Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: «Підсумковий модульний контроль №1»

1. Яких розділів в терапевтичній стоматології не існує ?

А. Доклінічний курс ;

В. клінічний курс ;

С. некаріозні ураження ;

D. вогнепальні поранення ЩЛД ;

Е . карієс

 

2. Що таке терапевтична стоматологія?

А. наука про захворювання органів порожнини рота,

кісток лицевого скелету, тканин прилягаючих відділів обличчя та шиї, які

потребують хірургічних методів лікування ;

В. наука, що вивчає етіологію, патогенез, клініку і профілактику стоматологічних захворювань, які підлягають консервативному та комбінованому лікуванню;

С. це розділ стоматології, присвячений діагностиці та лікуванню порушень цілісності та функції зубощелепної системи шляхом протезування або встановлення регулюючих апаратів;

D. розділ стоматології, що займається вивченням етіології, діагностики, методів профілактики та лікування зубо-щелепних аномалій;

Е.розділ стоматології, що вивчає вроджені вади зубо-щелепової системи

 

3. Перші вищі навчальні заклади, що вивчають стоматологію в Україні з`явились:

А.1865-1868 роках

В.1924-1929

С.1942-1947

Д.1967-1968

Е.1987-1990

 

4. Кого вважають засновником наукової стоматології?

А. Лімберга

В. Фошара

С. Скліфосовського

Д. Магід

Е. Галена

 

5.Коли вперше з`явилась срібна амальгама?

А.1561

В.1940

С.1819

Д.1675

Е.1790

 

6. Перші конструкції, що приводились у рух рукою були запропоновані у:

А.1630

В.1967

С.1820

Д.1799

Е.1700

 

7. Засновником гуморальної теорії ураження зубів у V ст.до н.е. був:

А. Скрібоніус

В. Авіценна

С. Гіпократ

Д. Гален

Е. Серапіон

 

8.У разі запалення пульпи Вуд Спунер запропонував використовувати таку речовину як:

\А.Миш`яковисту кислоту

В. Евгенол

С. Перекис водню

Д. Ртуть

Е. Ефірну олію

 

9.Вперше описав анатомічну будову тимчасових та постійних зубів і терміни прорізування:

А. Арістотель

В. Геракліт

С. Демокріт

Д. Сократ

Е. Платон

 

10. Якого розділу не має фантомний курс :

А. Анатомо-топографічні особливості будови зубів;

В. Ендодонтія;

С. Препарування каріозних порожнин;

D. Лікування слизової оболонки порожнини рота;

Е. Пломбування каріозних порожнин.

 

11.Яка формула гідроксиапатиту емалі :

А. CaHPO4

В. Ca10(PO4)6(OH)2

С. Ca12(PO4)8(OH)2

D. CaOH

Е. CaHPO8

 

12. Вкажіть фізіологічну властивість емалі , що забезпечує процеси іонного обміну , її мінералізацію:

А. Мікротвердість емалі ;

В. Проникливість емалі;

С. Розчинність емалі;

D. Електропровідність емалі;

Е. Пружність емалі.

 

13. Який вміст неорганічних сполук емалі :

А.80%;

В.60%;

С.96%;

D.58%;

Е.12%;.

 

14. Терміни закладки молочних зубів в антинатальному періоді :

А. 2-3 тиждень антинатального розвитку;

В. 6-7 тиждень антинатального розвитку;

С. 4-5 тиждень антинатального розвитку;

D.10-11 тиждень антинатального розвитку;

Е. 3-4 тиждень антинатального розвитку;

 

15. Терміни початку закладки постійних зубів:

А. 4-5 місяці вагітності;

В. 8-9 місяці вагітності;

С. 1 місяць життя;

D. 1-2 місяцьі вагітності;

Е. 4-5 місяці життя;

 

16. У вигляді яких сполук містяться мінеральні речовини в емалі зуба :

А.У вигляді різних фосфорнокислих солей кальцію;

В. Фосфорнокислий кальцій, вуглекислий кальцій;

С. Гідроксоапатити, карбонат апатит-ти, хлор апатити, фтор апатити;

D.У вигляді різних вуглекислих солей кальцію;

Е. Карбонатапатити, хлорапатити, фтор апатити.

17. Як розподіляються мінеральні речовини в емалі зуба:

А. Концентрація мінеральних речовин однакова у всіх шарах емалі;

В. Концентрація мінеральних речовин більша у внутрішніх шарах емалі;

С. Концентрація мінеральних речовин більша у зовнішніх шарах емалі;

D. Солі кальцію і фтору рівномірно розподілені по всій товщі емалі;

Е. Солі фтору рівномірно розподілені по всій товщі емалі.

 

18. Як розподіляються апатити в емалі зуба?

А. У поверхневих шарах у відносно більшій кількості фтор апатити, в глибоких- карбон апатит;

В. У зовнішньому шарі емалі більше гідроксиапатиту;

С. Усі апатити рівномірно розподілені в емалі зуба;

D. У зовнішньому шарі більше карбонапатиту;

Е. У внутрішньому шарі емалі більше гідроксиапатиту.

 

19. Як розподіляються органічні речовини в емалі зуба:

А. Концентрація органічних речовин більша в зовнішніх шарах емалі;

В.Рівномірно у вигляді сітчастих структур по всій товщині емалі;

С. Концентрація органічних речовин більша у внутрішніх шарах емалі;

D. Органічні речовини в емалі відсутні;

Е. Становлять 20% структури емалі, більше на її поверхні.

 

20. Де в основному міститься органічна речовина емалі?

А. Становить сітчасту структуру емалевих призм;

В. В міжпризмовій речовині емалі;

С. Концентрація органічних речовин більше у внутрішніх шарах емалі;

D. Органічні речовини в емалі відсутні;

Е. В основному в пучках, намелах і веретенах емалі.

 

21. Що являє собою структура емалі?

А. Високомінералізована однорідна субстанція, що містить до 95% органічних речовин;

В. Кристалоподібна високо мінералізована структура, що складається лише з мінеральних речовин;

С. Упорядкований у вигляді призм комплекс кристалів апатитів і 2-3% органічної речовини;

D. Високомінералізована субстанція, що складається з кристалів солей кальцію ;

Е. Кристали апатитів та аморфні солі кальцію між ними.

 

22. Смуги Гунтера-Шрегера утворюються внаслідок:

А. Неоднорідності розміщення емалевих пучків;

В. чергування поздовжніх і поперечних зрізів емалевих призм;*

С. Неоднорідності мінералізації емалевих призм;

D. Мінералізації міжпризмових проміжків;

Е. Однорідності мінералізації емалевих призм.

 

23. Що таке лінії Ретціуса в емалі:

А. Недостатня мінералізація міжпризмових проміжків;

В. Неоднорідність розміщення емалевих пучків;

С. Чергування поздовжніх і поперечних зрізів емалевих призм;

D. Межі між шарами емалі з різним рівнем мінералізації;

Е. Оптичний ефект перетинання шліфом поперечних зрізів пучків емалевих призм.

 

24. Що таке неонатальна лінія в емалі:

А.Лінія Ретціуса, що відокремлює пренатальну емаль від постнатальної;*

В. Межі між шарами емалі з різним рівнем мінералізації;

С. Лінія, утворена емаллю, що сформувалась до прорізування зубів;

D. Лінія Ретціуса з найменшою кількістю мінеральних речовин в емалі;

Е. Найбільш виражена смуга Гунтера-Шрегера.

