Здавалка
Главная | Обратная связь

Электр заряды белгісі(q)F

Есе артады

Есе артады(амплид)

22:4 есе артады(газ қысымы)

22:4 есе артады(өткізгізгіштік)

Есе кемиді

22:4 км ,2√2

22:4м/с2

R

22:диэлектр.өтім

Диэлектрик

22:өзгермейді

22:өрістің кернеуіне

Т/2

Т/2(терб.период)

22•1/8 F

22•4 есе арт(инд.амплит.)

22•4 есе арт.(мс зб..)

22•4 есе кемиді (Өткізгіштік)

22•4км; 2√2 км

22•R

22•Диэлектрлік ...

22•Ньютонның ІІ заңы мен бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

22•өзгермейді

22•Өрістің кернеуіне

22•Т/2

22•Электр зарядының.

А.

220:220√2В

2200:4*102Дж

220008851012222:88,5 мДж/м3

Дж

В

Вб

2200400*4м

Вт

Вт

2201* 40 В

В

Ом.

Вт

Кдж

Вт шам

220110*4есе кем

2201200.. •R2=2R1

2201200:R=2R

А

КДж

Дж

А

220200100:R2=2R1

Ом

КДж

А

А

А

А

КДж

220604*1А

221*10-6Дж

221011314105•0,5%

22104*24м ,8м/с

МН

22111314105:0,5%

МкКл

2212603102:1575кг/м3

Н

2220*100м

См

2221:S2=4s1

222124106: 8,8*10-10Н

222124106:8,8*1026Н

А

222200*5Па

222421.. •1,9∙105Кл

222421:1,9*102Кл

223.3/5

2230*6,6кДж

224*50кВ/м

КВ/м

22401051381023: 6*1024

М

224610231:6*103

224610231•6∙1024

225: 4π/5*м/с

М/с

225000198200:1,135

225000198209:1,13

2250515315: P=5 кг*м/с

22688:

227070: 0,44.

22727•40%

2277:0,44

Есе артады

23* 60 Дж

23*1,5есе артады

23*идиал..Идиал..абсолю

КДж.

23: 1 және 2

23: -3 м/с2

23: Sx =2t+1,5t2

23: Sx=2t+1.5t²

23: тек қана 3

23:+5е

КДж

23:-3м/с2

23:4/3F<d<3/2F

23:Ер1р2

23:Х=2t+1.5t2(м)

23•1 және 2.

23•4/3F< d <3/2F

23•ЕР1Р2

23•тек кана 3.

Дж

В

23004•∆U=600B

Н

МкКл, 0,17 мкКл

23022:идеал газ қысымы

Ом

Дж

23102•60Дж

23108:1,5*108м/с.

Кдж

23123:6

231421028..•0,3·10-3 м/с.

Кг

2315027138…•2,2 кг

23150271381023:7,2*1025

2320080042000: ≈5,8 кДж.

23202*идеал газ қысым

232034103244103:1-CO2,2-O2,3-He

Кдж

Дж

2323:0,01

МВт

Ом

23450:1,5*105Па

2349342•23090Z

235922001235103……: 8,2*1013Дж

235922389223992: тек қана 1

23892:146

2389232•226

2389232•88

23894:146

23982•≈60 Дж.

Электрон

2399223993•Электрон.

2399323994•Электрон.

24*1

24*2есе арта(диэлектр)

24: 2 есе артады

А

24: есе артады (контр.пер)

24: үдемелі , 2м/с2 үдеумен

24:1( қатынасы)

Есе кемиді.

А

Гн

Есе кемиді

24:2,4*104Н

НКл

С

Мм

Н/м

МкФ

Есе артады(кернеулік

М

М

24:q1=q2=-1нКл

24:үдемелі 2м/с2

24•2 А.

24•2 Гн.

24•2 с.

24•50 мм

24•50 Н/м

24•6 мкФ.

24•8 м.

24•Үдемелі, 2м/с2 үдеумен.

240:4 м/с2

240:V=1,3м/с

2400* 20 м/с

240010•≈15м.

Дж

М/с

М/с

2400600•60 %.

Н

Вт

Н.

Н

2403602•5 м/с

М/с

2410:24

24101:8*1010Н

241010 : 8*10-10 Н

24102: 2,4*104 Н

Н

24102•20 м

Мпа

МкФ

242*8Дж

Тл

Дж

Н

Тл

242•8 Н.

