Здавалка
Главная | Обратная связь

Функції перетворенняДуже часто доводиться мати справу змінними, представленими не рядковим типом, а, наприклад, цілочисельним, а розглянуті раніше компоненти оперують лише з рядковими змінами. Для перетворення змінної одного типу в змінну іншого типу служить ряд функцій, представлений в наступній таблиці:

Функція Значення функції
Chr(n) IntToStr (k) Символ, код якого рівний n Рядок, що є зображенням цілого до
FloatToStr (n) Рядок, що є зображенням дійсного n
FloatToStrF(n, f, k,m) Рядок, що є зображенням дійсного n. При виклику функції указують: f – формат (спосіб зображення); k – точність (потрібна загальна кількість цифр); m – кількість цифр після десяткової крапки
StrToInt (s) Ціле, зображенням якого є рядок s
StrToFloat (s) Речове, зображенням якого є рядок s
Round (n) Ціле, отримане шляхом округлення n по відомих правилах
Trunc (n) Ціле, отримане шляхом відкидання дробової частини n
Frac(n) Дріб, є дробовою частиною речового n
Int (n) Дріб, є цілу частина речового n

 

Меню У Delphi є два компоненти, що представляють меню: MainMenu – головне меню, і PopupMenu – спливаюче меню. Обидва компоненти розташовано на сторінці Standard. Меню є ієрархічними структурами, що складаються з пунктів. Кожен пункт може бути вибраний клацанням кнопки миші або з методу застосування. Пункт меню може бути у вигляді підміню або команди. Підменю – це пункт, вибір якого викликає показ списку що входять в нього підменю або команд. На нижньому рівні меню знаходяться команди – пункти, вибір яких викликає реакцію додатку, тобто проводиться виклик методу для виконання команди. Додати до меню нові пункти можна під час розробки або під час виконання додатку. При виборі пункту меню ініціюється подія OnClick, в обробнику якого і передбачаються необхідні дії. MainMenu– це невізуальний компонент, тобто місце його розміщення на формі в процесі проектування не має ніякого значення для користувача – він все одно побачить не сам компонент, а тільки меню, що згенерувало їм, причому воно відображатиметься під рядком заголовка форми. Зазвичай на форму поміщається один компонент MainMenu. В цьому випадку його ім'я автоматично заноситься у властивість форми Menu. Але можна помістити на форму і декілька компонентів MainMenu з різними наборами розділів, відповідними різним режимам роботи додатку. В цьому випадку під час проектування властивості Menu форми привласнюється посилання на один з цих компонентів. А в процесі виконання в потрібні моменти цю властивість можна змінювати, міняючи відповідно склад головного меню застосування. PopupMenu– невізуальний компонент, відповідний контекстному меню. Контекстне меню прив'язане до конкретних компонентів. Воно спливає, якщо в час, коли даний компонент у фокусі, користувач клацне правою кнопкою миші. Зазвичай в контекстне меню включають ті команди головного меню, які насамперед можуть потрібно при роботі з даним компонентом. Оскільки в додатку може бути декілька контекстних меню, то і компонентів PopupMenu може бути декілька. Віконні компоненти: панелі, вікна редагування, а також мітки і ін. мають властивість PopupMenu, яка за умовчанням порожня, але куди можна помістити ім'я того компоненту PopupMenu, з яким буде пов'язаний даний компонент. Одне і теж контекстне меню можуть розділяти (використовувати) декілька компонентів. Конструювання меню Компонент меню має вбудований розробник – Menu Designer. З його допомогою можна створювати основне і спливаюче меню. Для створення меню треба помістити на форму компонент MainMenu або PopupMenu. Потім треба викликати конструктор меню одним із способів: - перейти в Інспектор об'єктів; натиснути в рядку «Items» сторінки властивостей на кнопку з багатокрапкою; - двічі клацнути кнопкою миші на об'єкті меню, розміщеному на формі. Вид конструктора меню представлений на наступному малюнку: У вікні конструктора меню відображається рядок для першого пункту меню, ім'я якого можна вводити. Допускається використання кириличного шрифту. Потрібно написати ім'я пункту або підменю і натиснути клавішу Enter. Під першим ім'ям з'являється порожній рядок для введення імені пункту підменю, а праворуч від введеного імені – порожній рядок для введення імені наступного пункту основного меню. Конструктор меню має спливаюче меню, яке забезпечує швидкий доступ до його найбільш часто використовуваним командам. Для виклику спливаючого меню треба у вікні конструктора меню натиснути праву клавішу миші або Alt+F10. Вид спливаючого меню конструктора меню представлений на наступному малюнку: Призначення пунктів спливаючого меню конструктора меню:
Пункт Призначення
Insert Додати пункт меню
Delete Видалити пункт меню
Great SubMenu Створити підменю
Select Menu. Вибрати пункт меню
Save As Template. Зберегти як шаблон
Insert From Template. Включити шаблон
Delete Templates. Видалити шаблони
Insert From Resource. Включити з ресурсів

OnClick – це подія, на яку реагує метод пункту меню. Для написання методу, який повинен виконатися при виборі даного пункту меню, треба двічі клацнути на вибраному пункті меню в розробнику меню. При цьому з'явиться вікно початкового тексту із заготівкою для методу: його заголовком і операторами begin і end, між якими слід розмістити операторів методу.

Кожен створений пункт меню – це об'єкт, до якого є доступ з Інспектора об'єктів. Перейти до тексту існуючого методу можна за допомогою Інспектора об'єктів. Під час конструювання меню задаються імена пунктів (Caption) меню – це той текст, який бачить користувач. П умовчанню об'єкту в програмі будуть привласнені імена (Name): N1, N2 і так далі Ці імена можна змінювати.

У списку пунктів вертикального підменю або спливаючого меню можна вставити розділові горизонтальні лінії. Для цього як ім'я пункту треба використовувати символ «– » (мінус). Конструктор форм дозволяє переміщати елементи меню, вставляти пункти підміню і видаляти їх.

Рядок стану

Рядок стану (статусний рядок) є компонентом, для відображення поточної інформації про вміст вікна, контекстні підказки по поточному пункту меню, кнопці, панелі, дату, час і ін. Рядок стану, як правило, вирівняний по нижньому краю головного вікна додатку. Його можна створити на базі компоненту Panel (панелі). Крім того, в Delphi на сторінці Win32 є спеціальний компонент StatusBar для формування рядка стану.

Компонент Panel

Компонент Panel розташований на сторінці Standard. З допомогою цього компоненту можна скомпонувати різні елементи інтерфейсу такі, як кнопки, поля введення, списки, радіокнопки і ін. І, як було сказано вище, компонент Panel застосовується для створення рядка стану.

Основні властивості компоненту Panel

Властивість Призначення
BevelInner стиль внутрішньої частини панелі
BevelOuter стиль зовнішньої частини панелі
BevelWidth ширина зовнішньої частини панелі
BorderStyle стиль бордюру
BorderWidth ширина бордюру


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.