Здавалка
Главная | Обратная связь

Эл(2)с:потенциал(энерг)Эл(2)ф:А=I2Rt

Эл(21)ш:тек 1 мен ∆ t

Эл(22)ш: Тек қана І мен

Эл(3)б: В/м

Эл(3)б: үдеумен қозғалуы керек.

Эл(3)б•оң зарядқа…

Эл(3)м•1,6∙10-19Кл

Эл(3)о:өткізгіштің бетінде

Эл(3)ө: m= kI

Эл(3)ө:IUt

Эл(3)п: E=E1+E2…..

Эл(3)п:

Эл(3)п:E=E1+E2…….

Эл(3)т: qm=-w0 2q

Эл(3)т:оң теріс ион

Эл(3)т:электрон теріс нейтрон бейтарап

Эл(3)у:ток уақыт б/ша

Эл(3)ф: P=UI

Эл(3)ф:P=U*I

Эл(3)ш:Е.в-векторы

Эл(4)а:тогы бар өткізгішке

Эл(4)б:В/Кл

Эл(4)м: болады

Эл(4)ө: ν-өзгермейді, V-арталды, λ-артады(бірт орт вак өт-де)

Эл(4)п: φ=φ123+….

Эл(4)с :тұйықталған

Эл(4)ф: Е=E1+E2+…

Эл(4)ш:заряд.бөлш.үде.қозғ.

Эл(5)б: Вт / м2

Эл(5)ж:A=qEd

Эл(5)к:q1+ q 2+q3+...=const

Эл(5)м: өрстің берілген нүктесінен б»рл рн заряд

Эл(5)п:кемиді

Эл(5)ш:1,2,3

Эл(5)ш:энергия

Эл(6)ж:A=qE∆d

Эл(7)г:электр тізбегінде

Эл(7)ә:жылулық,хим,магн

Эл(7)с: өткізгіш бетіне перпендикуляр

Эл(7)с: өткізгіш бетіне перпендикуляр.

Эл(8)қ:электр өрісінің потенциалы сызып өтетін қозғалыс

Эл(8)э:өседі

Эл(9)а:екі шамада бірдей фазалы

Эл(9)б:Горизонтальсолдан оңға қарай.

Эл(9)ғ:өріске қарсы

Эл(9)қ: 1 және 4.

Эл(9)қ:радиотолқын

Эл(9)қ•Өріске қарсы...

Эл(9)с:ашық қамтиды

Эл(9)с:ашық.терб.конт.себебі

Эн(2)ж:Е/h

Яд(1)с: бейтарап атом қабықшасындағы электрондар санына тең.

Яд(1)с:A-Z(нейтрон)

Яд(1)с:бейтарап атом,протон

Яд(10)а:ядролық реак.эн.шығ.д.а

Яд(10)қ: қалың қабатты фотоэ.

Яд(10)т:Гейгердің газ разряды

Яд(13)т• Гейгердің ….

Яд(14)қ: Вильсон камерасы

Яд(15)қ• Мя<Zmp+Nmn

Яд(16)қ•Көпіршікті камера

Яд(3)б•Нейтрондар

Яд(3)д:ядроны түг.ж/е.нук.ыд.үш.қажет энер

Яд(3)д:ядро-р мен бөлш-ң реаксияға дейінгі ж/е реак-н...

Яд(8)б:сутек ионы

Яд(8)б:ядролар болмайды

Яд(9)ү:жұтушы стержень

М/с2(ампл.мод)

Гц

Н

Мм/с

11081610914....:7*10-3н

Ом

1212:A1/A2=1/3

170230:42 км/сағ

2: есе артады(олар.әсер.қаш)

2:2 есе кемиді(оның.сыйым)

2:4 есе кемиді(цент.тар.ұде)

2:4 есе кемиді(цент.тарт.үде)

200:-200дж(ішкі.энер.өзг)

Па

А

М(5ші сек.ж.жолы)

Гн

30124522:

32022:идеал газдың қысымы

5123453910322810341032103232103:5

72:20 м/с

U=A+Q(8)к:Q(0-ге тең.адиа.про)

Ад(18):ұш жағдайда да бірдей

Кө(5)б:шын.кішірейтілген

Ли(6)ө:1/м

Ма(6)и:m*v

То(20)б:1-шамда қарсы,2-шамда бұрынғы

То(9)ө:u есе артады

Це(4)ө:a=v2/r

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.