Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика об’єкта водовідведення і джерела утворення стічних водСВ 07064 ПЗ

 

Розробив студент Гузинін О. О.
Керівник проекту Зубричева Л. Л.

 

Полтава 2011

ЗМІСТ

Завдання. 4

1. Технологічна частина. 5

1.1. Характеристика об’єкта водовідведення і джерела утворення стічних вод. 5

1.1.1. Коротка кліматична, топографічна, гідрологічна та гідрогеологічна характеристики об’єкта водовідведення. 5

1.1.2. Вибір технологічної схеми водовідведення. 6

1.2. Виробничо-побутові водовідвідні мережі 6

1.2.1. Трасування водовідвідних мереж.. 6

1.2.2. Визначення розрахункових витрат. 8

1.2.2.1. Визначення витрат від постійно мешкаючого населення. 8

1.2.4 Визначення розрахункових витрат на розрахункових ділянках. 12

1.2.5. Гідравлічний розрахунок та конструювання мережі 20

1.3. Визначення продуктивності насосної станції. Вибір насосів. 24

1.3.1 Підбір напірних водогонів. 27

2. Очисні споруди. 27

2.1. Визначення необхідної ступені очищення стічних вод. 27

2.1.1 Визначення ступеню очищення за завислими речовинами. 28

2.1.2 Визначення ступеню очищення за БСК.. 29

2.1.3. Визначення дефіциту кисню у воді водойми. 31

3. Очисні споруди. Вибір технологічної схеми. 33

3.1. Вибір технологічної схеми. 33

3.1.2. Механічне очищення стічних вод. 34

3.1.2.1. Приймальна камера. 34

3.1.2.2. Решітки. 34

3.1.2.3 Пісковловлювачі 36

3.1.2.4. Піскові майданчики. 37

3.1.2.5. Вимірювальний пристрій (лоток Вентурі) 38

3.1.2.6. Первинний відстійник з низхідним рухом води. 39

3.1.3 Споруди для біологічного очищення стічних вод. 41

3.1.3.1 Розрахунок високонаваниажувального біофільтра. 41

3.1.3.2 Вторинні відстійники. 42

 

3.1.3.3 Біостави. 42

3.1.3.4 Змішувач. 45

3.1.3.5 Контактний резервуар. 45

3.1.4. Обробка осаду стічних вод. 47

3.1.4.1. Зневоднення осаду на прес-фільтрах. 47

3.1.4.2 Майданчики збору осаду. 50

3.1.5 Випуск у річку. 50

4. Економічна частина. 52

4.1. Техніко-економічні розрахунки. 52

4.2. Річні експлуатаційні затрати (водовідвідна мережа) 64

4.2.1. Річні затрати на виробничу електроенергію.. 64

4.2.2. Амортизаційні відрахувння на відновлення і капітальний ремонт. 64

4.2.3. Цехові загальноексплуатаційні витрати. 65

4.2.4. Затрати на воду. 65

4.2.5. Річні затрати на заробітну плату. 65

4.3. Річні експлуатаційні затрати (очисні споруди) 66

4.3.1. Річні затрати на виробничу електроенергію.. 67

4.3.2. Амортизаційні відрахувння на відновлення і капітальний ремонт. 67

4.3.3. Цехові загальноексплуатаційні витрати. 68

4.3.4. Затрати на воду. 68

4.3.5. Річні затрати на заробітну плату. 68

4.3.6. Затрати на матеріали. 69

4.4. Оцінювання економічної ефективності 70

4.5.Техніко-екрномічне показники. 71

5 Екологічна частина. 72

5.1 Стан природного навколишнього середовища. Місце розташування об'єкта. 72

5.2 Основні проектні рішення. 72

5.3 Технологічні рішення. 73

5.4 Технологічна схема. 73

5.5 Комплексна оцінка впливу. 73

Література. 74

Завдання

 

Технологічна частина

Характеристика об’єкта водовідведення і джерела утворення стічних вод

Об’єктом водовідведення є населений пункт розташований в Кіровоградській області. Загальна площа населеного пункту 101,1 га. Забудова здійснюється одно-, дво- та п’ятиповерховими будівлями. Рельєф місцевості спокійний з плавним ухилом до річки. Вид водного об’єкта – рибогосподарського призначення.

Населений пункт складається із двох районів з різною щільністю населення та неоднаковою поверховістю забудови. В першому районі проживає 2854 жителів, у другому – 5929. Загальна кількість жителів у населеному пункті – 8783.

Промислова зона розташована на південному сході від населеного пункту. Промислова зона складається з двох підприємств. Промислова зона відділена від населеного пункту зоною зелених насаджень.

Ґрунти на об’єкті будівництва переважно пісок, супісок, шлина, суглинок та мергель.

Грунтові води залягають на глибині 7,5 м

Межі території, що каналізуються, визначаються згідно розміщення будівель в кварталах з урахуванням рельєфу місцевості. Будинки обладнані внутрішнім водопроводом та каналізацією.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.