Здавалка
Главная | Обратная связь

Багатовибіркові завдання

ЗАГАЛЬНІ ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 1

Точки рівних витрат об’єднує

а)ізокоста та ізокванта

б)бюджетна лінія та ізокванта

в)бюджетна лінія та ізокоста

г)крива байдужості та ізокоста

д)крива байдужості та ізокванта

2. Стан рівноваги досягається у точці дотику:

а)ізокости та ізокванти

б)бюджетної лінії та кривої байдужості

в)ізокости та бюджетної лінії

г)ізокванти та кривої байдужості

д)вірні відповіді а) та б)

ВІДКРИТІ ТЕСТИ

 

1. Блага, які заміщують одне одного у процесі споживання або виробництва, і зі зростанням ціни на одне з них попит на його замінник зростає, називаються ………. .

 

2. До основних видів ринкових структур належать: ………………

 

3. До цінових факторів попиту належать: ……………………….

 

4.Модель коригування ринкових цін розробив ………… .

 

5.Модель коригування випуску продукції розробив ……….. .

6.На еластичність попиту і пропозиції впливає фактор ……… .

7.У стані рівноваги споживач максимізує ………. корисність.

8.Блага, що мають від’ємну корисність, називаються …………. .

9.Графічно функціональна залежність між обсягом попиту на благо та доходом споживача за даних цін зображується кривою ……… .

 

10.Витрати втрачених можливостей, тобто недоотриманий прибуток, та нормальний прибуток складають ……………. витрати.

11.………….. прибуток потрібен для утримання підприємця в певній сфері діяльності й виступає частиною виробничих витрат.

 

12.Крива пропозиції має абсолютно нееластичний вигляд у ……….. періоді.

13.Середній дохід розраховується за формулою: ……………..

 

14.Гранична норма технологічного заміщення розраховується за формулою:

15.Середні змінні витрати розраховуються за формулою: …………….

 

16.Крива ……………… витрат перетинає криві середніх сукупних і середніх змінних витрат в точці їх найменших значень.

 

17.За умов абсолютно нееластичного попиту ЕD дорівнює …. .

 

ЗАКРИТІ ТЕСТИ

Багатовибіркові завдання

 

18.Які з кривих мають èø- подібну форму?

1. MC. 2. TC. 3. ATC. 4. TVC. 5. AVC. 6. TFC. 7. AFC.

 

 

19.Які з кривих крива МС перетинає у точках мінімальних значень?

1. AFC. 2. TC. 3. ATC. 4. TVC. 5. AVC. 6. TFC.

 

 

20.Які з наведених чинників впливу на попит на автомобіль „Пежо” є неціновими?

1. Зниження цін на товар-субститут для автомобіля „Пежо”.

2. Зниження цін на товар-комплемент для автомобіля „Пежо”.

3. Зниження цін на сировину, яка використовується для виробництва автомобіля „Пежо”.

4. Зниження споживчих доходів за умов, що автомобіль „Пежо”. – нормальний товар.

5. Зниження податку на додану вартість.

6. Широка реклама автомобіля „Пежо”.

 

21.Що належить до методів ведення нецінової конкуренції:

1. реклама.

2. надання кредиту споживачам

3. сезонний розпродаж товарів

4. надання гарантійного обслуговування

5. боротьба за якість продукції

6. оригінальна назва й оформлення товару

 

22.До економічних ресурсів належать:

1. Економічний прибуток

2. Праця

3. Підприємницький хист

4. Земля

5. Капітал

6. Споживчі товари

 

23.Що відноситься до суспільного блага?

1. Електроенергія

2. Міліція

3. Оборона країни

4. Маяки

5. Захист від повеней

6. Відпочинок в санаторії

 

24.Яка крива об’єднує точки рівних витрат?

1. Ізокоста

2. Ізокванта

3. Бюджетна лінія

4. Крива байдужості

5. Крива Енгеля

 

25.У точці дотику яких кривих досягається стан рівноваги?

1. Ізокости та ізокванти

2. Бюджетної лінії та кривої байдужості

3. Ізокости та бюджетної лінії

4. Ізокванти та кривої байдужості

5. Лінії експансії фірми та кривої Енгеля

 

26.Що належить до нецінових чинників попиту?

1. Доходи споживачів

2. Смаки та уподобання

3. Ціни і доступність товарів-субститутів та товарів-комплементів

4. Підвищення цін на ресурси, з яких виробляється товар

5. Реклама

6. Технологія виробництва

7. Розмір податку на прибуток

8. Кількість продавців на ринку

 

27.Зміна якого чинника викличе зміщення кривої попиту в цілому?

1. Смаків і переваг споживачів

2. Доходу споживачів

3. Ціни товару

4. Кількості споживачів

5. Очікування споживачем інфляції

6. Зниження витрат на виробництво продукції

7. Дотації виробникові від уряду

 

28.У короткостроковому періоді крива граничних витрат проходить через мінімальну точку

1. Кривої АТС

2. Кривої АVС

3. Кривої АFС

4. Кривої ТС

5. Кривої МС

6. Кривої ТFС

7. Кривої ТVС

 

29.До суб’єктів мікроекономіки належить:

1. Домогосподарство

2. Ринок

3. Фірма

4. Держава

5. Прибуток

6. Витрати

 

30.В якому випадку рівноважна ринкова ціна олії зросте?

1. Уряд надасть виробникам олії дотацію

2. Уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну

3. Домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму

4. Зросте число виробників олії

5. Зменшиться кількість постачальників олії на ринку

6. Очікується підвищення цін на олію

 

31.Прикладами нееластичного попиту можуть слугувати попит на

1. Сіль

2. Послуги ритуальної служби

3. Відвідання сауни

4. Відвідання кінотеатрів

5. Відвідання перукарні

6. Хліб

 

32.Що з наведеного нижче є джерелом економії від масштабу?

1. Поділ і спеціалізація праці

2. Продуктивність, що ростає

3. Реклама і маркетинг

4. Ціни, що підвищуються, на ресурси

5. Спеціалізація керівного складу фірми

 

33.Який показник неможливо визначити з графіку лінії "ціна-споживання"?

1. Кількість товару А і В

2. Дохід споживача

3. Ціни на товари А і В

4. Корисність товарів А і В

 

34.Який показник неможливо визначити з графіку лінії "дохід-споживання"?

1. Кількість товару А і В

2. Дохід споживача

3. Ціни на товари А і В

4. Корисність товарів А і В

 

35.Що з нижче перерахованого призведе до зсуву кривої попиту на пиво?

1. Зростання цін на сушену рибу

2. Ріст цін на солод

3. Зниження цін на вино

4. Зростання доходів споживачів пива

 

36.Економічний прибуток –

1. це різниця між бухгалтерським прибутком і неявними витратами

2. це економічні витрати плюс неявні витрати

3. це економічні витрати мінус неявні витрати

4. це сукупний дохід мінус явні і неявні витрати

5. належить до неявних витрат

6. належить до явних витрат

7. не належить ні до явних, ні до неявних витрат

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.