарктом міокарда. Для купірування болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перерахованих нейролептиків найбільш придатний для проведення нейролептанелгезіі?

A. *Дроперидол

B. Аміназин

C. Трифтазин

D. Галоперидол

E. Сульпирид

У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з группи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?

A. *Аміназин.

B. Діазепам.

C. Натрія бромід.

D. Резерпін.

E. Фторотан.

В психіатричну клінику доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід прийняти

A. Аміназин

B. Седуксен

C. Натрію бромід

D. Резерпін

E. Настойка валеріани

Хворий переніс інсульт. Який з наведених препаратів слід включити до комплексної терапії з метою покращення кровообігу та метаболізму головного мозку

A. Пірацетам*

B. Седуксен

C. Феназепам

D. Амітриптилін

E. Камфора

У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначит для зняття патологічної депресії?

A. *Амітриптилін

B. Сиднокарб

C. Кофеїн-бензоат натрію

D. Пірацетам

E. Трифтазин

У неврологічне відділення поступив хворий зі скаргами на зниження пам'яті і розумової працездатності, порушення сну, запаморочення. Перераховані симптоми хворий пов'язує зі струсом мозку після ДТП 2 роки тому. Виберіть препарат, який поліпшує метаболізм головного мозку і найбільш доцільний в даній ситуації:

A. *Пірацетам

B. Сиднокарб

C. Натрію оксибутират

D. Кордіамін

E. Кофеїн

У чоловіка 36 років з черепно-мозковою травмою дихання слабке, пульс нитьовидний, рефлекси відсутні. Який шлях уведення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку?

A. *Внутрішньовенний

B. Ректальний

C. Підшкірний

D. Пероральний

E. Інгаляційний

Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворий покращився. Який механізм дії даного препарату?

A. *Покращення метаболізму в ЦНС

B. Блокада дофамін-гідроксилази

C. Блокада холінацетилази

D. Блокада катехол-о-метилтрансферази

E. Блокада моноамінооксидази

З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вказати цей препарат.

A. *Ретинолу ацетат

B. Ретаболіл

C. Преднізолон

D. Левамізол

E. Метилурацил

В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату в дитини виникла анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія, з'явилися крововиливи на шкірі та слизових, а також явища менінгізму. Який препарат приймала дитина?

A. *Ретінолу ацетат

B. Соматотропін

C. Нікотинамід

D. Рутин

E. Токоферолу ацетат

Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначити цей препарат.

A. Ретинолу ацетат

B. Токоферолу ацетат

C. Нікотинова кислота

D. Ергокальциферол

E. Аскорбінова кислота

До лікаря акушера-гінеколога звернулась вагітна жінка, у якої діагностували мегалобласну анемію. Який з нижченаведених засобів доцільно призначити‽

A. Ціанокобаламін*

B. Пентоксил

C. Метилурацил

D. Глауцин

E. Стрептокіназа

У чоловіка 39 років спостерігається підвищений риск розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

A. *Ретинолу ацетат.

B. Піридоксину гідрохлорид.

C. Рибофлавін.

D. Ергокальциферол.

E. Токоферолу ацетат.

У хворого спостерігається погіршення сутінкового зору. Який з вітамінних препаратів слід призначити пацієнту?

A. *Ретинолу ацетат

B. Ціанокобаламін

C. Піридоксину гідрохлорид

D. Кислоту аскорбінову

E. Кислоту нікотинову

У хворого спостерігається порушення зору – гемералопія (“куряча сліпота”). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір?

A. *Ретинолу ацетат

B. Вікасол

C. Піридоксин

D. Тіаміну хлорид

E. Токоферолу ацетат

У жінки 64-х років спостерігаються порушення сутінкового зору (гемералопія). Препарат якого вітаміну їй рекомендувати в першу чергу?

