Здавалка
Главная | Обратная связь

Інфекція. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.

БАНК 2013

1. Лікар-бактеріолог виділив у хворої дитини збудника дизентерії Флекснера, Зоне та ентеропатогенну кишкову паличку О55/В5. Як називається такий тип інфекції у даної дитини?

A *Змішана інфекція

B Вторинна інфекція

C Носійство патогенних бактерій

D Суперінфекція

E Реінфекція

 

2. Молодий чоловік, у якого в анамнезі була гонорея і від якої він повністю вилікувався, знову захворів на гонорею. В даному випадку можно казати про

A *реінфекцію

B мікст-інфекцію

C рецидив

D суперінфекцію

E вторинну інфекцію

 

3. При бактеріологічному дослідженні фекалій жінки 38 років, яка 1,5 років тому перенесла черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi у кількості 102/г. Як найбільш точно охарактеризувати стан обстеженої жінки?

A * Бактеріоносійство

B Дисбактеріоз

C Реінфекція

D Суперінфекція

E Рецидив

 

4. У дитини, що одужує після кору, развинулася пневмонія, викликана умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш ймовірна форма цієї інфекції?

A *Вторинна інфекція

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Госпітальна інфекція

 

5. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид імунітету?

A * Нестерильний

B Гуморальний

C Типоспецифічний

D Природжений

E Перехресний

 

6. У зв‘язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного імунітету та є найменш реактогенним?

A * Субодинична вакцина

B Жива вакцина

C Вбита вакцина

D Донорський гама- глобулін

E Лейкоцитарний інтерферон

7. У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

A *Дифтерійний анатоксин

B Антидифтерійну сироватку

C Специфічний імуноглобулін

D Вакцина АКДП

E Вакцина з вбитих бактерій

 

8. Вам запропоновані для роботи наступні препарати: 1. Бруцельозна шкірна вакцина. 2. Лептоспірозна вакцина. 3. Вакцина БЦЖ. 4. Адсорбована коклюшно-дифтерійна-правцева вакцина АКДП. 5. Адсорбований правцевий анатоксин. Який вид імунітету створюють ці препарати?

A *Штучний активний

B Нестерильний (інфекційний)

C Антибактеріальний

D Штучний пасивний

E Антитоксичний

 

9. При проведенні медичного обстеження учнів була поставлена проба Манту. Наявністю яких із перелічених специфічних чинників зумовлена позитивна реакція?

A *Т-лімфоцити

B В-лімфоцити

C Антитіла

D Еритроцити

E Лейкоцити

 

10. При оформленні дитини у школу для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилась негативною. Про що свідчить даний негативний результат проби?

A *Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу

B Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу

C Про відсутність антитіл до туберкульозних бактерій

D Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу

E Про наявність антитіл до туберкульозних бактерій

 

11. В кабінет до лікаря-дерматолога звернувся хворий. Із гнійних виділень із уретри цього пацієнта лікар виготовив мазок, пофарбував за Грамом. При мікроскопії в препараті виявлена маса лейкоцитів, в цитоплазмі яких знаходилась велика кількість грамнегативних бобовидних диплококів. Результати якого процесу спостерігаються в препараті?

A *Фагоцитозу

B Метаболизму

C Капсулоутворення

D Спороутворення

E Малігнізації

12. Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?

A * Пасивний

B Природний

C Антитоксичний

D Поствакцинальний

E Місцевий

13. Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей мав на увазі лікар?

A * Новонароджені

B Старші 14 років

C Ті, що перенесли кір на першому році життя

D Ті, що отримали планові щеплення

E Ті, чиї батьки не хворіли на кір

 

14. У інфекційну клініку поступив хворий з діагнозом "малярія". Який механізм

передачі інфекції характерний для цього захворювання?

A *трансмісивний

B фекально-оральний

C повітряно-краплинний

D контактний

E контактно-побутовий

 

15. У інфекційну клініку повторно поступив хворий з діагнозом "гонорея", що нещодавно вже переніс цю інфекцію і виписаний з діагнозом "практично здоровий".

Яка форма інфекційного процесу спостерігається у нього?

A *реінфекція

B рецидив

C суперінфекція

D змішана інфекція

E моноінфекція

 

16. Хворому, що поступив в інфекційну лікарню з ознаками генерализованной

інфекції, поставлений діагноз "септикопіємія". Вкажіть, якому стану відповідає цей діагноз.

A *Збудники з крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

B Збудники з первинного вогнища поступають в кров, але не розмножуються там

C Збудники потрапляють в кров і розмножуються там

D Екзотоксини збудників потрапляють в кров

E Ендотоксини збудників потрапляють в кров

 

17. Стафілококи добре ростуть на звичайних середовищах, проте при виділенні чистих

культур від хворих посів роблять на кров'яний та жовтково-сольовий агар. З якою метою використовують ці середовища?

A *Для визначення факторів патогенності

B Для визначення тинкторіальних властивостей

C Для вивчення антигенних властивостей

D Для визначення рухливості бактерій

E Для визначення чутливості до антибіотиків

 

18. Тривало в грунті можуть зберігатися спороутворюючі бактерії: клостридії правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції. Вкажіть шлях потрапляння вказаних мікроорганізмів в грунт?

A * З фекаліями

B З сечею

C З водою

D З промисловими відходами

E З мокротою

 

19. Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії.

A *Гіалуронідаза

B Карбогідраза

C Трансфераза

D Оксидаза

E Ліаза

 

20. Інфекційні захворювання заразливі і можуть мати різні форми поширення.

Як називається форма, при якій захворювання охоплюють протягом короткого

часу декілька країн і континентів?

