Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ» (4 ДО)

1. Психологічна наука у розробленні проблем готовності дитини до школи.

2. Сучасні трактування проблеми підготовки дітей до школи

3. Структура психологічної готовності дітей до навчання в школі

4. Вчення Л.С.Виготського про зону найближчого розвитку.

5. Мотиваційна, особистісна готовність до школи (формування «внутрішньої позиції школяра»).

6. Інтелектуальна готовність до шкільного навчання.

7. Емоціонально-вольова готовність.

8. Фізична готовність.

9. Особистісна готовність.

10. Готовність у сфері спілкування.

11. Моральна готовність до шкільного навчання.

12. Шестирічний вік - період інтенсивного формування навчальної діяльності.

13. Умови ефективного навчання дитини шестирічного віку.

14. Поняття «фізіологічна криза».

15. Криза 6-7 років і проблема готовності до шкільного навчання

16. Вимога до будови навчання у школі - навчити дитину вчитися.

17. Переваги та недоліки вступу до школи шестирічної дитини.

18. Розвиток у дітей шестирічного віку емоційної сфери та органів чуття.

19. Особливості сприймання дітей шестирічного віку.

20. Особливості мислення дітей шестирічного віку.

21. Особливості пам’яті дітей шестирічного віку.

22. Особливості розвитку уваги дітей шестирічного віку.

23. Взаємини дітей шестирічного віку з іншими людьми: батьками, однолітками, учителем.

24. Діагностична схема діагностики дошкільників 6-річного віку (за Д.Б.Ельконіним).

25. Основні типи готовності дітей до школи (за К.Н.Поливановою).

26. Основні новоутворення у дітей шестирічного віку.

27. Поняття «соціальної адаптації».

28. Педагогічний та психологічний підхід в готовності дитини до школи.

29. Завдання діагностики готовності дитини до школи

30. Комплекс якостей, необхідних дитині для успішного навчання в школі.

31. Національни текст готовності дитини до навчання в школах США (MRT).

32. Тест шкільної зрілості Ірасека-Керна.

33. Тест Куглера (оцінка рівня розвитку дрібної моторики).

34. Критерії готовності дитини до школи (за Д.Б.Ельконіним).

35. Методика діагностування готовності дитини до школи за Н.Гуткіною та іншими науковцями.

36. Методика діагностування готовності дитини до школи за Н.Улановською (комп’ютерний діагностичний пакет «Готовність до школи»).

37. Загальні вимоги до організації та проведення психодіагностичного обстеження психологічної готовності дитини до навчання у школі.

38. Сучасні проблеми взаємодії педагогів ДНЗ та батьків.

39. Вивчення питань готовності дитини до шкільного навчання у батьків.

40. Підготовка дошкільника до навчання в сім'ї.

41. Робота батьків по підготовці руки дитини до письма.

42. Пам'ятка для батьків щодо характеристики розвитку і поведінки дітей шестирічного віку.

43. Десять заповідей для батьків майбутніх першокласників.

44. Поради батькам майбутніх першокласників.

45. Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи.

46. Поради батькам щодо режиму дня першокласника.

47. Поради батькам щодо обладнання робочого місця першокласника.

48. Поради батькам щодо правильної організації відпочинку дітей.

49. Поради батькам щодо зняття в дітей психологічного напруження.

50. Комплекс вправ, що сприятимуть розвитку пізнавальних процесів дошкільнят.

51. Адаптація першокласника до шкільного навчання

52. Спільна робота дошкільного закладу і школи з питань психологічної готовності дошкільника до навчання

53. Спільна робота дошкільного закладу із сім'єю з питань психологічної готовності дошкільника до навчання

54. Консультація для батьків майбутніх першокласників. Тема: «Ваша дитина йде до школи»

55. Методики діагностики фізіологічної готовності до школи

56. Визначення рівня розвитку дрібної моторики рук (тести)

57. Зорово-графічний ґештальт-тест Бендера

58. Методики діагностики особистісно-соціальної готовності до школи

59. Аналіз змісту дитячої самосвідомості «Що дитина знає про себе, якою себе уявляє»(методика Є.З.Басіної)

60. Методика «Який я?»

61. Методика «Сходинки»

62. Тест «Розвиток самоконтролю»

63. Тест на визначення рівня домагань і потреби в досягненні успіху

64. Тест «Ставлення дитини до чужого дорослого» (для батьків і вихователів)

65. Соціометрія для дошкільників. Тест «Два будиночки»

66. Ставлення дитини до однолітків (для батьків і вихователів). Методики діагностики.

67. Методика «Профіль соціального розвитку дитини»

68. Методика діагностики психосоціальної зрілості поведінки дитини (за Таран О.П.)

69. Оцінка дорослими невербальної поведінки дитини (за Т.О.Піроженко)

70. Методики діагностики психологічної готовності до школи (мотиваційний компонент)

71. Методика «Читання казки» на визначення домінуючого ігрового або пізнавального мотиву дитини

72. Навчальна мотивація (автор М.Гінзбург)

73. Методика «Бесіда про школу» (за Т. Нєжновою)

74. Методики діагностики інтелектуальної (розумової) складової готовності до школи

75. Тест "Запам'ятай 10 слів"

76. Тест «Впізнавання фігур»

77. Методика "Четвертий зайвий "

78. Тест «Класифікація»

79. Методика "Послідовність подій"

80. Тест «Аналогії»

81. Тест "Знайди будиночок"

82. Тест «Обведи контур» (оцінювання наочно-дійового мислення)

83. Тест "Порівняння за формою"

84. Повторення цифрових рядів (субтест із тесту інтелекту Д. Векслера)

85. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку (Н. М. Стадненко, Т. Д. Ілляшенко, А. Г. Обухівська).

86. Експрес-діагностика готовності дитини до навчання у школі (за Ю.З.Гільбухом, С.Л. Коробко, Л.О. Кондратенко).

87. Філіппінський тест для діагностики морфологічної готовності до школи.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.