 

25. Що таке перикімати?

А. Чергування поздовжніх і поперечних зрізів емалевих призм;

В. Межі між шарами емалі з різним рівнем мінералізації;

С. Валики на поверхні емалі в місцях виходу ліній Ретціуса;*

D. Ділянки недостатньо мінералізованої емалі, що оперізують зуб;

Е. Кільцеподібні ділянки на поперечних зрізах емалі з різною її мінералізацією.

 

26. Що таке емалеві пластинки (ламели):

А. Лінії Ретціуса з найменшою кількістю мінеральних речовин;

В. Межі між шарами емалі з різним рівнем мінералізації;

С. Зібрані в пучки емалеві призми;

D. Листоподібні структури недостатньо мінералізованої міжпризмової речовини емалі;*

Е. Найбільш виражені смуги Гунтера-Шрегера.

 

27. Що таке емалеві пучки:

А. Межі у вигляді пучків трави між шарами емалі з різним рівнем мінералізації;*

В. Скупчення органічної речовини, що нагадують пучки трави, які проникають в емаль з дентину на емалево-дентинній межі;

С. Зібрані в пучки трави емалеві призми;

D. Скупчення високомінералізованої речовини емалі, що нагадує пучки трави;

Е. Скупчення органічної речовини, що нагадують пучки трави і проникають з емалі в дентин.

 

28. Що таке емалеві веретена;

А. Колбоподібні потовщення на кінцях волокон Томса, замуровані в емаль;*

В. Зібрані в пучки емалеві призми, що нагадують веретена;

С. Скупчення кристалів гідроксиапатитів в емалі, що нагадують веретена;

D. Скупчення високомінералізованої речовини біля поверхні емалі, що нагадує веретена;

Е. Скупчення органічної речовини, що нагадують веретена і проникають з емалі в дентин.

 

29. Що таке волокна Томса :

А. Довгі відрости одонтоцитів;

В. Довгі відростки адамантобластів;

С. Довгі відростки цементобластів;

D. Довгі відростки енамелобластів;

Е. Довгі відростки одонтобластів.

 

30. На основі чого виділяють плащовий і навколопульпарний дентин:

А. Плащовий дентин прилягає до емалі, навколопульпарних до пульпи;*

В. На основі різного ступеня мінералізації цих шарів дентину;

С. Залежно від напрямку колагенових волокон основної речовини дентину;

D. На основі різного вмісту органічних речовин у цих шарах дентину;

Е. На основі різної кількості дентинних трубочок у цих шарах дентину.

 

31. Що таке інтерглобулярний дентин :

А. Малокальценовані ділянки дентину , обмежені характерними кулястими скупченнями кристалів вапна – калькосферитами; *

В. Це ділянки дентину, що безпосередньо прилягають до емалево-дентинної межі;

С. Скупчення кристалів гідроксиапатитів в дентині , що нагадують глобули;

D. Скупчення високомілеранізованої речовини біля поверхні дентину , що нагадують глобули;

Е. Скупчення органічної речовини дентину що нагадують глобули.

 

32. Що таке зернистий шар кореневого дентину (гранулярний шар Томса):

А. Це ділянки дентину , що безпосередньо прилягають до емалево-дентинного з‘єднання;

В. Це ділянки інтерглобулярного дентину в ділянці кореня , які мають вигляд смуги вздовж межі з цементом , що інтенсивно забарвлюються;*

С. Це ділянки не мінералізованого дентину між пульпою та дентином , що інтенсивно забарвлюються;

D. Це ділянки дентину в ділянці біфуркації коренів багато кореневих зубів , що інтенсивно забарвлюються;

Е. Мало кальциновані ділянки дентину обмежені характерними кулястими скупченнями кристалів вапна – калькосферитами .

 

33. Що таке основна речовина дентину:

А. Колагенові волокна та мінеральні речовини; *

В. Ділянки недостатньої мінералізації;

С. Кристали апатитів;

D. Скупчення високомінералізованої речовини;

Е. Субстанція , що складається з солей кальцію.

 

34. Що таке предентин:

А. Це первинна найглибша , звернена до емалі речовина незвапнованого навколопульпарного дентину;

В. Це ділянки дентину , що безпосередньо прилягають до емалево-дентинної межі;

С. Це багатий органічними речовинами дентин зубів, які ще не прорізались;

D. Скупчення високомінералізованої речовини біля поверхні дентину;

Е. Це первинна недостатньо мінералізована органічна матриця дентину , на якій відбувається відкладення мінеральних солей при мінералізації дентину.*

 

35. Що таке склеротичний або прозорий дентин:

А. Це ділянки дентину зі зниженою мінералізацією , що виглядають прозорими на шліфах зубів;

В. Це первинна недостатньо мінералізована органічна матриця дентину , на якій відбувається відкладення мінеральних солей при мінералізації дентину;

С. Це ділянки дентину з гіпермінералізацією основної речовини дентину , дентин них трубочок і відростків одонтобластів;*

D. Скупчення високомінералізованої речовини біля поверхні дентину;

Е. Це найглибша , звернена до пульпи речовина незвапнованого навколо рульпарного дентину.

 

 

36. Що таке «мертві» шляхи у дентині:

А. Скупчення органічної речовини дентину, що нагадують глобули;

В. Це ділянки дентину , що безпосередньо прилягають до емалево-дентинної межі;

С. Це ділянки дентину з підвищеною мінералізацією основної речовини і трубочок;

D. Це S подібно вигнуті пучки дентинних трубочок;

Е. Це ділянки дентину , у яких вміст дентин них трубочок зазнав розпаду.*

 

37. Що таке вторинний дентин:

А. Це первинна недостатньо мінералізована органічна матриця дентину, на якій відбувається відкладення мінеральних солей при мінералізації дентину;

В. Це дентин з дещо відмінною будовою , який виникає після прорізування зубів. *

С. Це багатий органічними речовинами дентин зубів , які ще не прорізались;

D. Це ділянки дентину , що безпосередньо прилягають до емалево-дентинної межі;

Е. Це первинна найглибша , звернена до емалі речовина незвапнованого навколо пульпарного дентину.

 

38. Що таке дентиклі:

А. Це скупчення органічної речовини дентину, що нагадують глобули;

В. Це накопичення мінеральних солей у місцях травми пульпи;

С. Це ділянки дентину з підвищеною мінералізацією основної речовини і трубочок;

D. Це ділянки дентину , у яких вміст дентин них трубочок зазнав розпаду;

Е. Це тіла , що складаються з дентину та дентиноподібної тканини і розміщені у пульпі.*

 

39. Шари цементу відділені один від одного:

А. Афібрилярним цементом;

В. Ламелами;

С. Прецементом;

D. Цементоцитами;

Е. Колагеновими волокнами.

 

33. Як називається маломінералізований матрикс цементу:

А. Афібрилярним цементом;

В. Прецементом;

С. Цементиклем;

D. Цементобластом;

Е. Усі відповіді не вірні.

 

40. Чим характеризується іррегулярний дентин:

А. В іррегулярному дентині менше дентинних трубочок; *

В. В іррегулярному дентині більше дентин них ттрубочок;

С. Іррегулярний дентин має майже правильну структуру нормального дентину;

D. В іррегулярному дентині збільшується кількість дентинних трубочок;

Е. Усі відповіді не вірні.

