Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 15. Організація обліку амортизації основних засобівВступ

Розділ 1.Податкова і бухгалтерська амортизації основних засобів

1.1. Суть, визначення та основні завдання організації обліку амортизації основних засобів

1.2. Бухгалтерська амортизація на підприємстві

1.3. Податкова амортизація на підприємстві

Розділ 2.Основні етапи організації обліку амортизації основних засобів

2.1. Документальне оформлення операцій з обліку амортизації основних засобів

2.2. Проведення інвентаризації балансової вартості основних засобів

Розділ 3.Удосконалення обліку амортизації основних засобів в умовах використання сучасних облікових комп'ютерних програм

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Тема 16. Організація обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетних операцій

Вступ

Розділ 1.Організація облікового процесу розрахунків з бюджетом та позабюджетних операцій

1.1. Сутність та класифікація бюджетних та позабюджетних фондів України.

1.2 Організація документування операції з розрахунків з бюджетом та позабюджетних операцій

1.3. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок відрахувань в бюджетні та позабюджетні фонди.

Розділ 2.Організація синтетичного та аналітичного обліку відрахувань в бюджетні та позабюджетні фонди

Розділ 3.Організація бухгалтерського контролю за порядком відрахувань в бюджетні та позабюджетні фонди

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Тема 17. Організація обліку заробітної плати та розрахунків з працюючими

Вступ

Розділ 1.Заробітна плата, як важлива ланка соціально – трудових відносин.

1.1 Економічний зміст поняття заробітної плати, її форми і види

1.2 Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати

1.3. Нормативно-правове регулювання обліку заробітної плати та розрахунків з працюючими

Розділ 2.Порядок документування операцій з заробітної плати та розрахунків з працюючими

2.1 Кадрова документація: склад, види

2.2 Розпорядчі документи з особового складу

2.3 Регулювання і документальне оформлення трудових відносин

Розділ 3.Особливості організації обліку оплати праці на підприємстві.

3.1 Облік особового складу та використання робочого часу

3.2 Організація синтетичного та аналітичного обліку заробітної плати

3.3 Організація обліку відпускних

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Тема 18. Організація фінансового обліку витрат (загальна побудова)

Вступ

Розділ 1.Загальні підходи до організації обліку витрат

1.1 Основні вимоги до визначення та оцінки витрат

1.2 Класифікація витрат згідно П(С)БО 16 „Витрати”

1.3 Нормативно-правові акти, що регулюють порядок організації та ведення обліку витрат

Розділ 2.Особливості організації обліку витрат виробництва

2.1 Фактори, що впливають на організацію обліку витрат

2.2 Методи обліку витрат і калькулювання

2.3 Організація синтетичного обліку виробничих витрат

Розділ 3.Особливості організації обліку витрат діяльності

Висновок

Список використаної літератури

Додатки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.