Здавалка
Главная | Обратная связь

Устрій та робота вимірювачаВимірювач містить у собі блок детектування БДМГ-Зб, блок виміру середньої частоти БИО-05 та блок живлення.

Блок детектування робить перетворення потужності експозиційної дози гамма-випромінення в імпульси напруги, частота проходження яких пропорційна що вимірюється потужності експозиційної дози. Інформація з виходу блока детектування надходить на блок виміру середньої частоти, де опрацьовується в каналах виміри та сигналізації та відображається у виді світлового сигналу та показань цифрового табло. Показання цифрового табло пропорц ійні що вимірюється

потужності експозиційної дози гамма-випромінення.

Блок живлення перетворить напругу мережі перемінного струму частоти 50 або 40 Гц у постійну напругу +12В, необхідне для роботи блока БИО-05.

ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ.

1. Провести зовнішній огляд усіх блоків вимірювача, звертаючи увагу на міцність кабельних з'єднань і відсутність технічних ушкоджень.

2. Встановити органи керування блоків у такі вихідні положення:

для блока БИО-05-тумблер Мережа в положення Вьікл. перемикач Поріг у положення "1", тумблер "ТАБЛО"- верхнє положення;

для блока БНН-201-тумблер Мережа - у положення "Вмкл".

3. Перевірити працездатність вимірювача в такій послідовності:

• установити тумблер Мережа блоків БНН-201 і БИО-05 у верхнє положення, при цьому повинна зайнятися лампа блока БНН-201, а на табло блока БИО-05 повинно зайнятися число "0000";

через 5 хв. натисніть на час не менше Юс кнопку "Перевірка", при цьому показання цифрового табло повинні знаходитися в межах значень, зазначених у поділі 3 формуляра, а лампа Поріг повинна горіти.

ПРИМІТКА: Кнопка "Перевірка" повинна знаходитися в натиснутому положенні протягом усього процесу перевірки працездатності, але не більш 1 хв.

ПОРЯДОК РОБОТИ.

Вимірювач обслуговується в процесі роботи одним черговим оператором. Оператор повинний знати загальний устрій вимірювача, вимоги дійсної інструкції і мати доступ до його керування.

Вимірювач працює автоматично, це означає, що він може одночасно робити вимір потужності експозиційної дози гамма-випромінення і сигналізувати про перевищення встановленого граничного значення рівня випромінювання.

При нормальній радіаційній обстановці рекомендується працювати в режимі сигналізації установив тумблер ТАБЛО блока БИО-05 у нижнє положення /при цьому загоряється індикаторна лампа МЕРЕЖА/. Це дозволяє збільшити термін служби індикаторів і полегшує тепловий режим блока виміру частоти. При наявності сигналу про перевищення граничного р значення рівня випромінювання необхідно встановити тумблер ТАБЛО у верхнє положення.

Відлік показань по цифровому табло блока БИО-05 робити через не менше 5 хв. після умикання вимірювача.

При флуктуаціях показань табло обумовлених дискретними характером виміру блока БИО-05 за обмірюваний розмір варто приймати середнє значення з двох крайніх показань табло за час 1 хв.

По закінченні роботи тумблери МЕРЕЖА і ТАБЛО блоків БИО-05 і 6НИ-201 необхідно встановити в положення Вьікл., а перемикач ПОРІГ блока БИО-05- у положення 1.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.