 

41.На відміну від кістки, цемент не містить:

А. Гаверсових каналів і кровоносних судин;*

В. Органічні речовини;

С. Неорганічні речовини;

D. Цементобластів;

Е. Колагенових волокон.

 

42. Яких утворень не містить пульпа?

А. Колагенових волокон;

В. Кровоносних судин;

С. Еластичних волокон;*

D. Нервових волокон;

Е. Клітин.

 

43. Пульпа зуба не містить таких клітин:

А. Фібробластів;

В. Одонтобластів;

С. Малодиференційованих клітин;

D. Цементоцитів;*

Е. Макрофагів.

 

44. Основною функцією одонтобластів є:

А. Передача болю;

В.Утворення дентину і живлення твердих тканин зуба;*

С. Мікротвердість пульпи;

D. Проникливість пульпи;

Е. Усі відповіді вірні.

 

45. Бар‘єрну функцію пульпи забезпечує переважно:

А. гепарин;

В.гіалуронова кислота;*

С. аспарагінова кислота;

D. метіонін;

Е. триптофан.

 

46. Яка приблизна ширина періодонтальної щілини?

А. 0,15-0,4мм;*

В. 0,2-0,5мм;

С. 0,5-0,9мм;

D. 10-12мм

Е. 0,02-0,05мм.

 

 

47. Що включає в себе поняття «пародонт»?

А. ясна, періодонт, цемент і альвеолярні відростки;

В. ясна, періодонт;

С. ясна, періодонт, слизова оболонка щік;

D. цемент, альвеолярний відросток, емаль;

Е. емаль, періодонт, ясна, альвеолярний відросток.

 

48. Яку функцію забезпечують колагенові і еластичні волокна?

А. трофічну функцію;

В. бар‘єрну функцію;

С.амортизуючу функцію;

D. пластичну функцію;

Е. усі відповіді вірні.

 

49. Яку функцію забезпечують капіляри та нервові закінчення пародонту?

А. трофічну функцію;

В. бар‘єрну функцію;

С. амортизуючу функцію;

D. пластичну функцію;

Е. усі відповіді вірні.

 

50. Яку функцію забезпечують цементобласти та остеобласти?

А. трофічну функцію;

В. бар‘єрну функцію;

С. амортизуючу функцію;

D. пластичну функцію;

Е. усі відповіді вірні.

 

51. Порожнина зуба має долото- або веретеноподібну форму, що поступово, плавно трансформується у широкий круглої форми кореневий канал . В яких зубах є порожнина такої форми ?

A. Верхні ікла та різці;

B. Нижні різці;

C. Верхні премоляри ;

D. Верхні перші премоляри ;

Е Нижні премоляри.

 

52. Коронки зубів мають долотоподібну форму. До якої групи зубів належать ці зуби ?

A. Центральні і бічні різці верхньої щелепи .

B. Нижні малі кутні зуби ;

C. Верхні малі кутні зуби;

D. Верхні великі кутні зуби ;

Е. Нижні другі великі кутні зуби;

 

53. Ознака кута коронки:

А. Кут, утворений різальним краєм і медіальною поверхнею, гостріший, ніж кут, утворений різальним краєм і дистальною поверхнею зубів.

В. Кут, утворений різальним краєм і медіальною поверхнею, тупіший, ніж кут, утворений різальним краєм і дистальною поверхнею зубів.

С. Кут, утворений різальним краєм і вестибулярною поверхнею, тупіший, ніж кут, утворений різальним краєм і оральною поверхнею зубів.

D. Кут, утворений різальним краєм і вестибулярною поверхнею, гостріший, ніж кут, утворений різальним краєм і оральною поверхнею зубів.

Е. Присінкова поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну.

 

54. Ознака кривизни коронки:

А. Присінкова поверхня переходить у дистальну більш круто, ніж у медіальну.

В. Присінкова поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну.

С. Кут, утворений різальним краєм і медіальною поверхнею, гостріший, ніж кут, утворений різальним краєм і дистальною поверхнею зубів.

D. Кут, утворений різальним краєм і вестибулярною поверхнею, гостріший, ніж кут, утворений різальним краєм і оральною поверхнею зубів.

Е. Вестибулярна поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну.

 

55. Ознака кореня:

А. Корінь відхилений медіальніше щодо загальної поздовжньої осі зуба;

В. Корінь відхилений проксимальніше щодо загальної поздовжньої осі зуба;

С. Корінь відхилений дистальніше щодо загальної поздовжньої осі зуба;

D. Корінь відхилений латеральніше щодо загальної поздовжньої осі зуба;

Е. Вірна відповідь відсутня.

 

56. Ознака контактної поверхні:

А. Медіальна поверхня зуба завжди товща, ніж дистальна;

В. Медіальна поверхня зуба завжди вужча, ніж дистальна;

С. Присінкова поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну;

D. Вестибулярна поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну.

Е. Присінкова поверхня переходить у дистальну більш круто, ніж у медіальну.

 

57. Коронки зубів мають лопато- ,або долотоподібну форму коронки. На ріжучому краї є 3 зубці. Присінкова поверхня опукла, має 2 борозенки, що йдуть у напрямку ріжучого краю і закінчуються між його горбиками. Язикова поверхня увігнута, має добре виражений зубний горбок. По краях є 2 поздовжні валики ,які поступово зливаються з горбком. Якиі це зуби?

А. Верхні латеральні різці;

В. Нижні латеральні різці;

С. Верхні ікла;

D. Верхні медіальні різці;

Е. Нижні ікла.

 

 

58. Форма коронки долотоподібна, з сильно випуклою присінковою поверхнею. На язиковій поверхні є 2 валики і зубний горбок, який може мати сліпу ямку. Корінь стиснутий в поперечному напрямку. Які це зуби?

А. Верхні медіальні різці;

В. Верхні ікла;

С. Верхні бічні різці;

D. Нижні медіальні різці.

Е. Нижні латеральні різці.

 

59. Коронка зуба дуже витягнута у вертикальному напрямку. Губна поверхня опукла , контактні мають форму трикутника, язикова поверхня ввігнута. Корінь здавлений у медіо-дистальному напрямку, на бічних поверхнях має поздовжній жолобок . Який це зуб?

А. Нижні центральні різці;

В. Нижні латеральні різці;

С. Верхні ікла;

D. Верхні медіальні різці;

Е. Верхні бічні різці.

 

60. Коронка зуба має округлу форму витягнутого чотирикутника, дещо звуженого у щічному напрямку . Є два великих горбки : великий щічний та менший - язиковий . Язиковий горбок може бути поділений на 2-3 виступи . Визначте зуб у зубному ряду

A. 2-ий нижній премоляр;

B. Верхній центральний різець;

C. Верхній бічний різець;

D. Верхній перший моляр;

E. Другий нижній моляр .

 

61. Порожнина зуба має щілиноподібну форму, витягнуту в щічно - піднебінному напрямі, що переходить у два досить вузькі канали . Який зуб має порожнину такої форми ?

A. Перший верхній премоляр;

B. Нижній премоляр;

C. Верхнє ікло;

D. Верхній другий різець;

Е. Нижній другий премоляр.

