Здавалка
Главная | Обратная связь

Теорема медіанного виборця

Ефект Хроповика

Він базується на нееластичності цін у бік зниження. Подібно храповим колесу, яке може обертатися тільки в одному напрямку, ціни також можуть змінюватися тільки в бік підвищення, а ось знизити ціни досить складно (звідси назва ефекту).

Початкове макроекономічну рівновагу спостерігається в точці Е1 при рівні цін P1 і реальному обсязі виробництва Y1. Незважаючи на те що це рівноважний стан, воно може перебувати далеко від рівня повної зайнятості.

Припустимо, що в цій ситуації уряд ставить завдання досягти макроекономічної рівноваги на рівні Y2 і успішно справляється з поставленим завданням, наприклад здійснюючи необхідні державні витрати і тим самим стимулюючи попит до AD2. Нове макроекономічну рівновагу виникає при більш високому рівні цін Р2, а й при більш високому рівні реального обсягу виробництва Y2. Завдання досягнута.

Однак можливо, що уряду не вдається підтримувати надалі сукупний попит на новому рівні (немає можливості здійснювати великі державні витрати, а інших стимулів для підтримки сукупного попиту не виникає). Тоді сукупний попит повертається на рівень AD1.

Однак проблема полягає в тому, що через нееластичність цін у зворотний бік (у бік зниження) економіка приходить не в точку Е1, а в точку E3, що погіршує вихідну ситуацію, тому що новий високий рівень цін Р2 поєднується тепер з низьким рівнем реального обсягу виробництва Y3.

Ефект храповика демонструє небезпеку непродуманого економічного зростання: у разі, якщо не вдасться його підтримувати на заданому рівні, відкат назад може призвести до погіршення вихідної ситуації.

 

Ціннісні судження теорії добробуту:

Варіанти зміни добробуту внаслідок урядової політики Графік

 

Виробництво суспільних благ (графік):

Виникнення екстреналій (графік):

Екстерналії – блага, що зовні впливають на корисність агента, але породжені діяльністю інших гравців. Зовнішні агенти у цьому випадку не в змозі протидіяти, а їх втрати залишаються некомпенсованими.

 

Інтерналізація через оподаткування (графік):

Інтерналізація екстерна лій за допомогою державного втручання: 1.оподаткування, яке а) підвищує прив. втрати (РМС) до рівня суспыльних втрат (SMC). б) скорочує граничні вигоди (МВ) ініціатора екстерна лій. 2.субсидії, 3.квотування та ліцензування, 4.пряме регулювання.

 

Рівновага на ринку (графіки досконалої та недосконалої конкуренції):

Недосконала конк Досконала конк

Теорема медіанного виборця

для отримання найбільшої кількості голосів кандидат або партія мають висувати політичну програму якомога сильніше наближену до центристських поглядів. Наслідки: стирання виразних характеристик політичних сил; ухилення від розкриття свої пріоритетів і способів вирішення важливих суспільних проблем, оскільки такі дії надаватимуть решті суспільства критерії для визначення їх політичної орієнтації і заміщення їх у бік центра. Витрати на прийняття рішення у представницьких демократіях: зовнішні політичні витрати+ безпосередні витрати на прийняття рішень.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.