Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика технічної розвідки і організації протидії 

Основна мета технічної розвідки (ТР) – забезпечення вищого політичного керівництва своєї держави своєчасною інформацією про її Збройні Сили (ЗС) і про військово-економічний потенціал. До числа основних об'єктів ТР належать ЗС, оборонна промисловість, науково-дослідні центри, полігони, транспорт, зв'язок, енергосистеми, системи охорони найбільш важливих урядових і військових об'єктів. Завданням ТР є збір інформації про стан і перспективи розвитку військово-економічного потенціалу країни, про склад, чисельність, дислокацію і технічну оснащеність військ і сил флоту, про стан бойової готовності ЗС, про розміщення на території країни об'єктів оборонної промисловості продукції, що випускається ними, виробничої потужності, про найбільш важливі розробки в області озброєння і військової техніки, про ефективність існуючого й розроблюваного озброєння, про проведення навчань військ і сил флоту, про ступені підготовки території країни до ведення бойових дій, про наявність паливно-енергетичних, рудних, водних та інших. ресурсів країни [3].

Принципи організації ТР проілюстровані на рис. 4.1.

 

 

Рис. 4.1. Принципи організації ТР

 

Ведення ТР ґрунтуються на таких принципах:

1)комплексність;

2)оперативність;

3)безперервність;

4)глобальність;

5)плановість;

6)скритність.

Захист від технічної розвідки– це комплекс заходів організаційного й технічного характеру, проведених з метою виключення або істотного ускладнення одержання даних про приховуваний об'єкт.

Етапи ведення розвідки:

1) виявлення об'єкта;

2) розпізнавання виявленого об'єкта.

Основною ознакою, за якою виявляється об'єкт, є його контраст на навколишнім тлі.

Процес розпізнавання– це віднесення виявленого об'єкта до одного із класів об'єктів за характерними ознаками, властивому даному класу, або за демаскуючими ознаками об'єкта при його розпізнаванні.

Групи демаскуючих ознак, за якими розпізнається об'єкт:

1)ознаки, що характеризують фізичні властивості речовини об'єкта, наприклад, тепло (визначає тепловий контраст), електропровідність (визначає радіолокаційний контраст), структура;

2)ознаки, що характеризують властивості фізичних полів, створюваних об'єктом (до таких фізичних полів можна віднести електромагнітне поле, акустичне поле, радіаційне поле, гравітаційне поле);

3)ознаки, що характеризують форму, колір, розміри об'єкта;

4)ознаки, що характеризують просторове положення (координати) об'єкта й похідні від координат, якщо об'єкт переміщується;

5)ознаки, що характеризують наявність певних зв'язків між елементами об'єкта, якщо об'єкт носить комплексний (складний) характер;

6)ознаки, що характеризують результати функціонування об'єкта, наприклад, сліди об'єкта на ґрунті, задимленість, запиленість, хімічне забруднення середовища.

Демаскуючі ознаки бувають:

1) кількісні (тривалість імпульсу тощо);

2) якісні (форма, колір тощо).

Напрямки захисту від технічної розвідки:

1) введення помилкових об'єктів;

2) введення помилкових ознак, спотворення дійсних ознак;

3) вплив на середовище поширення, наприклад, димомаскування, створення аерозольної завіси, використання різних засобів, що маскують;

4) перешкоди технічному засобу розвідки.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.