Здавалка
Главная | Обратная связь

Технічна характеристика респіраторів 

Показники РПГ-67 РУ-60М РПГ-ГП
Опір постійному потоку повітря при об'ємній витраті 30дм3/хв.., Па, не більше
Коефіцієнт проникності по масляному туману %, не більше - 0,3 0,8
Робочий діапазон ПДК по шкідливих газо- і пароподібних речовинах 1-15 1-15 1-5
Маса, г, не більше
Гарантійний термін зберігання, літ, не менше
Марок А, В, КД
Марка Г

 

Застосування респіраторів

 

  Марка А Пари органічних речовин (бензин, гас, ксилол, толуол, етилхлоридгідрін, сірковуглець, спирти, кетони, бензол і його гомологи, нитро- і аміноз’єднання бензолу і його гомологов, ефіри, хлор- і фосфор органічні отрутохімікати   +   +   +
Марка В Кислі гази і пари (діоксид сірки, гідрид сірки, хлор, хлористий водень) + + +
Марка АВІ Радіоактивні аерозолі, органічні пари, кислі гази і пари, йод, йодний Метил     +
Г Пари ртуті, етилмеркурхлорид + +  
КД Аміак, гідрид сірки і їх суміші + +  
Респіратори РУ-60М і РПА-ГП захищають від аерозолів      

 

Протигази промислові фільтруючі з фільтрами ДОТ.

Протигази з фільтрами ДОТ (Рис.14) використовуються для захисту органів дихання, очей і шкіри обличчя від газо- і пароподібних шкідливих речовин при об'ємному змісті до 1% і аерозолів відомого складу при об'ємному змісті кисню не менше 17%.

Склад протигаза: лицьова частина, фільтри ДОТ, сполучна трубка для приєднання фільтрів ДОТ 600, ДОТ780 до лицьової частини, сумка для протигаза.

 

Рис.14.

 

Фільтри ДОТ випускаються за ТУ, відповідають вимогам нових ДСТ, гармонізованих з європейськими стандартами ЕN141, ЕN143. Фільтри ДОТ за рахунок використовування нових унікальних поглиначів за ефективністю в 1,5-2 рази перевищують аналогічну продукцію фільтруючих коробок промислових протигазів, які випускалися раніше.

Фільтри ДОТ універсальні. Нові ДСТ передбачають можливість створення фільтрів складових універсальних марок з різних комбінацій простих марок. Це значить, що за допомогою однієї складової марки фільтру ДОТ можна захищатися від декількох класів шкідливих речовин одночасно. При цьому час захисної дії за кожним класом шкідливих речовин складової універсальної марки буде на рівні простої марки.

Фільтри ДОТ, завдяки новим поглиначам, забезпечують не тільки універсальний, але і високоефективний і тривалий захист декільком класам шкідливих речовин. При цьому фільтри легші, компактніші і володіють меншим опором дихання, ніж їх аналоги, проведені відповідно до колишніх ДСТів.

Необхідний клас захисту фільтру ДОТ може бути вибраний залежно від концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

Нове маркування на виробі містить повну інформацію про призначення і захисні властивості фільтрів, що гранично спрощує вибір фільтрів ДОТ.

Фільтри ДОТ для протигазів поставляються окремо або в комплекті з різними лицьовими частинами, які рекомендовані розробником.

Фільтри ДОТ можуть бути:

- протигазові (ДОТ250, ДОТ460, ДОТ780) (Рис.15.а);

- комбіновані (ДОТ220, ДОТ600) (Рис.15.б).

 

Протигазові Комбіновані
Рис.15.а. Рис.15.б.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.