Здавалка
Главная | Обратная связь

Законом можуть бути передбачені особливості регулюванняукладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

За договором контрактації сільськогосподарської продукції

виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

До договору контрактації застосовуються загальні положення

про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та

виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.

Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами

через приєднану мережу

 

Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами

через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами

через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та

виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

Параграф 6. Міна

Стаття 715. Договір міни

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується

передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару,

який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Договором може бути встановлена доплата за товар більшої

вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін

одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договором може бути встановлений обмін майна на роботи

(послуги).

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та

виконання договору міни.

Стаття 716. Правове регулювання міни©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.