2420*120Ом

Ом,параллель

24203722:3,27*1023кг

Дж

Вт

24221: -4 кг*м/с

См

Кг

Км

Мкм

2432:-2м,4м/с,-6м/с2

2432:V=4-6t

244*2А

А

245:120

Дж

24501982•х=0,1sin2t

24510982:x=0.01cos2t

24560*n=19

24560982: 19

2460•Біріншісінің кедергісі 4 есе көп.

Вт

2488107•≈2,6∙10-5Дж

25* 50рі

25*2,5кВт

25*3,14с

25*4,5м

25*50π рад/с

25*9·109Дж

25*р=3/4р0

КВт

25: 10 кг*м/с

25: 10кг*м/с

25: 10мГн (катушканың индуктивтілігі)

См.

25: 4дптр (линзаның оптикалық күші)

25: P=3/4P0

М

25:10кг*м/с

См

КВт

25:3,75*108м

М

25:50π рад/с

25:9*109Дж

25•-0,4 м

25•10 кг∙м / с.

25•12,5 см.

25•3,75∙108м

Вт

Дж

250:25*109Кл

Дж

250• 100 В

250•2077,5 Дж

250•25·10-9 Кл.

250•831 Дж.

2500: 3 с

25001000*5000Дж

250010003102:0,25м3

2500125100:6,25*102 Ом

25003100..:6м/с2

КДж.

В

25005:500км/сағ

2500500:20%-ке кемиді

25010020:20есе өседі

2501030310*2575кПа

С

Дж

25020•12,5 м/с2

25024510:98%

2502547:1,094*1010 Ом*м

В

МДж

В

25052547•1,094∙10-6 Ом∙м

25072:-0,8 м/с2

250831*1246,5 Дж(Газ іш.эн)

Дж

Дж

Дж

2510•2 мен 3

25100386..:40%

М

25101102*125мДж

Дж

М/с

2510285•V=340 м/с

25104610423:1*104дж

КН

25106059109*=0,47

25108410:80%

2515•6 А.

252*2м/с

252•8 кг·υ

25205*103ВL

25205•1103 кВ/м.

2521*1,25 кг, 2,5кг

2521• 0,5 мкДж

252100 * 8 мм

Кг

2523*60км

2525102:0,2

2540102*40

М

2544540*273 К

255*3,14м/с2

Есе

М/с(2)

А

255:3,14м/с2

255:60%-ға кеміді

Н

255•10А

Тл

2554•10 есе.

Нм

25571161019310866..486

Нм

2560●2,4 м/с2.

256003|:750кН

2563108:3,84*108м

26*3есе өседі(потенц)

Есе кемиді

26: А=120 Дж

Есе аз(эл.сый)

26•2есе өс.(эл.сыйымд)

С.

С

260•4 с.

С.

М

Дж.

Дж

26049*0,5кг

Кг

261022232103610231: 1,6 кг/м3

26102232103610231:1,6 кг/м3

Кг

267:60С

27:3*10-16кг

К

27•3∙10-16кг

27003632102:1000кг/м3

270060730: ≈40 кПа.

М/с

КПа

27031033:9*102Дж

27031033•9∙104Дж

К.

2704103831: ≈1370 м/с.

2706073:≈40 кПа

К.

271071810731086631034: 10,3*10-19 Дж.

КДж

2713102411: а-бөлшек

2713102411•гелий ядросы.

271381028:6,21*10-21Дж

КН.

КВт

Дж

272510327..•5460 Дж.

Дж

273108*3·1016кг

273108: 3*10-16 кг

27323546:3м3

27327:өзгермейді

274103831:≈1370 м/с

27516032103831: 104 Дж

Ом; 9 Ом

КПа

2780*1500К

Кг

27827:73٪

28* 0,25 м/с2

Есе кемиді(егер конт)

28:0,25м/с2

28:0,25м/с2

28:10-4с

28•2 есе кемиді (егер конт..)

Тл

М/с

М

281019662…•710 нм

Нм

В

См

Дж

29•20 см.

М/с

291•3 кВт

КВт

2911031161019*1,79·10-8с

Дж.

2k (серіппелер салмақсыз): 3mg/2k.

2k*3mg/2k

K: mg/3k.

2m*1/3ύ

2m*1T

2R: есе артық (орбита серіктің айналу периодынан)

2R: 2 есе (айн. пер)

2R:2 есе артық(айн.пер)

2есе*1/√2

2есе*45°

3 : 9 есе азаяды (тартылыс күші)

3* √3 есе көбейеді(о.кв.жыл)

3* 0

3* 30 м/с

3* 6 м/с

3*5м/с2

3*9есе кем(тартылыс ку)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.