Здавалка
Главная | Обратная связь

УНІВЕРСИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ

УНІВЕРСИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

  І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»  
19-20 БЕРЕЗНЯ ОДЕСА ОСНОВНІ ПИТАННЯ Історія та міжнародний досвід дослідження документознавства та інформаційної діяльності. Проблеми інформаційного забезпечення освітніх процесів. Інформаційний менеджмент в організаціях. Інновації в документаційному менеджменті. Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій. Документна комунікація в сучасному техніко-орієнтованому світі. Соціальна комунікація Міжнародний досвід управління документами в сучасному інформаційному просторі
  МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 14 БЕРЕЗНЯ!
  http://hsf.opu.ua/chairs/dsia/faculty/about пр-кт Шевченка, 1, корп. 7, ауд. 119х, 118х, м. Одеса, 65044 +38 (093) 725-74-57 +38 (048) 705-84-05 +38 (048) 705-86-62
         

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ КАФЕДРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ

УНІВЕРСИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

І Міжнародна науково-практична конференцІя студентів, аспірантів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»   МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 14 БЕРЕЗНЯ! 19-20 БЕРЕЗНЯ 2015 ОДЕСА
  за підтримки Одеської обласної державної адміністрації Одеської обласної ради Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського
   
         

 

  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: Форма проведення: очна, заочна. Мова конференції: українська, російська, англійська. До участі в конференції запрошуємо студентів, аспірантів і спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана з науковою тематикою конференції. І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації» проводитиметься 19-20 березня 2015 року на базі Одеського національного політехнічного університету (Україна) з метою розвитку єдиного науково-освітнього простору, підвищення логіко-професійного рівня студентів та фахівців різних галузей знань, залучення молоді до обговорення й вирішення актуальних питань сучасної науки. ОСНОВНІ ПИТАННЯ 1. Історія та міжнародний досвід дослідження документознавства та інформаційної діяльності. 2. Проблеми інформаційного забезпечення освітніх процесів. 3. Інформаційний менеджмент в організаціях. 4. Інновації в документаційному менеджменті. 5. Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій. 6. Документна комунікація в сучасному техніко-орієнтованому світі. 7. Соціальна комунікація. 8. Міжнародний досвід управління документами в сучасному інформаційному просторі.

 

  РЕЄСТРАЦІЯ Для участі в конференції до 14 березня 2015 року просимо надіслати на електронну пошту onpu.hf.conference@google.com такі матеріали: ЗАЯВКУ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я учасника  
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада й місце роботи наукового керівника (для студентів та аспірантів)  
Місце роботи / навчання  
Посада / курс (для студентів)  
Назва доповіді  
Форма участі в конференції (очна / заочна)  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  

 

СТАТТЮ ЧИ ТЕЗИ ДОПОВІДІ

 
  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ / ТЕЗ ДОПОВІДІ
  • Обсяг - 3-5 сторінок. • Текстовий редактор - Microsoft Word (формат *.doc, *.docx, *.rtf). • Береги - 2 см з усіх боків. • Шрифт - Times New Roman, кегль-14. • Міжрядковий інтервал -1,5, абзацний відступ -1,25. • Орієнтація книжна, без переносів і нумерації сторінок. • Ім'я,прізвище автора, повна назва організації (ВНЗ), місто, країна – з правого боку, наприклад: Ігор Петренко Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна • Назва тез / статті – по центру, без відступу, прописними літерами, жирним шрифтом. • Анотація та ключові слова українською, російською й англійською мовами (2-3 речення) (курсив, вирівнювання за шириною). • Далі – текст статті – вирівнювання за шириною. • Після основного тексту, слово Література (напівжирний, вирівнювання по центру). Список літератури подавати в алфавітному порядку відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), використовуючи наскрізну нумерацію, напр.: 1. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие / В. А. Маслова. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 296 с. 2. Мацько, Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. Мацько // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 2–4. • Ілюстративний матеріал друкувати курсивом без підкреслень, виділення – курсивом. • У тексті використовувати лапки «…», обов’язкове розрізнення дефіса і тире. • Посилання подавати у квадратних дужках, де перша цифра – позиція у списку літератури, друга – сторінка цитованого джерела, напр.: [2, 14]; посилання на декілька наукових видань одночасно подавати в такий спосіб: [3; 5], [3, 45; 5]. ВІДСКАНОВАНУ / ФОТО копію підтвердження сплати організаційного внеску(формат *.jpg, *.jpeg, *png, *,gif) РЕЦЕНЗІЮ наукового керівника на матеріали доповіді (для студентів і аспірантів) (відскановану / фото копію формат *.jpg, *.jpeg, *png, *,gif).
 

 

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
  становить 50 грн., що включає друк матеріалів та програми конференції, надсилання поштою (на вказану у заявці поштову адресу) у разі заочної участі За матеріалами конференції буде опублікований збірник наукових праць. Статті та тези доповідей також будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів конференції.  
  ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
  Учасникам необхідно сплатити організаційний внесок за такими реквізитами: ПриватБанк Одержувач: Курамшина Людмила Володимирівна Номер рахунку: 5168 7572 4952 4457 Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на видання наукового збірника «АПДІД», прізвище, ініціали автора
   
  Файл заявки створити в редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Документ назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, напр.: Petrenko.doc. Електронний варіант рукопису створити в редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc, *.docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора, напр.: 6Petrenko.docx. Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті, напр.: recenzia_Petrenko.jpeg., kvitanciia_Petrenko.gif.
   
  ОРГКОМІТЕТ:
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет Адреса: пр-кт Шевченка, 1, корп. 7, ауд. 119х, 118х, м. Одеса, 65044 http://hsf.opu.ua/chairs/dsia/faculty/about E-mail: onpu.hf.conference@google.com Телефон: +38 (048) 705-84-05 Телефон / Факс:+38 (048) 705-86-62 Відповідальний секретар конференції: +38 (093) 725-74-57 (Дмитро Вареник)   Витрати на відрядження здійснюються за рахунок учасників конференції або відповідних організацій Оргкомітет конференції
 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.