Здавалка
Главная | Обратная связь

Модифікації мережі ФейстеляПри великому розмірі блоків шифрування (128 біт і більше) реалізація такої мережі Фейстеля на 32-розрядних архітектурах може викликати ускладнення. Тому застосовуються модифіковані варіанти цієї конструкції. Звичайно використаються мережі з 4 розгалуженнями. На рисунку показані найпоширеніші модифікації. Також існують схеми, у яких довжини половинок L0 й R0 не збігаються. Вони називаються незбалансованими.

Модифікації мережі Фейстеля
Тип 1 Тип 2 Тип 3

 

Приклад реалізації мовою С

Загальний вид алгоритму шифрування, що використає мережу Фейстеля:

/* функція перетворення подблока по ключі (залежить від конкретного алгоритму)

subblock - преутворений подблок

key - ключ

значення, що повертається - перетворений блок*/int f(int subblock, int key);

/*Шифрування відкритого тексту

left - лівий вхідний подблок

right - правий вхідний подблок

* key - масив ключів (по ключі на раунд)

rounds - кількість раундів*/void crypt(int *left, int *right, int rounds, int *key){ int i, temp; for(i = 0; i < rounds; i++) { temp = *right ^ f(*left, key[i]); *right = *left; *left = temp; }}

/*Розшифрування тексту

left - лівий зашифрований підблок

right - правий зашифрований підблок*/void decrypt(int *left, int *right, int rounds, int *key) { int i, temp; for(i = rounds - 1; i >= 0; i--) { temp = *left ^ f(*right, key[i]); *left = *right; *right = temp; } }

 

Завдання:

1. Розробити програму, що реалізує симетричний блоковий алгоритм на основі мережі Фейстеля.
2. Підготувати та захистити звіт.

 


 

Література

 

1. В. Стоуллингс “Криптография и защита сетей – Принципы и практика”, Киев 2003

 

2. Мельник А.О., Ємець В.Ф., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів, БаК, 2003. – 144 с.

 

3. Menezes A., van Oorshot P., Vanstone S. Handbook of applied cryptography. CRC Press, 1997

 

4. Т.Коркішко, А.Мельник , В.Мельник. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування – Львів, БаК, 2003.

 


 

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки

до циклу лабораторних робіт

 

з дисципліни

"Захист інформації в комп’ютерних системах"

для студентів базового напрямку 6.050102 “Комп’ютерна інженерія ”

 

 

Укладачі : Сокіл Володимир Михайлович,

Колодчак Ольга Михайлівна,

Андрух Андрій Анатолійович

 

 

Редактор

Комп’ютерне складання Сокіл В.М.,

Колодчак О.М.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.