Здавалка
Главная | Обратная связь

Элемент управления КнопкаЭлемент управления Кнопка є дуже важливим елементом форми, оскільки саме з кнопками пов'язані різні дії, що виконуються користувачем в додатку (збереження введених даних, виклик іншої форми, висновок на друк документа і т. д.). Зазвичай кнопка вибирається, коли користувач клацає на ній. Проте можна вибрати (натиснути — візуально це саме так і виглядає) кнопку, використовуючи тільки клавіатуру. Для цього потрібно помістити на неї фокус, тобто зробити активною, натискаючи клавішу Tab, а потім натиснути клавішу Пробел или Enter. Можна також задати для кнопки клавіші доступу. Це буває виправдано, наприклад, якщо користувач працює з клавіатурою і йому незручно для натиснення кнопки перемикатися на мишу. Щоб не примушувати користувача багато раз натискати клавішу Tab, і створюють клавішу доступу. Для цього у властивості яке визначає напис на кнопці, вибирають одну букву (вона не обов'язково повинна бути першою) і додають перед нею знак амперсант (&). Вибрана буква напису на кнопці буде підкреслена. Тоді, щоб вибрати кнопку, досить натиснути клавіші Alt-Ф.

Щоб помістити на кнопку яку-небудь картинку, потрібно встановити властивістьРисунок.

Для цього зручно привернути Построитель, який пропонує або вибрати одну із стандартних картинок, або використовувати графічний файл, наприклад створений в редакторові Paint Windows.

 

Элементы управления Свободная рамка объекта и Присоединенная рамка объекта

Елементи управління Свободная рамка объекта и Присое­диненная рамка объекта використовуються для того, щоб вставити у форму об'єкти, створені в інших додатках, наприклад документ Word, таблицю Excel або малюнок. Ці елементи розрізняються тим, чи будуть об'єкти, вставлені в ці рамки, пов'язані із записами в таблицях Access або не будуть.

Свободная рамка объектамістить об'єкти, які зберігаються або в самій формі, або в зовнішньому файлі, і незалежно від того, який запис відображається у формі, об'єкт відображатиметься один і той же. Цей об'єкт може бути змінений прямо з форми за допомогою того додатку, в якому він був створений.

Присоединенная рамка объектамістить об'єкти, які або самі зберігаються в таблиці Access в полі, що має тип Поле объекта OLE (OLE Object), або в таблиці зберігаються посилання на ці об'єкти. Тому приєднана рамка об'єкту має як джерело даних поле в базовій таблиці, і при переході від запису до запису об'єкт в приєднаній рамці змінюватиметься. Типовий приклад такого елементу управління — поле Фотографія таблиці Автори.

Элемент управления Рисунок

Елемент управління Рисунок дуже близький по своєму призначенню і властивостям до елементу Свободная рамка объекта. Він використовується для вставки у форму графічних файлів, але вимагає менше системних ресурсів і працює швидше, ніж Свободная рамка объекта. Формати графічних файлів, які підтримуються програмою Access, різноманітні — це растрові малюнки, метафайли, піктограми і ін.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.