Здавалка
Главная | Обратная связь

УМОВИ СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМИРозглянемо загальні вимоги до складу та властивостей води господарсько-питного призначення при скиданні у водойму стічних вод.

1. Водойма не повинна мати на поверхні води плівок будь-якого характеру.

2. Вміст завислих речовин не повинен перевищувати 1,5 мг/л.

Вода не повинна мати запахів і присмаків інтенсивністю понад два бали. Інтенсивність запахів і присмаків за балами розподіляється так:

Зазвичай виділяють такі види запахів: ароматний (квітковий, огірковий), землистий, болотний, гнильний, деревинний, цвільовий, хлорний, нафтовий, фенольний, сірководневий, непевний (не схожий на жоден із зазначених запахів). Смак розрізняють гіркий, кислий і солоний. Усі інші смакові відчуття кваліфікують як присмаки.

3. Вода не повинна мати забарвлення при розгляданні її в стовпчику заввишки 20 см. Кольоровість води за платино-кобальтовою або імітувальною шкалою не повинна перевищувати 20 град. В окремих випадках допускається до 35 град. (Один градус кольоровості відповідає вмісту в 1л розчину 2,49 мг хлорплатинату калію і 2,018 мг хлориду кобальту.)

4. Температура води в результаті скидання стічних вод не повинна підвищуватися влітку більш як на 3 °С, взимку – більш як на 5 °С порівняно з максимальною природною температурою в цю пору року.

5. Реакція води має залишатися в межах рН = 6,5-8,5, тобто бути слабкокислою, нейтральною або слабколужною.

6. Мінеральний склад за сухим залишком не повинен перевищувати1000 мг/л (в окремих випадках допускається до 1500 мг/л), у тому числі хлоридів – 300, сульфатів – 500, нітратів (за азотом) – 10 мг/л, загальна твердість – 7-10 ммоль ∙ екв/л.

7. Вміст розчиненого кисню має становити не менш як 4 мг/л у будь-який період року в пробі, відібраній до 12 год дня.

8. Біохімічне споживання кисню (БСКпов) при 20 °С не повинно перевищувати 30 мг О2/л. У чистих водоймах БСК не перевищує 2 мг Ог/л, у забруднених може досягати 50 мг О2/л.

9. ХСК для побутового водокористування не повинно перевищувати25 мг О2.

10.У воді не повинно бути збудників хвороб. Стічні води перед скиданням у водойму слід знезаражувати.

11.Отруйні речовини не повинні міститися в концентраціях, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини.

Крім нормативних вимог до якості води у водоймах підприємства повинні незаперечно виконувати виробничі обмеження на скидання стічних вод. Забороняється скидати у водойми такі види стічних вод: 1) води, які за використання раціональної технології можуть бути максимально використані в системах оборотного водопостачання або організації безстічних виробництв; 2) води з цінними домішками, які необхідно утилізувати; 3) води, що містять виробничу сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти виробництва в кількостях, які перевищують установлені нормативи технологічних витрат; 4) води, що містять шкідливі речовини, для яких не встановлені ГДК; 5) води, які з урахуванням їх складу та місцевих умов можуть бути використані для зрошування в сільському господарстві за умови дотримання санітарних вимог.

Не допускається скидання у водойми кубових залишків і технологічних відходів. Встановлені обмеження поширюються і на зливову каналізацію, що відводить атмосферну воду з промислових ділянок, товарно-сировинних баз та інших територій, стік з яких може спричинити забруднення водойм.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.