Здавалка
Главная | Обратная связь

Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органівТема Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота.
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія травної системи.
44. Органи ротової порожнини. Слизова оболонка. Язик.. Підготувати огляд наукової літератури, або провести дослідження з будь-якої теми.
45. Органи ротової порожнини. Будова зубів.
46. Органи ротової порожнини. Розвиток зубів.
47. Великі слинні залози.
48. Травний тракт: стравохід, шлунок
49. Травний тракт: тонкий та товстий відділи кишечнику.
50. Печінка та підшлункова залоза
51. Розвиток травної системи. Похідні первинної кишки  
52. Робота з мікропрепаратами та ЕМФ 5.    
Змістовий модуль6. Спеціальна гістологія та ембріологія дихальної та сечостатевих систем
53. Дихальна система. Повітроносний відділ. Підготувати огляд наукової літератури, або провести дослідження з будь-якої теми.
54. Дихальна система. Респіраторний відділ.
55. Сечовидільна система. Гістофізіологія нефронів.
56. Сечовидільна система. Ендокринний аппарат нирки. Сечові шляхи.
57. Ембріогенез сечостатевої системи  
58. Чоловіча статева система.
59. Жіноча статева система. Яєчники. Овогенез.
60. Жіноча статева система. Маткові труби, матка, піхва. Оваріально-менструальний цикл.
61. Ранні етапи ембріонального розвитку людини.
62. Ембріональний розвиток людини. Провізорні органи.
63. Робота з мікропрепаратами та ЕМФ 6.    
64. Підсумковий контроль засвоєння модуля 3 (ПКМ-3)    
Усього годин – 90  
Кредитів ECTS – 3,0  

Аудиторна робота – 60%, СРС – 40%.

Орієнтовні завдання для самостійної роботи студентів для кожного залікового модуля дисципліни.

№ п\п Тема. Кількість годин.
  Модуль 1. Загальна гістологія.  
  Мікроскопічні прилади. Фазово контрастна, темнопольова, інтерферентна мікроскопія. Гістологічна техніка.Основні приципи виготовлення препаратів для електронної мікроскопії. Кількісні методи дослідження.  
Цитологія. Неклітинні та постклітинні структури. Реакції клітин на пошкоджувальну дію. Оборотні та необоротні зміни. Адаптація. Апоптоз і його біологічне та медичне значення. Старіння та смерть клітини.
Загальна ембріологія. Ембріогенез ланцетника та нижчих хребетних. Ембріональний розвиток хордових, нижчих та вищих хребетних. Клонування тварин.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 1
Поняття про тканини. Закономірності виникнення та еволюції тканин, теорії паралелізму та дивергентної еволюції. Поняття про клітинні популяції. Стовбурові клітини, їх властивості. Детермінація та диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи. Поняття про гістогенетичний ряд (диферон).
Кров та лімфа. Вікові зміни складу крові. Теорії кровотворення. Стовбурова кровотворна клітина. Моно- та лімфопоез. Поняття про бласттрансформацію. Лімфа.
Сполучні тканини. Система сполучних тканин як внутрішнє середовище організму. Поняття про макрофагічну систему організму.
Хрящові та кісткові тканини. Перебудова кісток під час росту організму. Фактори, що впливають на ріст кісток. З'єднання кісток. Класифікація. Будова суглобів, суглобовий хрящ, суглобова капсула, її структура.
М’язова тканина. Червоні й білі м’язові волокна. Будова м’яза як органа. Регенерація різних видів м’язової тканини.
Нервова тканина. Процеси транспорту речовин в нейроні. Поняття про нейромедіатори. Секреторні нейрони. Де- та регенерація нервових волокон. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи (поняття про просту та складну рефлекторні дуги). Нейронна теорія.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 2
  Разом 39
  Модуль 2. Спеціальна гістологія та ембріологія нейросенсорних та регуляторних систем  
Центральна нервова система. Нервові центри. Оболонки мозку. Стовбур мозку. Довгастий мозок. Найважливіші асоціативні ядра. Ретикулярна формація. Проміжний мозок. Ядра таламуса. Гіпоталамус, основні ядра. Функції проміжного мозку. Поняття про мозкові модулі (барелі, колонки). Міжнейронні зв'язки. Гематоенцефалічний бар'єр, будова, значення. Особливості реакції нервових стовбурів на пошкодження, процеси відновлення. Соматична та вегетативна (автономна) нервова система. Загальна морфофункціональна характеристика вегетативної нервової системи, розподіл на симпатичну та парасимпатичну системи. Поняття про метасимпатичну нервову систему. Ядра центральних частин вегетативної нервової системи. Будова гангліїв вегетативної нервової системи. Передвузлові та післявузлові нервові волокна.  
Органи чуття Класифікація органів чуття за походженням та структурою рецепторних клітин. Зоровий нерв. Гематоофтальмічний бар'єр. Допоміжний апарат ока. Вікові зміни.Орган нюху. Вомеро-назальний орган. Орган смаку. Ембріогенез НС.
Покривний апарат. Залози шкіри, волосся, нігті.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 3
Ендокринна система. Поняття про гормони та їх значення для організму. Клітини-цілі і рецептори гормонів. Механізм дії гормонів. Принцип зворотного зв'язку. Роль гормонів кори надниркової залози у розвитку загального адаптаційного синдрому. Поодинокі гормонпродукуючі клітини неендокринних органів. Класифікація за походженням. Клітини АРUD - системи, локалізація, гормони та їх дія.
Серцево-судинна система. Лімфатичні судини. Класифікація, будова лімфатичних судин різних типів. Особливості будови лімфатичних капілярів та посткапілярів, участь у мікроциркуляції.
Органи кровотворення та імунного захисту. Взаємодія стромальних та гемопоетичних елементів. Тиміко-лімфатичний статус. Гемолімфатичні вузли. Єдина імунна система слизових оболонок органів.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 4
  Разом 44
Модуль 3. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів
  Травна система. Загальна морфофункціональна характеристика. Розподіл на відділи за розвитком, будовою та функціями. Органи ротової порожнини. Особливості будови слизової оболонки різних ділянок рота. Вікові зміни, регенерація. Травна система. Глотка. інервація та васкуляризація травної трубки. Поняття про гастроентеропанкреатичну ендокринну систему, її значення для організму. Вікові зміни, регенерація. Травна система. Жовчний міхур і жовчовивідні шляхи. Регенераторні потенції органів травної системи. Вікові зміни.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 5
Дихальна система. Гістофізіологія верхніх дихальних шляхів: носової порожнини, глотки, гортані. Поняття про бронхоасоційовану лімфоїдну тканину, її значення для організму. Плевра.
Сечовидільна система. Вікові зміни, регенераторні потенції нирки. Сечовивідні шляхи, будова ниркових мисок, чашок, сечоводів, сечового міхура, сечівника.
Чоловіча статева система. Вікові зміни. Статевий член, його будова, васкуляризація та іннервація.
Жіноча статева система. Перебудова матки під час вагітності та після пологів. Вікові зміни. Піхва. Будова стінки, зміна будови у зв'язку з менструальним циклом. Молочна залоза.
Ранній ембріогенез людини. Стовбурові клітини, їх застосування в практичній медицині. Екстракорпоральне запліднення. Клонування.
Робота з мікропрепаратами по темам ЗМ 6
  Разом 32
  РАЗОМ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.