 

62. Коронка зуба масивна, конічної або списоподібної форми. Ріжучий край, крім кута, утворює зубець і має ще 2 кути-медіальний та латеральний, утворені відношенням ріжучого краю до поверхонь стикання. Губна поверхня опукла і має валик, який поділяє її на 2 фасетки: меншу-медіальну і більшу-латеральну. Язикова поверхня ледь опукла і має поздовжній валик, що поділяє її на 2 фасетки. Контактні поверхні широкі. Корінь овальної форми, стиснутий у медіо-дистальному напрямку. Назвіть зуб.

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Нижній перший премоляр;

Е. Нижній другий премоляр.

 

63. Зубець на ріжучому краї виражений не значно, розміщується дещо медіально. Присінкова поверхня опукла, язикова увігнута або плоска, іноді має валик. Медіальна поверхня довша, ніж дистальна. Корінь стиснутий у медіо-дистальному напрямку, на бічних поверхнях є поздовжні борозни. Який це зуб?

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Нижній перший премоляр;

Е. Нижній другий премоляр.

 

64. Зубимають овальну форму. Обидва горбки жувальної поверхні розви­нені однаково і розмішені практично на одному рівні. Зуб має всі чітко вира­жені ознаки відмінності. Корінь один, конусоподібної форми, латеральні його поверхні стиснуті з боків. Інколи спостерігається часткове роздвоєння кореня біля його верхівки. Який це зуб?

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Нижній перший премоляр;

Е. Верхній другий премоляр.

 

65.Зуби мають коронку округлої форми.Жувальна поверхня має два однаково розвине­ні горбки з боків, між ними є емалеві валики та глибока борозенка. Часто від неї відходить додаткова борозенка, яка поділяє язиковий горбок на два горбки, і тоді зуб стає тригорбковим. Щічна поверхня не відрізняється від такої самої поверхні першого малого кутнього зуба, язикова — більша за площею. Корінь конусоподібної форми дещо довший, ніж корінь першого малого кутнього зуба, і менше здавлений у медіально-дистальному напрям­ку. Ознака кута виражена слабо, інші — краще. Який це зуб?

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Нижній перший премоляр;

Е. Нижній другий премоляр.

 

66. Зуби характеризуються коронкою призматичної форми, присінкова поверхня завжди ширша, ніж піднебінна.Коронка має овальну форму, діаметр якої більший у щічно-язиковому напрямку. Щічна поверхня опукла, чітко вияв­ляються ознаки кривизни коронки. Контактні поверхні мають прямокутну форму, вони опуклі, причому опуклішою є дистальна поверхня. Жувальна поверхня має форму овалу, впо­перек неї проходить борозна, яка відокремлює щічний та язиковий горбки. Язиковий горбок дещо менший, ніж щічний, по краях поверхні між ними проходять валики. Корінь стиснутий у медіально-дис­тальному напрямку, має на контактних поверхнях поздовжні борозни, час­то буває роздвоєний на різних відрізках своєї довжини. Ознаки кута і кореня бувають добре вираженими. Які це зуби?

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Верхній перший премоляр;

Е. Нижній другий премоляр

 

 

67. Зуби мають округлу форму коронки, дещо зву­жену в щічному напрямку .На жувальній поверхні є два горбки: великий, дещо нахилений у порожнину рота (щічний), та малий — язико­вий. Горбки біля передньої та задньої поверхонь з'єднуються емалевими ва­ликами. Такий самий валик (інколи) пролягає від середини щічного горб­ка до язикового, тоді з його боків утворюються дві ямки. Трапляється, що жувальна поверхня у передньозадньому напрямку має борозенку, розташо­вану ближче до язикового краю коронки, тоді язиковий горбок завжди мен­ший. Жувальний край щічної поверхні на середині має зу­бець, що відповідає верхівці щічного горбка. Язикова поверхня менша і нижча від щічної поверхні й плавно переходить до поверхні стикання. Корінь один.. Які це зуби?

А. Нижнє ікло;

В. Верхній центральний різець;

С. Верхнє ікло;

D. Нижній перший премоляр;

Е. Нижній другий премоляр.

 

68. Зуби мають коронку ромбоподібної форми. На жувальній поверх­ні є чотири горбки, розділених H-подібною борозною . Щічні горбки гостріші від язикових, а медіальні більші, ніж дистальні. Найбільшим є медіально-щічний горбок, а най­меншим — дистально-щічний, передні горбки завжди більші, ніж задні.

Щічна поверхня зуба опукла, поділена борозенкою, має добре вираже­ну ознаку кривизни коронки. Язикова поверхня менша, ніж щічна, опук­ла, має ледь виражену борозенку, яка переходить з жувальної поверхні. На передньоязиковому горбку збоку язикової поверхні звичайно є додатковий горбок виражений більшою або меншою мі­рою. Які це зуби?

А. Верхні перші моляри;

В. Нижні перші моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні другі моляри.

 

69. Зуби мають досить варіа­бельну форму коронки .Частіше коронка зуба і жувальна поверхня мають трикутну форму, на останній розміщені три горбки — два щічні та один піднебінний..На жувальній поверхні є чотири горбки, три з них щічні (великі) і один піднебінний у вигляді валика. Для нього характерним є розміщення горбків в один ряд, що навскіс перетинає зубну дугу, коронка у такому разі стає вузькою, сплющеною. Зуб має три корені. Іноді спостерігається зрощення щічних або навіть усіх коренів в один конусоподібний, на якому в місці зро­щення є лише борозенки. Усі ознаки відмінностей зубів добре виражені. Які це зуби?

А. Верхні перші моляри;

В. Нижні перші моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні другі моляри.

 

70. Форма і величина зуба значно варіюють. Іноді його коронка мо­же досягати розмірів перших великих кутніх зубів і за формою нагадувати їх. Найчастіше коронка має три горбки, але може мати і п'ять-шість. Кіль­кість коренів також варіює — від одного до чотирьох-п'яти. Відповідно до форми коронки та кількості коренів змінюється і конфігурація порожни­ни зуба. Які це зуби?

А. Верхні треті моляри;

В. Нижні перші моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні третімоляри.

 

71. Форма коронки зубів наближається до куба, дещо видовженого за ходом зубного ряду і злегка сплющеного по вертикалі. На жувальній поверхні розміщені п'ять горбиків, розділених чітко вираженою поздовжньою борозною та її поперечними відгалуженнями. Добре вираже­ні два язикових горбки і два щічних , менший за розміром п'ятий дистальний горбок, який іноді дещо зміщується до язи­кового краю. Зуб має всі добре виражені ознаки відмінностей та два корені — медіальний і дистальний. Корені стиснуті у медіально-дисталь­ному напрямку та дещо відхилені назад. Дистальний корінь пряміший, медіальний може своєю верхівкою досить виражено загинатися до верхівки дистального . Які це зуби?

А. Верхні треті моляри;

В. Нижні перші моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні третімоляри.

 

72.При фарбуванні стін і підлоги стоматологічного кабінету використовували рекомендовані

світлі тони. Яким повинен бути коефіцієнт відбиття від стін, стелі та підлоги?

A 60

B 35

C 30

D 25

E 20

 

73.Зуб має таку будову: на жувальній поверхні, розділеній хрес­топодібною борозною, є чотири горбки: два пологих — щічні і два більш виступаючі і загострені — язикові. Медіальні горбки більші, ніж дистальні. Щічна поверхня опукліша, ніж язикова. Зуб має два відхилених назад корені — дистальний та медіальний, які інколи можуть зливатися. Корені також сплю­щені у медіально-дистальному напрямку та мають поздовжні борозни. Усі ознаки відмінностей зубів добре виражені. Який це зуб?

