Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 

Загальні засади

 

Передача, розподіл, перетворення та споживання електричної енергії супроводжуються відхиленнями параметрів, які характеризують її за певними властивостями, від первинних значень,

Сукупність властивостей електричної енергії, які обумовлюють її придатність для нормальної роботи електроприймачів у відповідності з їх призначенням з розрахунковою працездатністю, – називають якістю електроенергії.

Забезпечення необхідної якості електроенергії для приймачів – це комплекс складних задач, які вирішують у процесі проектування і під час експлуатації електропостачальних систем. Якість електроенергії в значній мірі впливає на технологічний процес виробництва і якість продукції, на втрати електроенергії, на параметри самої системи електропостачання та її режиму роботи і залежить не тільки від енергосистеми, як джерела живлення, але і від споживачів, тому що на сучасних підприємствах є велика кількість особливих електроприймачів, які негативно впливають на якість електроенергії. Наявність в системах електропостачання потужних дугових електропечей, регульованих вентильних перетворювачів та інших електроприймачів і споживачів з нелінійними вольт-амперними характеристиками та приймачів із різкозмінним навантаженням створюють ряд проблем, пов’язаних з їх електромагнітною сумісністю з системою електропостачання. Успішне вирішення цих проблем забезпечує раціональну роботу як таких приймачів, так і всіх інших, приєднаних до тієї ж системи (освітлення, електродвигуни тощо).

Показники якості визначать за стандартами та нормами. Розроблення цих норм і стандартів є складною проблемою, ця робота провадиться постійно в багатьох країнах світу та в міжнародних галузевих організаціях. Останнім часом міжнародними організаціями прийнято ряд нормативних документів, в основу яких покладено стандарти провідних країн світу. Так, Європейським комітетом нормалізації в галузі електротехніки (CENELEC) у 1994 р. був прийнятий стандарт EN 50160; Міжнародною електротехнічною комісією (ІEC-МЕК) розроблено ряд стандартів , якими нормують показники якості електроенергії в різних мережах, у тому числі і промислових, та визначають умови приєднання споживачів до мереж; ці норми мають індекс ІЕС 1000-2-4 і покладені в основу національних норм багатьох країн світу. У США діє стандарт ІЕЕЕ Std 519, розроблений Американським Національним Інститутом інженерів – електриків та електронників (ІЕЕЕ), прийнятий у багатьох країнах американського континенту.

В якості прикладу національних норм можна навести стандарти Австралії (АS 2279.2), Південно - Африканської республіки (ESKOM), що базуються на рекомендаціях МЕК. В Японії чинні відомчі норми, розроблені Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості. У Швеції діють національні норми SS 4211811.

Основними задачами цих норм є: виділення основних факторів впливу, формулювання нормативних параметрів, визначення їх оптимальних значень та введення стандарту норм допустимих значень. Очевидно, що ця задача є багатофакторною техніко - економічною і її вирішення є складною науковою та технічною проблемою.

Результатами спроб її вирішення в нашій країні послідовно були Державні стандарти ГОСТ-13109-67, ГОСТ-13109-87 та чинний Міждержавний стандарт ГОСТ-13109-97, введений в Україні з 1.01.2000р. Стандарт встановлює показники та норми якості електричної енергії (ЯЕ) в електричних мережах електропостачальних систем загального призначення змінного трифазного та однофазного струму частотою 50 Гц в точках приєднання електричної мережі, що знаходиться у власності різних споживачів, чи приймачів електричної енергії (точки загального приєднання).

Норми, що встановлені цим стандартом, є рівнями електромагнітної сумісності для кондуктивних електромагнітних збурень (завад) в системах електропостачання загального призначення. За умов дотримання цих норм забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж систем електропостачання загального призначення та електричних мереж споживачів (приймачів) електричної енергії. Норми є обов’язковими в усіх режимах роботи електропостачальних систем загального призначення, крім режимів, обумовлених:

- виключними погодними умовами;

- непередбачуваними ситуаціями (пожежі, вибухи тощо);

- умовами, регламентованими державними органами управління, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних виключними погодними умовами та непередбачуваними обставинами.

Норми стандарту підлягають введенню в технічні умови на приєднання споживачів та в договори на використання електричної енергії. Одночасно із забезпеченням норм стандарту в точках загального приєднання допускається встановлювати для винуватців погіршення показників ЯЕ більш жорсткі норми. Також за узгодженням зі споживачем допускається встановлювати в технічних умовах та договорах вимоги до показників ЯЕ, для яких норми стандартом не регламентовані.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.