A Пандемія

B Епідемія

C Ендемія

D Спорадична

E Госпітальна

 

21. Відповідно до первинної локалізації збудника захворювання в організмі

розрізняють основні механізми передачі інфекції : повітряно-краплинний; контактний; трансмісивний; фекально-оральний. Вкажіть шляхи поширення мікробів при

трансмісивному механізмі:

A *кровосисні комахи

B краплі слизу з дихальних шляхів

C харчові продукти

D безпосередній контакт з хворим

E контактуввання з предметами навколишнього середовища

 

22. Дифтерійні палички продукують сильний екзотоксин. Які властивості з

нищеперерахованих характерні для бактерійного екзотоксину?

A *Стимулюють утворення антитоксинів

B Під дією формаліну не знешкоджуються

C Виділяється з мікробної клітини після її загибелі

D Мають глюцидо-липоидно-протеиновую природу

E Стимулюють утворення антибактеріальних антитіл

 

23. У населеному пункті зареєстровані випадки захворювання на дизентерію. Назвіть

можливий механізм її передачі від хворих до здорових.

A *Фекально-оральний

B Трансмісивний

C Аерогенний

D Вертикальний

E Артифициальный

 

24. Патогенні мікроби, потрапивши в організм, можуть поширюватися в ньому різними

шляхами. Який стан називається септикопіємією?

A *Мікроби з крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

B Мікроб з місця проникнення поступає в кров, але не розмножується там

C Збудник з крові поступає у внутрішні органи;

D В кров потрапляють мікробні токсини.

E Мікроби знаходяться в лімфовузлах

 

25. У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A * Зоонозні.

B Сапронозні.

C Антропонозні.

D Вторинні

E Змішані

 

26. До груп професійного ризику зараження ВІЛ-інфекцією відносяться люди

різних спеціальностей, у тому числі медичні працівники. Вкажіть найбільш

вірогідний механізм їх зараження.

A *Парентеральний

B Фекально-оральний

C Повітряно-краплинний

D Повітряно-пиловий

E Трансмісивний

 

27. У школі селища міського типу зареєстрований спалах бактеріальної дизентерії

серед дітей, що пообідали в їдальні. Вкажіть найбільш вірогідний механізм зараження.

A *Фекально-оральний

B Трансмісивний

C Аерогенний

D Вертикальний

E Артифіціальный

 

28. Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забеспечує певний структурний компонент

клітини. Який саме?

A *Капсула

B Спора

C Війки

D Джгутики

E Включення

 

29. В лабораторії вивчали вірулентність збуднику дифтерії. При цьому проводили

внутрішньоочеревенне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту

встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95 % тварин. Яку одиницю

вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?

A *DLM.

B DCL.

C LD50.

D ІД.

E LD 5.

 

30. Поворотний тиф, викликаний B.caucasica зустрічається лише на конкретній території, де є перенощик кліщ роду Alectorobius. Як можна назвати таку інфекцію?

A *Ендемичною

B Екзотичною

C Спорадичною

D Пандемічною

E Епідемічною

 

31. На 5-й день після екстракції зуба хворий був доставлений в клініку хірургічної стоматології де йому був вскритий гнійний абсцес. Однак на 5-й день у нього з´явилася висока температура , а при посіві крові виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма розповсюдження мікробів в організмі?

A *Септицемія

B Паразитемія

C Токсинемія

D Вірусемія

E Антигенемія

 

32. Хворий сифілісом пройшов курс антибіотикотерапії і повністю вилікувався. Але через певний час знову інфікувався Treponema pаllidum. Цю форму інфекції можна віднести до…

A *Реінфекціі

B Рецидиву

C Вторинна инфекція

D Суперінфекція

E Ускладнення

 

33. Патогенні бактерії володіють здатністю активно проникати у внутрішнє середовище

організму та інтенсивно поширюватися у тканинах. Який з перелічних ферментів

забезпечує інвазивні властивості бактерій?

A * Гіалуронідаза

B Лактаза

C Каталаза

D Оксидоредуктаза

E Плазмокоагулаза

 

34. В матеріалі, взятому від хворої людини, знайдено декілька видів мікроорганізмів

(стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як

називається такий вид інфекції?

A *Змішана інфекція.

B Суперінфекція.

C Реінфекція.

D Вторинна інфекція.

E Коінфекція.

 

35. Дворічний хлопчик, який не був імунізований проти кору, мав контакт з хворою на кір

людиною. Лікар призначив дитині імуноглобулін. Який вид імунітету формується після

введення імуноглобулінів?

A *Штучний пасивний

B Штучний активний

C Природний пасивний

D Природний активний

 

36. Двохмісячна дитина контактувала з хворим на кір старшим братом. Дільничий педіатр ствержує, що непотрібно робити в такому віці щеплення проти кору, навіть після контакту з хворим. З чим це пов'язано?

A *Наявність материнського імунітету

B Висока реактогенність вакцини

C Низька ефективність вакцини

D Дуже малий вік дитини

E -

 

37. У місті епідемія грипу. Який препарат можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A * Лейкоцитарний інтерферон.

B Протигрипозну вакцину.

C Пеніцилін.

D Протигрипозний бактеріофаг.

E Протигрипозну сироватку.

 

38. У дитини 1,5 року діагностовано імунодефіцит, при якому кількість В-лімфоцитів в нормі, але вони функціонально не активні. Який фактор захисту порожнини ротової порожнини буде відсутній у цієї дитини?

A *Секреторний імуноглобулін А

B Лізоцим

C Ітерферон

D Лактозо-пероксидазна система

E Фібронектин

 

39. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД.

B Туберкульоз, мікобактеріоз.

C Поліоміеліт, гепатит А.

D Дизентерія, холера.

E Ку-гарячка, висипний тиф.

 

40. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу

трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини

приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Ерітроцити

C Базофіли

D Єозінофіли

E В-лімфоцити

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.