A. А

B. В_2

C. Е

D. С

E. В_6

Хворій, що перенесла мастектомію у зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє вираженою радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

A. Токоферолу ацетат

B. Ергокальциферол

C. Тіаміну хлорид

D. Рибофлавін

E. Фолієва кислота

Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені, в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

A. *Вітамін В6

B. Вітамін А

C. Вітамін

D. Вітамін В12

E. Вітамін

У пацієнта лікар діагностував ерозію емалі. Який вітамін необхідно призначити для лікування?

A. Д3

B. РР

C. К

D. В1

E. С

Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умов призначення анаприліна?

A. *Пригнічення глікогенолізу

B. Зменшення виділення періоду напіввиведення глюкагону

C. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну–семіленте

D. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте

E. Зменшення всмоктування глюкози

У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

A. *Інсулін короткої дії

B. Інсулін середньої тривалості дії

C. Інсулін тривалої дії

D. Препарат із групи бігуанідів

E. Препарат із групи похідних сульфонілсечовини

Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит

Лікування антибіотиком бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулоновою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату

A. Інактивація бета-лактамази

B. Гальмування транспептидази

C. Активація фосфодіестерази

D. Блокада транслокази

E. Гальмування аденозиндезаміназа

Хворому 56 років із скаргами на спрагу, часте сечовиділення, після обстеження у ендокринолога було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено глібенкламід. Вкажіть механізм дії цього препарату?

A. Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса

B. Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму

C. Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани

D. Пригнічує альфа-клітини острівців Лангерганса

E. Пригнічує всмоктування глюкози в кишківнику

Хворому на цукровий діабет в стані гіпоглікемічної коми, спричиненої передозуванням препарату інсуліну тривалої дії, був введений препарат, що є гормоном підшлункової залози і антагоністом інсуліну. Вкажіть цей препарат:

A. * Глюкагон

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Гідрокортизон

D. Дезоксикортикостерону ацетат

E. Норадреналіну гідротартрат

Хвора похилого віку страждає на цукровий діабет 2-го типу, який супроводжується ожирінням, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця. Діагностована базальна гиперінсулінемія. Запропонуйте адекватне лікування хворої:

A. *Глібенкламід

B. Інсулін

C. Ретаболіл

D. Ловастатін

E. Амлодіпін

При обстеженні хворого 70 років виявлено інсулін-незалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворму?

A. *Глібенкламід

B. Інсулін

C. Мерказоліл

D. Паратіреоїдин

E. Кортизон

До ендокринолога звернулась хвора 45 років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

A. Глібенкламід*

B. Інсулін

C. Адіурекрин

D. Вазопресин

E. Окситоцин

У 60-річного пацієнта була виявлена гіперглікемія і глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?

A. *Глібенкламід

B. Фуросемід

C. Окситоцин

D. Панкреатин

E. Корглікон

Хворому показано застосування глюкокортикоїдів всередину. Як доцільно їх призначити з урахуванням фізіологічних коливань вмісту горомонів кори надниркових залоз в крові?

A. *2/3 вранці, решта вдень

B. Повну дозу вранці

C. Повну дозу ввечері

D. Рівномірно протягом дня

E. 2/3 ввечері, решта вранці

При тривалому використанні препарату у хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну у крові. Укажіть препарат.

A. Преднізолон

B. Гіпотіазид

C. Дигоксин

D. Індометацин

E. Резерпін

Жінка 33 років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

A. *Преднізолон

B. Індометацин

C. Бутадіон

D. Синафлан

E. Беклометазон

Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування такого фермента:

A. Фосфоліпаза А₂

B. Фосфоліпаза С

C. Циклооксигеназа

D. Пероксидаза

E. Ліпооксигеназа

У хворого, який довго приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість.

З чим пов’язані ці прояви‽

A. Виникнення недостатності кори наднирників

B. Гіперпродукція АКТГ

C. Звикання до препарату

D. Сенсибілізація до препарату

E. Кумуляція препарату

Хворий з нейродермітом на протязі тривалого часу використовував преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив глюкокортикостероїдів на яку ланку обміну вуглеводів призводить до виникнення цього ускладнення?

