Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ВИСТУПУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ВИДІЛЕНЕ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ

 

Тема 3. Виступ з ораторською промовою.

 

Конспект + підготувати публічний виступ (теми конференції, які записували в попередньому семестрі)

Підготовка публічного виступу

Визначититему майбутнього висловлювання, мету відповідно до особливостей аудиторії, інтелектуального рівня слухачів, їхнього віку та ін.

Добратиматеріал з урахуванням особливостей формулювання теми, користуючись різними джерелами інформації.

Опрацювати довідкову літературу, складаючи бібліографію з визначених тем.

Використовувати різні види запису зібраного матеріалу для підготовки до усного виступу.

Скластипростий і складний план виступу.

Проаналізуватиструктурні частини виступу, вдосконалюючи його композицію, підібратинайбільш доцільні виражальні засоби мовного оформлення; відредагуватипідготовлений текст виступу, вдосконалюючи його зміст і мовне оформлення.

 

КОНСПЕКТ

 

Особистість оратора поряд з ґрунтовною підготовкою до виступу є одним із найважливіших чинників публічного мовлення.

Цією особою, про яку ми зараз говоримо, є оратор.

Щоб досягнути мети свого виступу, промовець повинен дотримува­тися цілого ряду вимог. Його поведінка має бути:

— природною без штучності та афектації;

— доброзичливою, щирою у ставленні до слухачів;

— сповненою поваги до аудиторії (не можна поводитися пихато, принижувати слухачів, ображати їх переходом на жаргон);

— оратор повинен бути зосередженим і серйозним. Не можна, щоб слухачам здавалося, що тема виступу набридла промовцеві, що він уже втратив до неї інтерес.

Також треба мати глибоке внутрішнє переконання у правильно­сті змісту свого висловлювання.

При доборі аргументів оратор мусить звернути увагу на їхню кіль­кість (щоб не було замало), якість (найменша неточність підриває дові­ру аудиторії до нього), свіжість і яскравість фактів, які б впливали на розум і почуття слухачів.

Переконливість виступу залежить від уміння користуватися порів­няннями, аналогіями, посиланнями на думку авторитетів та ін.

Оратор повинен оптимально використовувати свою індивідуаль­ність, заходити в аудиторію свіжим, добре відпочилим. Втомленому ораторові важко захопити і привернути до себе увагу публіки.

Не варто робити поширеної помилки, відкладаючи підготовку і ша­нування виступу до останнього моменту, щоб потім, працюючи в скаженому темпі, надолужити втрачене. Внаслідок цього в організмі накопичуватимуться токсини, посилюватиметься втома, а відтак може на­стати апатія й нервове виснаження.

Перед виступом оратор не повинен їсти багато, але й голодним бути не варто, щоб не виглядати скованим і невиразним.

Енергійний оратор — це своєрідний генератор, що притягує до себе інших людей, як потужний магніт. Якщо питання, що розкриває оратор, йому самому цікаве, то й він сам цікавий. Він жвавіший та емоційніший. Він випромінює енергію і натхненність, а це завжди по­добається слухачам.

 

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ВИСТУПУ

Композиційні частини Завдання кожної частини
Вступ 1. Викликати інтерес до теми майбут­ньої розмови. 2. Встановити контакт зі слухачами. 3. Підготувати слухачів до сприйняття виступу. 4. Обгрунтувати постановку питання.
Головна частина 1. Послідовно пояснити висунуті поло­ження. 2. Довести їх правильність. 3. Підвести слухачів до потрібних ви­сновків.
Висновки 1. Підсумувати сказане. 2. Пожвавити інтерес до предмета ви­ступу. 3. Підкреслити значення сказаного. 4. Поставити завдання. 5. Закликати до безпосередніх дій.

Конспект + підготувати публічний виступ (теми конференції, які записували в попередньому семестрі)

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.