Здавалка
Главная | Обратная связь

Формули для допуску до ДПА.

 

1.Формула переходу від градусної міри кута до радіанної: а=

2. Формула переходу від радіанної міри кута до градусної : =

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 1+cosa=

28. 1+sina=

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47. Загальна формула розв’язків рівняння y=sina :

48. Загальна формула розв’язків рівняння y=cosa:

49. Загальна формула розв’язків рівняння y=tga :

50. Загальна формула розв’язків рівняння y=ctga :

51.

52. =

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80. Формула переходу логарифму від основи а до основи с :

81.

82. , , то

83. , , то

84. , , то

85. , , то

86. , k – натуральне число, то

87. Рівняння дотичної до кривої у=f(x), яка проходить через точку :

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99. Диференціал функції у=f(x): dy=

100. Похідна складеної функції: ( f(u(x)))’=

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112. (arcsinx)’ =

113. (arccosx)’ =

114. (arctgx)’ =

115. (arcctgx)’ =

116. =

117. =

118. Формула Н’ютона-Лейбница:

119.

120.

121.

122. Властивість комбінацій:

123. Властивість комбінацій:

124. Властивість комбінацій:

125. Властивість комбінацій:

126. Біном Н’ютона:

127. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена прямими х = а, х = в, у = 0, кривою у=f(x):

129.

130.

131. Якщо , то

132.

133. Рівняння площини:

134. Рівняння сфери:

135. ,

136. , =

136. , =

137. , координати (х,у,z) – середини АВ=

 

138. . Знайти : =

139. . Знайти : =

140. Умова колінеарності двох векторів :

141. Кут між векторами і - , =

142. , =

143. Косинус кута між векторами ,

144. Умова перпендикулярності двох векторів :

145. У прямокутному паралелепіпеді з вимірами a, в, с квадрат діагоналі

146. У кубі з ребром а квадрат діагоналі

147. Площа бічної поверхні прямої призми:...

148. Площа бічної поверхні правильної піраміди:...

149. Площа бічної поверхні правильної зрізаної піраміди:...

150. Площа бічної поверхні циліндра:..

151. Площа бічної поверхні конуса:..

152. Площа бічної поверхні зрізаного конуса:..

153. Площа сфери:

154. Площа сферичного сегмента:..

155. Площа повної поверхні прямої призми:...

156. Площа повної поверхні правильної піраміди:...

157. Площа повної поверхні правильної зрізаної піраміди:...

158. Площа повної поверхні циліндра:..

159. Площа повної поверхні конуса:..

160. Площа повної поверхні зрізаного конуса:..

162. Площа сферичного сегмента:..

163. Об’єм прямокутного паралелепіпеда:

164. Об’єм похилого паралелепіпеда:

165. Об’єм призми:

166. Об’єм піраміди:

167. Об’єм зрізаної піраміди:

168. Об’єм циліндра:..

169. Об’єм конуса:

170. Об’єм зрізаного конуса:

171. Об’єм кулі:

172. Об’єм кульового сегмента:

173. Об’єм кульового сегмента:

174.Загальна формула для обчислення об’ємів тіл обертання:

175. Площа ортогональної проекції многокутника:

176. =

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.