A. *Активація глюконеогенезу

B. Активація глікогеносинтезу

C. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

D. Пригнічення синтезу глікогену

E. Активація розщеплення інсуліну

 

Хворий з інфекційним мононуклеозом на протязі 2-х тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

A. *Імунодепресивної

B. Протизапальної

C. Протишокової

D. Антиалергічної

E. Антитоксичної

В пологове відділення поступила вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності?

A. Окситоцин*

B. Прогестерон

C. Метандростенолон

D. Гідрокортизон

E. АКТГ

Ретаболил і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена це дія?

A. *Ядерними рецепторами

B. Рецепторами мембран

C. Рибосомами

D. Хроматином

E. Білками-активаторами транскрипції

У хворого 55 років на 4-й день лікування нестероїдним протизапальним препаратом диклофенаком-натрію розвинулась шлункова кровотеча на фоні виразки шлунка. З чим пов’язана ульцерогенна дія препарату?

A. *Зменшення утворення простагландіну Е1

B. Зменшення утворення простацикліну

C. Зменшення утворення лейкотриєнів

D. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

E. Зменшення утворення тромбоксану

При загостренні ревматїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний канал?

A. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2

B. Пригнічення фосфодіестерази

C. Переважаюче пригнічення циклооксигенази -1

D. Пригнічення фосфоліпази А2

E. Переважаюча стимуляція аденілатцеклази

Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, каріс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти‽

A. L-тироксин

B. Хумулін

C. Тирокальцитонін

D. Преднізолон

E. Пара тиреоїдин

Хворій 65 років, що страждає на інсулін- незалежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

A. Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами

B. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

C. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів

D. Пригнічує глюконеогенез у печінці

E. Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику

Для отримання потрібного ефекту хворому призначено ацетилсаліцилову кислоту з димедролом. Як називається тип взаємодії між лікарськими засобами?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Синергізм

D. Антагонізм

E. Антидотизм

У хворого системне запалення сполучної тканини. Який протизапальний засіб обумовлює пригнічення усіх фаз запалення?

A. Преднізолон

B. Диклофенак-натрію

C. Бутадіон

D. Індометацин

E. Контрикал

У хворого артритом і варикозним розширенням вен тривале застосування нестероїдного протизапального засобу виклик тромбоз вен шкіри. Який з названих препаратів викликав ускладнення?

A. Целекоксиб

B. Бутадіон

C. Ібупрофен

D. Аспірин

E. Індометацин

Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив препарат, при тривалому застосуванні якого можливі перераховані нижче побічні ефекти: розвиток „стероїдного діабету”, ульцерогенна дія, набряки, ожиріння, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Назвіть препарат:

A. *Преднізолон

B. Фуросемід

C. Мерказоліл

D. Сінестрол

E. Діетилстильбестрол

Чоловік 30 років, водій за професією, страждає на алергічний риніт і глосит із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб ІІ-го покоління з тривалою дією (до 24 годин). Який засіб було призначено?

A. *Лоратадин

B. Димедрол

C. Преднізолон

D. Діазолін

E. Цетирізин

Для лікування багатоформної ексудативної еритеми слизової порожнини рота з тривалим перебігом лікар-стоматолог призначив кортикостероїдний протизапальний препарат, що пригнічує імунітет. Визначити препарат.

A. Преднізолон

B. Лоратадин

C. Кортикотропін

D. Мелоксикам

E. Діетилстільбестрол

Жінці з сезонним вазомоторний риніт, що працює диспетчером на залізниці та перебуває на амбулаторному лікуванні, показано призначення антигістамінного препарату, який не пригнічує ЦНС. Вкажіть цей препарат.