А. Верхні треті моляри;

В. Нижні перші моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні другі моляри.

 

74. Скільки каналів має перший премоляр верхньої щелепи?

А. один

В. два,один роздвоєний

С. три

D. чотири

Е. один роздвоєний завжди

 

 

75. Зуби мають дуже варіабельну форму і кількість коренів. Коронка має форму куба, на жувальній поверхні частіше є чотири горбки, але їх може бути і більше. Для такої поверхні характерна і більша кількість борозенок, що інколи надає їй фестончастого вигляду. Ко­рені конічної форми, частіше їх буває два — медіальний та дистальний — з тенденцією до зрощення.

А. Верхні треті моляри;

В. Нижні треті моляри;

С. Верхні другі моляри;

D. Верхні треті моляри;

Е. Нижні другі моляри.

 

76.Сучасна стоматологічна установка комплектується світильником сфокусованого пучка світла потужністю:

А. 2000 люкс

В. 3000люкс

С. 4000 люкс

D. 6000 люкс

Е. 8000 люкс

 

77.Яка середня висота сидіння стоматологічного крісла від рівня підлоги?

А.25 см

В.30см

С. 35 см

D. 40 см

Е. 50 см

 

78.З яких основних елементів складається стоматологічне крісло?

А. спинка сидіння, підлокітник, сидіння, основа крісла,плювачка;

В. підголовник, спинка сидіння, підлокітник, сидіння, підйомний механізм, основа крісла;

С. сидіння, спинка крісла, підлокітник, пилосос;

D. підголівник, спинка сидіння, модуль асистента, основа крісла;

Є. сидіння, підголовник, підйомний механізм, столик лікаря, основа крісла.

 

79.Кутовий наконечник утримують в положенні «пера для письма» трьома пальцями:

А. вказівним, великим, середнім;

В.вказівним, мізинцем, середнім;

С. вказівним, безіменним, середнім;

D. вказівним, великим, мізинцем;

Є. безіменним, великим, середнім.

 

80. Ендодонтичний наконечник використовується з метою:

А. препарування емалі машинними оборотними ріжучими інструментами;

В.ультразвукового_препарування;

С. ущільнення амальгами;

D. зуботехнічних робіт;

Е. роботи з кореневими каналами.

 

81. Наконечники середнього швидкісного діапазону (з синім маркуванням) використовувати при швидкості:

А. 50000 хв.;

В.150000мін;

С. 2500000 хв;

D. 7000-13000 хв;

Е. 10000-30000 хв.

 

82.Які з цього допоміжного обладнання не комплектуються в стоматологічну установку?

А. Фотополімерна лампа;

В. радиовизиограф;

С. слиновідсмоктувач;

D. медичний столик;

Є. пилосос.

 

83.Перший стоматологічний наконечник був створений в?

А. 1919 р.;

В. у 1891 р.;

С. в 1932 р.;

D. в 1944 р.;

Е. у 1986 р..

 

84. У терапевтичної стоматології не використовують такий вид наконечників:

А. турбіни;

В. зуботехнічний;

С. кутовий;

D. прямий;

Є. ендодонтичний.

 

85.Турбінні наконечники розвивають швидкість:

А. 100 000 - 300 000 об / хв;

В. до 30 000 об / хв;

С. 50 000-150 000 об / хв;

D. 60 000 - 150 000 об / хв;

Е. 10 000 - 25 000 об / хв.

 

86.Мінімальна площа стоматологічного кабінету при умовах одного робочого місця:

А. 20 м2;

В. 35м2;

С. 9 м2;

D. 17м м2;

Е. 14м2.

 

87. Скільки квадратних метрів виділяється на кожне додаткове крісло, яке встановлене в стоматологічному кабінеті?

А. 5 м2;

В. 7м2;

С. 9 м2;

D. 11 м2;

Е.13 м2.

 

88. Вимоги до стін та підлоги в стоматологічному кабінеті:

А. підлога вкрита плиткою, стіни, забарвлені водоемульсійними і олійними фарбами;

В.вапняна або крейдяна побілка стін, паркетна підлога;

С. підлога вкрита лінолеумом, вапняна або крейдяна побілка стін;

D. паркетна підлога, стіни пофарбовані водоемульсійними і олійними фарбами;

Є. вапняна або крейдяна побілка стін, паркетна підлога.

 

89. Яке стоматологічне обладнання не встановлюється в терапевтичному стоматологічному кабінеті?

А. універсальні стоматологічні установки;

В. фотополімерна лампа;

С. крісло асистента лікаря;

D. Керамічна піч;

Є. інструментальний столик.

 

90. Що не є обладнанням стоматологічного кабінету:

A. шафа для медикаментів і лікарський стіл;

B. лікарський стіл;

C. шафа для медикаментів;

D. стоматологічна установка;

E. стіл зуботехнічний.

 

91. Кабінет для роботи з амальгамою повинен бути обладнаний:

A. паркетною підлогою;

B. підлога покрита лінолеумом;

C. Підлога викладена плиткою;

D. амальгамозмішувачем;

E. шафою для зберігання срібної амальгами.

 

92. Для організації стоматологічного кабінету на два робочих місця повиненно бути виділено приміщення площею:

A. 7 м2;

B. 14 м2;

C. 21 м2;

D. 28 м2;

Е. 30 м2.

 

93. Універсальна стоматологічна установка УС-30 дозволяє отримувати і регулювати частоту обертання бору від:

A. 1000 до 3000 об / хв;

B. 10000 до 30000 об / хв;

C. 1000 до 30000 об / хв;

D. 2000 до 30000 об / хв.

 

94. Мікромотори від УС-10/1000 мають максимальну швидкість обертання бору:

A. 1000 об / хв;

B. 5000 об / хв;

C. 10000 об / хв;

D. 20000 об / хв;

E. 30000 об / хв.

 

95. Стоматолог К. має мету облаштувати стоматологічний кабінет в мікрорайоні міста. Яка мінімальна висота стоматологічного кабінету повинна бути?

А. 3м;

В 1, 5м;

С. 2, 5м;

D. 2м;

Є. 4м.

 

96. Лікакр-стоматолог В. має мету облаштувати стоматологічний кабінет в мікрорайоні міста. Яким повинне бути покриття стін?

А. стіни в стомат. кабінеті повинні бути нейтральних кольорів, однотонні;

В. не має значення;

С. стіни мають бути покриті шпалерами;

D. стіни мають бути оббиті вагонкою.

 

97. Лікар-стоматолог С. має мету облаштувати стомат. кабінет в мікрорайоні міста. Яке освітлення має бути в кабінеті?

А. природне, штучне;

В. штучне;

С. не має значення;

D. природне.

 

98. Що з цього обладнання не є обов'язковим у стоматологічному кабінеті?

А. зуботехнічний стіл

В. крісло стоматологічне;

С. раковина для миття рук;

D. столик для медикаментів;

Є. універсальна стоматологічна установка

 

99. Якої абразивності бори використовують для обробки та шліфування композитних пломб і вінірів:

А. дуже грубої;

В. середньої стандартної;

С. грубої;

D. дуже дрібною;

Є. зверхдрібною.

 

100. У якому швидкісному діапазоні використовують алмазні бори дуже дрібної абразивності?

