Здавалка
Главная | Обратная связь

Статистичні дані щодо випадків травматизму за три останні роки



 

Рік Всього випадків травматизму Травмовано під час навчально-виховного процесу Травмовано в позаурочний час
    Урок, заняття На перерві, інше Дорожньо транспорті пригоди Побутові випадки
- - -
- - -
- - - - -

 

У звітному році робота КДЮСШ проводилася за річним планом роботи, згідно з тарифікацією. Відповідно кожному етапу підготовки вихованців навчально-тренувальна робота базувалась на основі навчальних програм з акробатичного рок-н-ролу, бадмінтону, баскетболу, дзюдо, кікбоксінгу, футболу, які рекомендовані Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту та Федераціями з видів спорту, а також для роботи використовувались в повній мірі методичні матеріали (відеокасети, газети, журнали, методична література, посібники, розробки). Навчальні плани відповідають навчальним програмам, меті та завданням розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцненню здоров’я дітей і підлітків засобами фізичної культури та спорту, розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, участі вихованців школи у змаганнях різного рангу.

Організація навчально-тренувального та виховного процесу відповідає річному плану роботи, який відображає найголовніші питання та перспективи. Коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю чи посадою, визначено посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку. У січні місяці 2012 року були оновлені посадові інструкції для всіх працівників.

Адміністрація на достатньому рівні організовує роботу працівників відповідно до їх спеціального завдання та кваліфікації, зміцнює трудову дисципліну, постійно перебуває у пошуку раціональних та ефективних форм і методів.

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості. Ефективність управлінських рішень відслідковується завдяки систематичному контролю за їх виконанням з боку адміністрації. Управлінські рішення відповідають діючим нормативним документам. Інформація про стан виконання рішень заслуховується на нарадах при директорові, тренерських радах на відділеннях, тренерської ради школи.

Вся документація у школі ведеться державною мовою: навчальні журнали, протоколи батьківських зборів, протоколи прийомних та перехідних іспитів, протоколи засідань тренерської ради школи, тренерської ради відділень, наради при директорові. Організація виконання Закону України „Про мови…” відповідає нормативним вимогам, документація зберігається в окремих папках згідно з вимогами наказу „Про номенклатуру справ” від 03.01.2012 № 1. В 2011-2012 навчальному році було заплановано та проведено 4 семінара-практикума з української мови для працівників школи згідно з планом роботи. Спілкування на семінарах здійснювалось українською мовою. Всі тренери-викладачі, які атестуються, складають тестові завдання на визначення рівня володіння українською мовою, що перевіряють члени експертної комісії, які виявляють рівень знань з української мови. Нажаль, в тренерсько-викладацькому складі ще не всі досконало володіють знаннями з української мови (тренери-викладачі з футболу Луттер В.К, Стародубцева С.О., тренери-викладачі з акробатичного рок-н-ролу Євтухова М.С., Міщенко О.В., тренер-викладач з дзюдо Спасібко Д.О., тренери-викладачі з баскетболу Чек Е.А., Блажкун О.В.).

В закладі вивішуються листи-привітання призерів та переможців змагань, проводяться відкриті заняття, показові виступи юних спортсменів. Всі зазначені вище матеріали та заходи ведуться державною мовою. В кожному з 9 спортивних залів створені куточки з державної символіки. Вся наочність, яка розміщена в спортивних залах та фойє школи оформлена українською мовою.

КДЮСШ має у наявності 5 комп’ютерів. Комп’ютери використовуються в адміністративній діяльності. Комп’ютери частково обладнані сучасними програмами, також у наявності 1 сканер, 4 принтери, 2 копіювальних пристрої. Школа має доступ до мережі Інтернет. Комп’ютери об’єднані локальною системою. Існує власний веб-сайт, який постійно поновлюється. На сайті вказані фотографії адміністрації закладу, схема проїзду до КДЮСШ №13, історія відкриття закладу, інформація про основні напрямки діяльності школи, про тренерсько-викладацький склад, постійно висвітлюється інформація про події закладу: участь вихованців у змаганнях та спортивно-масових заходах, підсумки участі у змаганнях, виїзди вихованців до спортивно-оздоровчих таборів та на навчально-тренувальні збори. Сайт також має фотогалерею, на якій можна побачити фотографії виступів вихованців на змаганнях, фотозвіти з спортивних таборів та навчально-тренувальних зборів.

Працює програмний комплекс „Міська освітня мережа: Позашкілля”, де відображається повна інформація про працівників та вихованців КДЮСШ № 13, активно у роботі використовується база даних вихованців - учнів шкіл Московського району та шкіл міста Харкова. У визначені строки до РУО подаються звіти щодо діяльності мережі Інтернет та сайту школи.

Навчальний рік у КДЮСШ розпочинається з першого вересня. 5 вересня 2012 року було проведено „День відкритих дверей”. Згідно з Положенням про ДЮСШ комплектування груп початкової підготовки здійснюється до 1 жовтня, а для молодих спеціалістів до 1 листопада. Групи попередньої базової підготовки були затверджені 1 вересня 2012 року.

Зарахування вихованців на черговий рік навчання проводиться при засвоєнні теоретичного та практичного матеріалу, навчальних планів з видів спорту, результатів виступів у змаганнях, тестуваннях з загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки та виконанні розрядних вимог.

Завдяки цим критеріям визначався стан фізичного розвитку вихованців та рівень засвоєння ними програмного матеріалу в період трьох етапів навчання:

- початкової підготовки, де вихованці ознайомлювались з основними рухливими уміннями і навичками;

- попередньої базової підготовки, в період якої вихованці оволодівають технічними та тактичними прийомами обраного виду спорту;

- спеціалізованої базової підготовки, де вихованці удосконалюють та підвищують свою майстерність.

Ділова документація школи з питань зарахування вихованців та їх відрахування оформлюється у відповідності до нормативних вимог наказами по школі та випускникам видаються свідоцтва про закінчення КДЮСШ № 13.

У 2011 році 06 вересня було відкрито нове відділення – кікбоксінгу.

В 2011-2012 навчальному році на шістьох відділеннях акробатичного рок-н-ролу, бадмінтону, баскетболу, дзюдо, кікбоксінгу, футболу працювало 42 тренера-викладача, 97 груп, в яких навчалось 1286 вихованців.

У зв’язку з підвищенням майстерності вихованців та затвердженням групи спеціалізованої базової підготовки з кікбоксінгу у 2011-2012 навчальному році кількість навчальних груп зменшилась на 7.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.