A. *Лоратидин

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Тавегіл

Больной 42-х лет страдает хроническим конъюнктивитом аллергического генеза. По профессии водитель. Какой антигистаминный препарат необходимо назначить больному с учетом специфики его работы?

A. *Діазолін.

B. Димедрол.

C. Супрастин.

D. Дипразин.

F. Кетотифен.

Для лечения крапивницы с целью устранения зудящей сыпи на коже больному назначен димедрол. Какой механизм обеспечивает его эффективность в этом случае?

A. *Конкурентная блокада Н1-рецепторов

B. Ингибиция синтеза гистамина

C. Угнетение высвобождения гистамина

D. Ускорение разрушения гистамина

E. Независимый антагонизм с гистамином

У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі і свербіж. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?

A. Лоратадин

B. Ефедрин

C. Диклофенак

D. Димедрол

E. Еуфілін

При алергичному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії Н1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

A. Лоратидин

B. Кромолін натрій

C. Преднізолон

D. Адреналін

E. Гідрокортизон

До лікаря звернувся підліток із скаргами на висипання на шкірі обличчя і шиї, свербіж після вживання з їжею апельсинів. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити для усунення проявів алергічної реакції, враховуючи необхідність інтенсивної інтелектуальної праці?

A. Ларатадин

B. Димедрол

C. Супрастин

D. Дипразин

E. Кетотифен

До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

A. Лоратадин

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Анаприлін

D. Амброксол

E. Лозартан

У 12-річної дитини непереносимість деяких харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, які сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)?

A. * Лоратадин

B. Димедрол

C. Диклофенак-натрій

D. Еуфілін

E. Мезатон

A. До лікаря звернувся підліток із скаргами на висипання на шкірі обличчя і шиї, свербіж, які виникли після проведення стоматологічних маніпуляцій. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити для усунення проявів алергічної реакції, враховуючи необхідність інтенсивної інтелектуальної праці

А. Лоратадин

B. Димедрол

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Анестезин

E. Кетотіфен

При гіпертонічному кризі хворому ввели магнію сульфат, в результаті чого настало різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобігти побічні ефекти сульфату магнію?

A. *Кальцію хлорид

B. Калію хлорид

C. Трилон Б

D. Натрію бромід

E. Натрію сульфат

Хворій 66 років для усунення гіпертонічної кризи було внутрішньовенно введено розчин магнію сульфату. Після повторного введення препарату з'явилися ознаки передозування. Який антагоніст магнію сульфату необхідно призначити?

A. *Кальцію хлорид

B. Калію хлорид

C. Натрію хлорид

D. Вугілля активоване

E. Калію перманганат

Хворому з гіпертонічною хворобою призначено лізиноприл. Який механізм дії даного препарату?

A. *Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту

B. Блокада beta-адренорецепторів

C. Блокада А-адренорецепторів

D. Блокада рецепторів ангіотензину ІІ

E. Периферична вазодилятаційна дія

У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід надати перевагу в цьому випадку?

A. *Лізиноприл

B. Анаприлін

C. Празозін

D. Ніфедіпін

E. Діхлотіазид

На фоні прийому алкоголю у хворого, який приймає клофелін для лікування гіпертонічної хвороби, з’явилися ознаки вираженого пригнічення центральної нервової системи. Який вид дії виник в жаному випадку?

A. *Потенціювання ефектів

B. Сумація ефектів

C. Кумуляція

D. Інтоксикація

E. Ідіосинкразія

Хворий на гіпертонічну хворобу ІІ стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час АТ знизився, але хворий став скаржитися на в`ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з`явився біль у шлунку, була діагностовано виразкова хвороба. Який гіпотензивний препарат приймав хворий?

A. *Резерпін

B. Дибазол

C. Фуросемід

D. Верапаміл

Каптоприл

Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія

A. *Синдром відміни

B. Кумуляція

C. Толерантність

D. Сенсибілізація

Залежність

У хворого на гіпертонічну хворобу після стоматологічних маніпуляцій розвинувся гіпертонічний криз. Який з перерахованих препаратів призначити хворому?

