Здавалка
Главная | Обратная связь

Тільки рахунки класу 8Рахунки класу 9

Рахунки 8 і 9 класу

Немає правильної відповіді

32. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:

Матеріальні витрати

Інші операційні витрати

Витрати діяльності

Адміністративні витрати

Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...

1. 80

2. 81

3. 82

4. 83

34. Якою кореспонденцію рахунків буде відображена операція на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:

Дт 232 Кт 205

Дт 205 Кт 205

Дт 912 Кт 205

Дт 92 Кт 205

облік та фінансову звітність в Україні”

35. Вкажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

Дт 208 Кт 66

Дт 93 Кт 66

Дт 92 Кт 66

Дт 91 Кт 66

Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок ...

1. 20

2. 21

3. 22

4. 23

Для обліку всіх видів пального і мастильних матеріалів – бензину за марками, гасу, дизельного палива, автолу, твердого палива, дров, вугілля, тощо призначений субрахунок...

1. 201

2. 203

3. 205

4. 207

38. Визначте правильну кореспонденцію рахунків на відпуск бензину А-80 для заправки вантажного автомобіля з нафтоскладу:

Дт 203 Кт 203

Дт 234 Кт 203

Дт 231 Кт 203

Дт 92 Кт 203

39. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу вантажного автотранспорту:

Дт 203 Кт 203

Дт 234 Кт 203

Дт 231 Кт 203

Дт 92 Кт 203

40. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів у рослинництві:

Дт 203 Кт 203

Дт 234 Кт 203

Дт 231 Кт 203

Дт 235 Кт 203

41. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів на транспортних роботах:

Дт 235 Кт 203

Дт 234 Кт 203

Дт 231 Кт 203

Дт 92 Кт 203

42. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху будівельних матеріалів:

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

43. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані будівельні матеріали на будівництво корівника:

Дт 232 Кт 205

Дт 234 Кт 205

Дт 151 Кт 205

Дт 39 Кт 205

44. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху запасних частин:

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

45. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки у ремонтній майстерні:

Дт 911 Кт 207

Дт 234 Кт 207

Дт 152 Кт 207

Дт 235 Кт 207

Для обліку мінеральних добрив, засобів захисту рослин та тварин, біопрепаратів, медикаментів, саджанців, насіння, кормів призначений субрахунок ...

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

47. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:

Дт 232 Кт 208

Дт 231 Кт 208

Дт 208 Кт 231

Дт 911 Кт 208

48. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшли будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу:

Дт 205 Кт 424

Дт 205 Кт 46

Дт 205 Кт 718

Дт 205 Кт 719

49. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані надлишки бензину, виявлені при інвентаризації:

Дт 203 Кт 746

Дт 203 Кт 46

Дт 203 Кт 718

Дт 203 Кт 719

50. Укажіть рахунок, що призначений для обліку продукції сільськогосподарського виробництва:

1. 23

2. 26

3. 27

4. 28

51. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

Дт 271 Кт 46

Дт 271 Кт 231

Дт 271 Кт 271

Дт 271 Кт 719

52. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:

Дт 272 Кт 46

Дт 272 Кт 272

Дт 272 Кт 232

Дт 272 Кт 719

53 Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на передачу продукції рослинництва від однієї матеріально відповідальної особи до іншої:

Дт 271 Кт 271

Дт 26 Кт 26

Дт 271 Кт 231

Дт 208 Кт 208

54. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання молока для випоювання телят:

Дт 272 Кт 272

Дт 232 Кт 208

Дт 232 Кт 272

Дт 272 Кт 232

55. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання картоплі в реалізацію покупцям:

Дт 901 Кт 271

Дт 361 Кт 701

Дт 701 Кт 641

Дт 311 Кт 361©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.