Здавалка
Главная | Обратная связь

Учасники адміністративного процесуПлан:

1. Класифікація учасників адміністративного процесу.

2. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі.

3. Повноваження сторін в адміністративному процесі.

4. Сутність неналежної сторони та процедура її заміни.

5. Сутність процесуального правонаступництва.

6. Процесуальне представництво.

7. Особи, що допомагають здійсненню адміністративного судочинства.

Література:

· КУ

· КАС

· НПК до КУ за ред. Авер’янова

· НПК до КАС за ред. Ківалова

· Чечот Д. Н. Участники гражданского процесса, - Москва, Государственное издательство юридической литература.

· АПУ. Академічний курс. Загальна частина за заг. ред. Авер'янова.

· Основи адміністративного судочинства в Україні – навчальний посібник для юридичних факультетів і юридичних клінік за заг. ред. Александрової Н. В. – Київ, 2006 р.

· Аналітичний огляд стану здійснення судочинства місцевими та апеляційними адміністративними судами у І півріччі 2012 р, підготовлений ВАС – Київ, 2012 р.

· Рекомендація ВАС про деякі питання практики застосування адміністративними судами законодавства про забезпечення права інвалідів на працевлаштування – 14 квітня 2008 року.

· Рекомендація ВАС про деякі питання практики розгляду справ, пов’язаних із перерахунком пенсій деяким категоріям осіб публічної служби та науковим (науково-педагогічним) працівникам – 23 серпня 2007 р.

Питання 1

Насамперед, необхідно розуміти, що суб’єкт набуває статусу учасника адміністративного процесу за таких умов:

1. Така особа була наділена необхідним і достатнім обсягом публічної правоздатності (ст. 70 КУ – фізичні особи мають право голосу на виборах і референдумах, якщо вони досягли 18 років. Із цієї обставини випливає, що учасниками адміністративних справ, пов’язаних із виборчим чи референдним процесом, можуть бути лише особі, які в розумінні вказаної норми мають право обирати).

2. Факт перебування фізичних або юридичних осіб у публічно правових відносинах, які врегульовані нормами винятково адміністративного права (ст. 2, 17 КАС). Адміністративним судам не підвідомчі інші публічно-правові відносини, які регулюються нормами конституційного, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

Всі учасники адміністративного процесу в залежності від організаційно-правового статусу, процесуальних повноважень та мети участі в адміністративній справі класифікуються на 3 основні групи:

· Адміністративний суд (безпосередньо виконує функції правосуддя) – ст. 23, 24 КАС.

· Суб’єкти, що беруть участь у розгляді справи:

o Особи, що беруть участь у розгляді та вирішенні справи з метою захисту власних суб’єктивних прав, свобод й інтересів (сторони – позивач, відповідач; треті особи, що висувають вимоги; треті особи, які таких вимог не висувають) – ст. 47, 50, 53 КАС.

o Процесуальні представники. Уповноважений ВРУ з прав людини. Прокурор. Державні органи. Міністерство юстиції України (від імені КМУ). ПУО. Органи місцевого самоврядування. Ст. 56, 60 КАС. Особи, які беруть участь у розгляді адміністративної справи з метою захисту, представництва прав, свобод і інтересів інших осіб.

· Суб’єкти, які допомагають правосуддю в адміністративній справі і особисто не зацікавлені в перебігу та результатах розгляду адміністративної справи:

o Внутрішні суб’єкти, що забезпечують здійснення судочинства (секретар, розпорядник). Ст. 63, 64 КАС.

o Зовнішні суб’єкти (сторонні до адміністративного суду але залучені до розгляду адміністративної справи) – свідок, експерт/спеціаліст, перекладач. Ст. 65, 66, 67, 68 КАС.

Питання 2

Провідну роль в адміністративному процесі відіграють так звані сторони, між якими до адміністративного суду існували матеріальні публічно-правові відносини. Саме існування таких відносин і є передумовою виникнення адміністративного процесу в конкретній адміністративній справі. Ст. 17 КАС. Особливістю адміністративного процесу є те, що іншою особою завжди виступає суб’єкт владних повноважень.

У розумінні ст. 50 КАС суб’єкт владних повноважень може бути позивачем у таких категоріях адміністративних справ:

1. Про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян.

2. Про примусовий розпуск/ліквідацію об’єднання громадян.

3. Про примусове видворення іноземців, осіб без громадянства з України.

4. Про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

Ст. 1831 описує процедуру примусового відчуження земельної ділянки, об’єктів нерухомості, що на ній розміщені із мотивів суспільної необхідності.

Ознаки сторін

1. І позивач, і відповідач наділяються суб’єктивними інтересами матеріально-правового та процесуально-правового характеру.

2. Сторони, вступаючи в адміністративний процес, завжди діють від власного імені, навіть у тому разі, якщо інтереси сторін представляють представники, все одно вважається що всі процесуальні дії вчиняються від імені цих сторін.

3. Сторони по своїй суті можуть бути як юридичними, так і фізичними особами, які перебували в публічно-правових відносинах та наділені адміністративно-процесуальною правосуб’єктністю (ст. 48 КАС).

4. Обов’язковою стороною в адміністративному процесі завжди виступає суб’єкт владних повноважень (ст. 3 КАС) – органи влади, місцевого самоврядування, їх посадові/службові особи, інші суб’єкти.

5. Сторони є основними учасниками адміністративного процесу, на яких покладаються судові витрати, що мали місце в адміністративній справі (судовий збір, ІТЗ, витрати на правову допомогу). А також компенсації свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам.

6. Постанова адміністративного суду як підсумковий процесуальний документ поширюється безпосередньо саме на сторони, і в цій постанові завжди дається чітка відповідь щодо взаємних повноважень позивача і відповідача.

Позивач - будь-яка фізична або юридична особа, яка після перебування в публічно-правових відносинах із суб’єктом владних повноважень, іншою фізичною або юридичною особою звертається із матеріально-правовою вимогою до адміністративного суду щодо захисту своїх публічних прав, свобод і законних інтересів. Така матеріально-правова вимога завжди спрямована щодо суб’єкта, із яким позивач перебував у матеріальних публічних відносинах. Зважаючи на ту обставину, що особа, яка звертається до адміністративного суду, може помилятися щодо своїх суб’єктивним публічних прав, свобод і інтересів та щодо суб’єктивним публічних прав і інтересів відповідача, позивач завжди є імовірним, можливим, уявним учасником адміністративного процесу.

Відповідач – суб’єкт владних повноважень (інша фізична/юридична особа у випадках, передбачених законом – ч. 4 ст. 50 КАС), до якої через адміністративний суд у формі позовної заяви звернута матеріально-правова вимога позивача. Позивач може помилятися щодо особи відповідача, тоді цей учасник адміністративного процесу теж завжди є можливим, імовірним, уявним.

Питання 3

Для належної участі в адміністративному процесі та досягнення бажаного матеріального та процесуального результати сторони наділяються необхідними процесуальними повноваженнями:

1. Загального змісту – ті права та обов’язки, якими наділяються будь-які інші особи, які беруть участь у справі (ст. 49 КАС).

2. Спеціальні повноваження (ст. 51 КАС)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.