Здавалка
Главная | Обратная связь

Психічні стани та їх характеристикаЗміст

 

1. Вступ;

2. Психічні стани та їх характеристика;

3. Маніакально-депресивний психоз;

4. Діагностування та лікування психічних станів та їх захворювань;

5. Висновок.

6. Джерела інформації

 

Вступ

 

За результатами чисельних досліджень, психічні стани є багатовимірними. Вони виступають системою організацій психічних процесів та показують суб’єктивне ставлення до явища. . Зміна психічного стану безпосередньо у процесі діяльності виявляється у вигляді зміни суб’єктивного ставлення до відображуваної ситуації або зміни мотивів щодо завдання, що вирішується.

У психічних станах відображається взаємодія людини з життєвим середовищем. Будь які зміни як зовнішнього середовища ,так і внутрішнього світу особистості викликають певні зміни у людини і спричиняють перехід у новий психологічний стан. У ньому можуть змінюватися рівень активності,характер,настрій тощо. Проблема психічних станів має в людинознавстві величезне значення, оскільки психічні стани суттєво визначають характер діяльності людини.

Оскільки світ емоційних явищ є надзвичайно різноманітним, феномен психічних станів до сьогодні є мало вивченою проблемою.

Метою Контрольної роботи є розгляд основних особливостей вияву психічних станів особистості загалом та їх емоційної складової зокрема.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови “стан ” розуміється як «обставини, умови, в яких хто- , що- небудь перебуває, існує; ситуація, зумовлена певними обставинами, умовами».

 

 

Психічні стани та їх характеристика

Поведінка та діяльність людини в будь-який проміжок часу залежать від того, які саме особливості психічних процесів і психічних властивостей особистості виявляються протягом цього періоду, тобто від її психічного стану.

Психічні (психологічні) стани — мінливі стани людини, які описують у термінах психології. Як правило, емоційно насичені, виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров'я, ряду інших факторів. Психічні стани, як й інші психічні явища, існують у вигляді переживань, ідей в свідомості людини та в тій частині психіки, яку називають несвідоме. Це означає, що їх неможливо сприйняти за допомогою органів відчуттів та дослідити методами природничих наук.

Психічні стани є основними класами психічних явищ, які вивчає наука психологія. Психічні стани впливають на протікання психічних процесів, а, повторюючись часто, набираючи стійкість, можуть включитися до структури особистості в якості її специфічної властивості. Оскільки в кожному психічному стані присутні психологічні, фізіологічні та поведінкові компоненти, то в описах природи станів можна зустріти поняття різних наук (загальної психології, фізіології, медицини, психології праці і т. д.), що створює додаткові труднощі для дослідників, що займаються даною проблемою. На сьогодні немає єдиного погляду на проблему станів, оскільки стани особистості можна розглядати в двох аспектах. Вони є одночасно як зрізами динаміки особистості, так і інтегральними реакціями особистості, обумовленими її відносинами, поведінковими потребами, цілями активності й адаптивності в навколишньому середовищі.

Психічні стани можуть класифікуватись наступним чином:

· залежно від ролі особистості і ситуації у виникненні психічних станів: особисті і ситуативні;

· залежно від домінуючих компонентів – інтелектуальні, вольові, емоційні;

· залежно від міри глибини – стани (більш або менш) глибокі або поверхневі;

· залежно від часу протікання – короткочасні, затяжні, тривалі;

· залежно від впливу на особистість : позитивні, негативні; стенічні (підвищують життєдіяльність) і астенічні;

· залежно від міри усвідомлення : стани більш або меншусвідомленні;

· залежно від причин, що їх викликають;

· залежно від міри адекватності об’єктивності обстановки, що викликала їх.

 

Також до психічних станів належать Психічні захворювання - хвороби, які характеризуються порушенням психічної діяльності людини внаслідок розладів функцій головного мозку. До психічних хвороб відносять зокрема:


· шизофренію

· маніакально-депресивний психоз

· Невроз

· Депресія

· параною

· олігофренію

· епілепсію

· реактивні стани тощо.


 

Проявляються ці захворювання різноманітним чином:

Порушення настрою

Порушення настрою веде до розвитку депресії Крім пригніченості і раптового підвищення настрою, спостерігаються ще зміни: надмірна дратівливість, мінливість настрою і незначні приводи викликають сильні афекти, або навпаки — різке зниження збудливості почуття, байдужість до найдорожчих інтересів. Подібного роду відхилення від норми можуть свідчити про розвиток певних форм божевілля.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.