A. *Магнію сульфат

B. Кордарон

C. Апресин

D. Метилдофа

E. Резерпін

У молодого чоловіка, спортсмена, підвищений артеріальний тиск і сила серцевих скорочень. Який з гіпотензивних засобів найбільш доцільно призначити?

A. *Анаприлін

B. Празозін

C. Клофелін

D. Папа зол

E. Ніфедіпін

У кардіологічне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом, хворому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб - сіль лужноземельного металу. Який препарат ввели хворому?

A. *Магнію сульфат

B. Калію хлорид

C. Натрію гідрокарбонат

D. Кальцію лактат

E. Бензогексоній

Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренотропних засобів. Через деякий час у хворого тиск нормалізувався, але розвинулися брадикардія до 50/хв. та атріовентикулярна блокада ІІ ступеня. Який препарат було призначено?

A. Анаприлін

B. Мезатон

C. Празозин

D. Верапаміл

E. Клофелін

Хворому поставлений діагноз: черепно-мозкова травма, набряк мозку. Який з сечогінних засобів слід призначити з метою дегідратації мозку?

A. * Фуросемід.

B. Ціклометіазід.

C. Оксодолін.

D. Триамтерен

E. Спіронолактон

Хворій на гіпертензивну хворобу в комплексній терапії призначено гідрохлортіазид. Який механізм дії препарату сприяє зниженню артеріального тиску?

A. Збільшення виділення іонів натрію та води

B. Збільшення утворення ангіотензину ІІ

C. Блокада кальцієвих каналів

D. Зменшення виділення іонів натрію та води

E. Блокада ферменту карбоангідрази

Який з перерахованих сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Адісона?

A. *Спіронолактон

B. Фуросемід

C. Гіпотіазид

D. Тріамтерен

E. Етакринова кислота

Хворому гіпертонічною хворобою призначений діуретик для регулярного прийому. Через деякий час артеріальний тиск нормалізувався, проте з’явився біль в ділянці серця. м’язова слабість, тремтіння кінцівок. Аналіз крові показав зміни електролітного балансу в сторону гіпокаліємії. Який препарат міг викликати ускладнення?

A. *Дихлотіазид

B. Спіронолактон

C. Тріамтерен

D. Маніт

E. Сечовина

У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легенів. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?

A. *Фуросемід

B. Тріамтерен

C. Спіронолактон

D. Дихлотіазид

E. Діакарб

У хворого на хронічну серцеву недостатність, при терапії кардіотонічними засобами й тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?

A. *Спіронолактон

B. Фуросемід

C. Амілорид

D. Клопамід

E. Манітол

Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного блансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?

A. Гіпохлоремічний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Гіперкаліємія

D. Гіпермагніємія

E. Збільшення об’єму циркулюючої крові

Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів К+?

A. Гідрохлортіазид

B. Анаприлін

C. Панангін

D. Силібор

E. Лізиноприл

В пологове відділення поступила вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності?

A. *Окситоцин

B. Прогестерон

C. Метандростенолон

D. Гідрокортизон

E. АКТГ

В породільне відділення поступила хвора 26-років, у якої за строком вагітності (40 тижнів) вже повинні розпочатися пологи. При обстеженні встановлено: шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутні. Лікар ввів засіб гормональної природи для підсилення пологової діяльності. Назвіть препарат.

A. Окситоцин

B. Естрон

C. Гідрокортизон

D. Тестостерон

E. АКТГ

До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Який препарат, їз зазначених нижче, слід використати в першу чергу?

A. Корглікон

B. Дигітоксин

C. Етазол

D. Фізостигмін

E. Дитилін

Стоматолог призначив пацієнту препарати кальцію для профілактики карієсу. Лікар не знав, що пацієнт хворіє на хронічну серцеву недостатність і приймає сер
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.