А. 70 000 - 140 000 хв ˉ ¹;

В. 40 000 - 85 000 хв ˉ ¹;

С. 8 000 - 15 000 хв ˉ ¹;

D. 25 000 - 50 000 хв ˉ ¹;

Є. 100 000 - 200 000 хв ˉ ¹;

 

101. Скільки каналів має другий моляр на верхній щелепі?

А. один

В. два

С. три

D. чотири

Е. один роздвоєний

 

102. Яка кількість граней ріжучих борів використовується для препарування емалі?

А. 6;

В. 10-12;

С. 12-16;

D. 16-18;

Е. 32.

 

103. Осцилюючі інструменти призначені:

А. Шліфування стінок порожнини;

В. скошування уступів і країв порожнини;

С. пригладжування апроксимальних поверхонь;

D. шліфування поверхні кореня;

Е. всі відповіді вірні.

 

104. Які Інструмети використовуються для пломбування каріозних порожнин?

А. Гладилка, штопфер, пластинки скляні, шпатель, смужка сепараційнійна, матриці, матрицетримач, клини;

В. зонд стоматологічний, гладилка, шпатель, матрицетримач;

С. пінцет стоматологічний, шпатель, зонд стоматологічний;

D. шпатель, амальгамтрегер, пінцет стоматологічний;

Є. Гладилка, штопфер, шпатель, дискотримач, пінцет стоматологічний.

 

105. Амальгамтрегер механічний - це інструмент, який застосовують для

А. транспортування амальгами;

В. забору та внесення амальгами;

С. автоматичного дозування амальгами;

D. конденсації амальгами;

Е. забору, транспортування та внесення амальгами в сформовану порожнину.

 

106. Штрипси призначені для

А. формування контурних пломб;

В. внесення пломбувального матеріалу в каріозну порожнину;

С. визначення ділянок супраоклюзіі;

D. створення доступу до апроксимальних каріозних порожнин;

Е. шліфування та полірування апроксимальних поверхонь пломб.

 

107. Набір дисків «SOFТ-LEХ» фірми «3М» призначений для?

А. Внесення пломбувального матеріалу;

В. препарування твердих тканин зуба;

С. шліфування пломб;

D. фінішної обробки пломб;

Є. зняття твердих зубних відкладень.

 

108. Зафіксувати стрічкову матрицю в міжзубному проміжку можна?

А. матрицетримачем;

В. світлопровідними або дерев'яними клинами;

С. ватою;

D. змоченими в адгезив і заполімеризованими поролоновими кубиками;

Е. всі перераховано вірне.

 

109. Якого кольору захисні окуляри застосовуються для роботи з фотополімеризатором?

А. Блакитного;

В. зеленого;

С. чорного;

D. прозорі;

Е. оранжевого.

 

110. Діагностичний інструмент для виявлення карієсу, оцінки стану поверхні зубів, дефектів реставрацій:

А стоматологічний зонд;

В. пінцет стоматологічний;

С. кюрета Грейсі;

D. пар одонтологічний зонд;

Є. пустер.

 

 

111. Які сектори займає асистент за аналогією до положення стрілок годинника на циферблаті, якщо лікар знаходиться в секторі 8-12 год.?

А. від 8 до 12год;

В. від 2 до 5 год;

С. від 5 до 8год;

D. від 12 до 2год.;

Є. від 10 до 12 год.

 

112.Скільки коренів має перший моляр на верхній щелепі?

А. один

В. два

С. три

D. чотири

Е. п`ять

 

113.Асистент лікаря забезпечує виконання наступних маніпуляцій:

А. ретракція тканин, евакуація води і аерозолів, подача інструментарію та матеріалів;

В. ретракція тканин, евакуація води і аерозолів, подача інструментарію і матеріалів, внесення пломбувального матеріалу;

С. ретракція тканин, евакуація води і аерозолів, подача інструментарію та аерозолів, внесення пломбувального матеріалу, обстеження пацієнта;

D. ретракція тканин, евакуація води і аерозолів, подача інструментарію та аерозолів, вологе прибирання;

Є. ретракція тканин, евакуація води і аерозолів, подача інструментарію, внесення пломбувального матеріалу, вибір кольору реставрації.

 

114.На якому рівні повинна знаходитися ротова порожнина пацієнта (операційне поле) щодо лівої руки лікаря (прийом в положенні «стоячи» без допомоги асистента)?

А. ротова порожнина пацієнта знаходиться на рівні плечового суглоба лікаря;

В. ротова порожнина пацієнта на рівні особи лікаря;

С. ротова порожнина пацієнта вище рівня ліктьового суглоба;

D. ротова порожнина пацієнта на рівні правого ліктьового суглоба;

Е. ротова порожнина пацієнта на рівні лівого ліктьового суглоба.

 

115. Каріозні порожнини, які розташовані в фісурах, ямках і поглибленнях - це:

А. перший клас за Блеком;

В. другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

116. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях молярів і пре молярів це

А. перший клас за Блеком;

B. Другий клас за Блеком

C.третій клас за Блеком;

D.четвертий клас по Блеку;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

117. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях різців та ікол без ураження ріжучого краю це

А. перший клас за Блеком;

B. другий клас за Блеком;

C. Третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

118.Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях різців і ікол з ураженням ріжучого краю і кута коронки це

А. первий клас за Блеком;

B. второй клас за Блеком;

С. третій клас за Блеком;

D. Четвертий клас за Блеком;

Е. пятий клас за Блеком.

 

119.Каріозні порожнини, які розташовані у пришийкових ділянках всіх груп зубів, - це:

А.первий клас за Блеком;

B. другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D.четвертий клас за Блеком;

Е. п'ятий клас за Блеком.

 

120. На жувальній поверхні шостого нижнього зуба є глибока каріозна порожнина І класу за Блеком. Яким бором необхідно сформувати дно каріозної порожнини:

А. колесоподібним бором невеликого розміру;

B. кулястим бором невеликого розміру;

С. фісурним бором невеликого розміру

D. фісурним бором великого розміру;

Е. кулястим бором малого розміру.

 

121. На жувальній поверхні 36 зуба є глибока каріозна порожнина І класу за Блеком. Яким бором необхідно провести некротомію дна каріозної порожнини при глибокому карієсі:

А. кулястим бором малого розміру;

B. кулястим бором великого розміру;

С. фісурним бором невеликого розміру;

D. колесоподібним бором;

Є. оберненоконусним бором.

 

 

122.Після застосування методики тотального протравлювання та просушування твердих

тканин в процесі реставрації каріозної порожнини ІІ класу за Блеком 25 зуба, лікар

помітив, що поверхня емалі набула крейдоподібного вигляду, а дентин став повністю

сухим. Як слід опрацювати поверхню емалі та дентину для подальшого проведення

реставрації за технікою “wet-Bonding” (вологого бондінгу)?

А. Опрацювати дентин зволожуючим агентом

В.Опрацювати емаль і дентин протравлюючим гелем знову

С.Опрацювати емаль і дентин адгезивною системою

Д.Опрацювати емаль і дентин пероксидом водню

Е.Опрацювати емаль і дентин спиртом

 

123. Яким бором необхідно провести розкриття ІІ класу за Блеком:

А. фісурним бором великого розміру;

B. кулястим бором великого розміру;

С. фісурним або кулястим бором невеликого розміру;

D. колесоподібним бором;

Е.фісурним або кулястим бором великого розміру.

 

124. Який перший етап препарування КП:

А. розкриття;

B. розширення;

С. некротомія;

D. формування;

Є. обробка емалевого краю.

