Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ інженерного захисту працівників об’єкта

 

Мета роботи: Провести аналіз об’ємно-планувальних рішень сховища, розрахувати ступінь його протирадіаційного захисту і перевірити наявність необхідного фільтровентиляційного обладнання сховища для забезпечення інженерного захисту найчисельнішої робочої зміни підприємства на випадок надзвичайної ситуації (НС).

Література:

1. ДБН В 2.2.5 – 97. Захисні споруди цивільної оборони.

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. — К., 2003. — 455 с.

3. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. — К., 2004.— 438 с.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Інженерний захист працівників об`єкта – це захист людей із використанням спеціальних інженерних споруд: сховищ або протирадіаційних укриттів (ПРУ). Він досягається завчасним проведенням інженерних заходів щодо будівництва й обладнання захисних споруд, пристосуванням підземних приміщень під сховища і ПРУ з урахуванням радіаційної, хімічної та інженерної обстановки, умов розташування об’єкта й вимог будівельних норм.

Інженерний захист персоналу буде забезпечений при виконанні наступних умов:

· загальна місткість захисних споруд дозволяє укрити найбільшу працюючу зміну;

· захисні споруди мають всі необхідні приміщення для забезпечення життєдіяльності людей;

· захисні властивості споруд відповідають нормативним вимогам стосовно витримування надлишкового тиску ударної хвилі та послаблення іонізуючих випромінювань;

· системи життєзабезпечення захисних споруд забезпечують перебування в них людей протягом встановленого терміну.

Термін „захисні споруди ЦЗ” об’єднує різні типи сховищ і ПРУ, які призначені для захисту населення від ураження при надзвичайних ситуаціях.

Захисні споруди поділяють за:

1) місткістю:

- малої місткості (150…600 осіб);

- середньої місткості (600…2000 осіб);

- великої місткості ( більше 2000 осіб);

2) призначенням:

- для захисту населення;

- для розміщення органів управління і медичних установ;

3) місцем розташування:

- вбудовані;

- окремо розташовані;

- у метрополітенах;

- у гірських виробітках;

4) термінами будівництва:

- збудовані завчасно;

- швидкозведені;

5) захисними властивостями:

- сховища;

- ПРУ;

- найпростіші укриття.

Сховища - інженерні споруди, які забезпечують комплексний захист людини від усіх уражаючих факторів, які можуть виникнути при НС природного і техногенного походження (високі температури, отруйні гази в зонах пожеж, СДЯР, радіаційне опромінення, уламки конструкцій при руйнуванні будівель), а також при застосуванні сучасних видів зброї і засобів масового знищення.

Надійність захисту людей у сховищі досягається міцністю його конструкцій, входів, повітропроводів, а також внутрішнім обладнанням, яке дозволяє створити необхідні санітарно-гігієнічні умови для тривалого перебування людей.

ПРУмають менші захисні властивості, в основному забезпечують захист людей від іонізуючого випромінювання, а також частково зменшують дію повітряної ударної хвилі, крапельнорідинних отруйних речовин, хімічних та біологічних аерозолів.

Сховища за своїми захисними властивостями поділяють на 4 класи в залежності від двох характеристик:

· витримування надлишкового тиску ударної хвилі ∆Р, кПа;

· ступеню послаблення радіоактивного випромінювання А:

Клас сховища ∆Р, кПа А
≥ 500 ≥ 5000
≥ 300 ≥ 3000
≥ 200 ≥ 2000
≥ 100 ≥ 1000

 

Основні вимоги, яким мають відповідати сховища:

1. Сховища повинні мати міцність відповідно до свого класу і бути герметичними.

2. Сховища повинні забезпечувати безперервне перебування в них найчисельнішої робочої зміни протягом не менше двох діб.

3. Сховища мають бути розташовані на відстані не далі ніж 500 м від робочих місць персоналу.

4. Сховища повинні функціонувати за подвійним призначенням, тобто використовуватися як у мирний час, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Згідно з п.2.1 ДБН В 2.2.5 - 97 "Захисні споруди цивільної оборони" у сховищах слід передбачати основні й допоміжні приміщення.

До основних приміщень відносяться:

- приміщення для розташування людей;

- пункти управління;

- медичні пункти.

До допоміжних приміщень відносяться:

- фільтровентиляційне приміщення (ФВП);

- захищені ДЕС;

- санітарні вузли;

- приміщення для зберігання продовольства;

- станція перекачки;

- тамбури-шлюзи;

- тамбури;

- захищені входи й виходи.





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.