 

125. Прямі наконечники використовують при швидкості обертання:

А. до 50 000 об-хв.

Б. більше 50 000 об-хв.

В. 100 000об-хв

Д. 200 000 об-хв

 

126. Який другий етап препарування КП:

А. розкриття;

B. Розширення;

С. некротомія;

D. формування;

Є. обробка емалевого краю.

 

127. Який третій етап препарування КП:

А.розкриття;

В. розширення;

C. некротомія;

D. формування;

Є. обробка емалевого краю.

 

128. Який четвертий етап препарування КП:

А. розкриття;

B. розширення;

С. некротомія;

D. формування;

Є. обробка емалевого краю.

 

129. Каріозні порожнини, які розташовані в фісурах, природніх ямках і поглибленнях - це каріозні порожнини:

А. перший клас за Блеком;

В. другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

130. На жувальній поверхні 16 зуба в ділянці фісур дві близько розміщені каріозні порожнини, як слід формувати ці каріозні порожнини при препаруванні?

А. провести екскавацію порожнини;

В. сформувати 2 окремих порожнини;

C. об'єднати в одну порожнину;

D. надати їм кулястої форми;

Є. зробити вхідний отвір ширше, ніж дно.

 

131. Як слід формувати каріозну порожнину, яка локалізується на жувальній поверхні зуба в борозенці його щічної поверхні на рівні екватора?

А. сформувати об'єднану основну і допоміжну порожнини зі сходинкою;

В. сформувати дві окремі порожнини;

С. провести екскавацію порожнин;

D. Надати їм кулястої форми;

Е. сформувати одну велику порожнину без сходинки.

 

132. Який інструмент використовується для сепарації

А. фасонні головки;

В. сепараційний диск ;

С. алмазна головка в формі «полум`я свічки»;

Д. Штрипса

Е. Фісурний бор

 

 

133. На жувальній поверхні шостого нижнього зуба є глибока каріозна порожнина І класу за Блеком. Яким бором необхідно сформувати дно каріозної порожнини:

А.колесоподібним бором невеликого розміру;

B. кулястим бором невеликого розміру;

С. фісурним бором невеликого розміру

D. фісурним бором великого розміру;

Є. кулястим бором малого розміру.

 

134. На жувальній поверхні 36 зуба є глибока каріозна порожнина І класу за Блеком. Яким бором необхідно провести некротомію дна каріозної порожнини при глибокому карієсі:

А. кулястим бором малого розміру;

B. кулястим бором великого розміру;

С.фісурним бором невеликого розміру;

D. колесоподібним бором;

Є. обернено конусним бором.

 

135. На жувальній і щічній поверхні великого корінного зуба вище екватора, розміщені каріозні порожнини, вони мають загальну стінку, звернену до жувальної поверхні. Яка тактика формування КП в цьому випадку:

А. сформувати одну велику порожнину без сходинки;

B. сформувати дві окремих порожнини;

С. провести екскавацію порожнин;

D. сформувати дві порожнини кулястої форми;

Е. сформувати об'єднану основну і допоміжну порожнини зі сходинкою.

 

136. Діагностичний інструмент для виявлення карієсу, оцінки стану поверхні зубів, дефектів реставрацій:

А стоматологічний зонд;

В. пінцет стоматологічний;

С. кюрета Грейсі;

D. пар одонтологічний зонд;

Є. пустер

 

137. У якому швидкісному діапазоні використовують алмазні бори дуже дрібної абразивності?

А. 70 000 - 140 000 хв ˉ ¹;

В. 40 000 - 85 000 хв ˉ ¹;

С. 8 000 - 15 000 хв ˉ ¹;

D. 25 000 - 50 000 хв ˉ ¹;

Є. 100 000 - 200 000 хв ˉ ¹;

 

138. Яка кількість граней ріжучих борів використовується для препарування емалі?

А. 6;

В. 10-12;

С. 12-16;

D. 16-18;

Е. 32.

 

139. До каріозних порожнин І класу по Блеку відносяться:

А. КП, розташовані в прішєєчной ділянках всіх груп зубів;

В. КП, розташовані на контактних поверхнях молярів і премолярів;

С. КП, розташовані в ямках і поглибленнях;

D. КП, розташовані на контактних поверхнях різців і іклів без поразки ріжучого краю і кута коронки;

Є. КП, розташовані на контактних поверхнях різців і іклів з ураженням ріжучого краю і кута коронки

 

140. Як слід сформувати КП II класу за Блеком:

А. Надати їй кулястої форми;

В. сформувати широкий вхідний отвір у порівнянні з дном;

С. наддають порожнини ящикоподібної форми зі стрімкими стінками;

D. сформувати об'єднану основну і допоміжну порожнини зі сходинкою;

Є. зробити одну велику порожнину без сходинки.

 

141. На контактної-медіальної поверхні 36 зуба є КП II класу за Блеком. Жувальна поверхня уражена, сусідній зуб відсутній. З чого слід починати формування КП в даному випадку:

А. з виведення КП на жувальну поверхню ;

B. з препарування з боку відсутнього зуба за принципом препарування КП I класу;

C. з виведення КП на вестибулярну поверхню зуба;

D. з виведенням КП на язичну поверхню зуба;

E. з формування додаткової площини.

 

142. До каріозних порожнин II класу за Блеком відносяться порожнини:

А. на жувальних поверхнях молярів і премолярів;

B. на контактних поверхнях молярів і премолярів;

C. на пришийкових поверхнях молярів;

D. на контактних поверхнях різців і іклів без ураження ріжучого краю і кута коронки;

E. на контактних поверхнях різців і іклів з ураженням ріжучого краю і кута коронки.

 

143. Розкриття порожнин II класу проводять:

А. карборундовими головками;

В. алмазними і твердосплавними борами;

С. кулястими борами великих розмірів;

D. фінірами;

Є. дисками.

 

144. Ширина додаткової порожнини повинна бути:

А. менше ширини основної;

B. більше ширини основної;

C. відповідати ширині основної.

D. Ширина не важлива.

 

145. Глибина додаткової порожнини повинна бути:

А. в межах припульпарного дентину;

B. в межах емалі;

C. нижче емалево-дентинної межі на 1 мм;

D. глибина може бути різною;

E. нижче емалево-дентинної межі на 3 мм

 

146. Основна і додаткова порожнини знаходяться:

А. під прямим кутом один до одного;

B. під тупим кутом один до одного;

C. під гострим кутом один до одного;

D. під розгорнутим кутом;

Е. паралельно

 

 

147. Розкриття КП ІІ класу за Блеком за наявності сусіднього зуба проводиться:

А. з боку оклюзійної поверхні зуба;

B. з вестибулярної поверхні зуба;

C. з оральної поверхні зуба;

D. З протилежної поверхні

Е. по центру коронки

 

148. Некротомія КП II класу за Блеком проводиться:

А. Фісурним бором;

B. кулястим бором, екскаватором;

C. обернено конусним бором;

D. конусним бором;

E. полум`яподібним бором, екскаватором.

 

149. Фінірування країв емалі в порожнинах II класу проводять

А. кулястими борами;

В. обернено конусними борами;

C. тример ясен краю;

D. екскаватором;

E. конусним бором.

 

150. До III класу за Блеком відносяться порожнини:

А. в пришийковій ділянці іклів і різців;

В. на контактній поверхні іклів і різців без ураження ріжучого краю;

С. на контактній поверхні іклів і різців з ураженням ріжучого краю;

D. в сліпих ямках 12, 22 зубів.

Е. на імунних зонах

 

151. Розкриття порожнин III класу проводять:

А. карборундових головками;

В. алмазними і твердосплавними борами;

С. кулястими борами великих розмірів;

D. елеваторами;

Е. екскаваторами.

 

152. Ширина додаткової порожнини повинна бути:

А. менше ширини основний;

B. більше ширини основний;

C. відповідати ширині основної.

D. Ширина не важлива.

Е. всі відповіді вірні

 

153. Глибина додаткової порожнини повинна бути:

А. в межах припульпарного дентину;

B. в межах емалі;

C. нижче емалево-дентинної межі на 1 мм;

D. глибина може бути різною;

E. нижче емалево-дентинної межі на 3 мм.

 

154. Який доступ при розкритті КП ІІІ класу за Блеком краще всього використовувати при відсутності сусіднього зуба:

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. оральний доступ.

 

155. Який доступ при розкритті КП III класу за Блеком найкраще застосовувати при невеликих розмірах порожнини:

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. інцізійній доступ.

 

 

156. Який доступ при розкритті КП III класу за Блеком найкраще використовувати у випадку, коли каріозний процес охоплює більшу частину вестибулярної поверхні?

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. інцізійній доступ.

 

157. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях молярів і премолярів, - це?

А. перший клас за Блеком;

B. Другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

158. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях різців і іклів без ураження ріжучого краю, - це?

А. перший клас по Блеку;

B. другий клас по Блеку;

C. Третій клас по Блеку;

D. четвертий клас по Блеку;

Є. п'ятий клас по Блеку.

 

159. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях молярів і премолярів, - це?

А. перший клас за Блеком;

B. Другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас пза Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

160. Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях різців і іклів без поразки ріжучого краю, - це?

А. перший клас за Блеком;

B. другий клас за Блеком;

C. Третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Є. п'ятий клас за Блеком.

 

161 . Каріозні порожнини, які розташовані на контактних поверхнях різців і іклів з ураженням ріжучого краю і кута коронки, - це?

А. Перший клас по Блеку;

B. другий клас по Блеку;

С. третій клас по Блеку;

D. Четвертий клас по Блеку;

Є. п'ятий клас по Блеку.

 

162. Каріозні порожнини, які розташовані у пришийкових ділянках всіх груп зубів, - це:

А. перший клас за Блеком;

B. другий клас за Блеком;

C. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Е. п'ятий клас за Блеком.

 

163. Розкриття порожнин IV класу проводять:

А. карборундових головками;

В. алмазними і твердосплавними борами;

С. кулястими борами великих розмірів;

D. елеваторами;

Є. екскаваторами.

 

164. Ширина додаткової порожнини повинна бути:

А. менше ширини основної;

B. більше ширини основної;

C. відповідати ширині основної.

D. Ширина не важлива.

Е. всі відповіді вірні

 

165. Глибина додаткової порожнини повинна бути:

А. в межах припульпарного дентину;

B. в межах емалі;

C. нижче емалево-дентинної межі на 1 мм;

D. глибина може бути різною;

E. нижче емалево-дентинної межі на 3 мм;

 

166. Довжина додаткової порожнини повинна бути:

А. 2/3 довжини коронки;

B. 1/3 -1 / 2 довжини коронки;

C. довжина повинна бути довільною.

D. займати 3 частини від площі коронки

Е. циркулярною

 

167. Основна і додаткової порожнини знаходяться:

А. під прямим кутом одна до одної;

B. під тупим кутом одна до одної;

C. під гострим кутом одна до одної;

D. під розгорнутим кутом;

Е. паралельно

 

168. При формуванні порожнини IV класу емаль вестибулярної поверхні і кут коронки залишають:

А. коли є підпорядкований дентин;

В. у всіх випадках;

С. при ураженні не більше 1/3 коронки;

D. при ураженні не менше 2/3 коронки.

 

169. Який доступ при розкритті КП IV класу по Блеку краще всього використовувати при відсутності сусіднього зуба:

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. оральний доступ.

 

170. Який доступ при розкритті КП IV класу найкраще застосовувати при невеликих розмірах порожнини:

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. інцізійній доступ.

 

171. Який доступ при розкритті КП IV класу краще всього використовувати у випадку, коли каріозний процес охоплює більшу частину вестибулярної поверхні?

А. язичний доступ;

В. прямий доступ;

С. вестибулярний доступ;

D. правильної відповіді немає;

Є. інцізійній доступ.

 

172. Турбінні наконечники розвивають швидкість:

А. 100 000 - 300 000 об / хв;

В. до 30 000 об / хв;

С. 50 000-150 000 об / хв;

D. 60 000 - 150 000 об / хв;

Е. 10 000 - 25 000 об / хв

 

173. Каріозні порожнини, які розташовані у пришийковій ділянках всіх груп зубів:

А. перший клас за Блеком;

В. другий клас за Блеком;

С. третій клас за Блеком;

D. четвертий клас за Блеком;

Е. п'ятий клас за Блеком.*

 

174. Яким бором необхідно провести розкриття V класу:

А. Фісурним бором великого розміру;

В. кулястим бором великого розміру;

С. фісурним або кулястим бором невеликого розміру;

D. колесоподібним бором;

Є. фісурним або кулястим бором великого розміру.

 

175. Як слід сформувати КП V класу:

А. Ящікоподібної форми з стрімкими стінками;

В. сформувати вхідний отвір менше ніж дно;

С. сформувати вхідний отвір ширше ніж дно;

D. надати їй кулястої форми;

Є. зробити порожнину зі сходинкою.

 

176. Розкриття КП V класу проводиться:

А. фісурним або кулястим бором невеликого розміру;

В. екскаватором;

С. оберненоконусним;

D. грушоподібним;

Є. конусним.

 

177. Некротомія в КП V класу проводиться:

А. фісурним або кулястим бором невеликого розміру;

В. екскаватором, кулястим бором великого розміру;

С. Оберненоконусним бором;

D. грушоподібним бором;

Є. конусним бором.

 

178. Фінірування країв емалі V класу проводиться:

А. алмазними борами з чорним маркуванням;

В. алмазними борами з зеленим маркуванням;

С. алмазними борами з червоним маркуванням;

D. твердосплавними 10-гран. борами;

Є. твердосплавними 8-гран. борами.

 

179. У якому швидкісному діапазоні використовують алмазні бори дуже дрібної абразивності?

А. 70 000 - 140 000 хв ˉ ¹;

В. 40 000 - 85 000 хв ˉ ¹;

С. 8 000 - 15 000 хв ˉ ¹;

D. 25 000 - 50 000 хв ˉ ¹;

Є.100 000 - 200 000 хв ˉ ¹.

 

 

180. В обласну санепідемстанцію звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття

приватного стоматологічного кабінету на 2 стоматологічні універсальні установки. Площа приміщення, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 м2. Яку площу

повинне мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних

стоматологічних установок?

А.14 м2 на 1 установку і 10 м2 додатково

В.10 м2 на 1 установку і 10 м2 додатково

С.10 м2 на 1 установку і 7 м2 додатково

Д.7 м2 на 1 установку і 7 м2 додатково

Е.20 м2 на 1установку

 

181.Управління

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.