Здавалка
Главная | Обратная связь

Здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - водні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Мінфіном.

2. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів (вантажів) здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Терміни, що використовуються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

вантажні документи - коносаменти (штурманські розписки), маніфести, каргоплани, річкові накладні та інші документи, які є підставою для перетинання митного кордону України водними транспортними засобами і товарами;

вільна практика - заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року;

генеральна (загальна) декларація - документ, що містить загальні відомості про судно і наявність чи відсутність на борту вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які є в судновій аптечці, а також про суднову касу;

декларація про особисті речі членів екіпажу судна - документ, що використовується для митного оформлення суден закордонного плавання, де наводяться відомості про наявність у членів екіпажу товарів, валюти та цінностей;

доручення на навантаження - документ, що подається митному органу декларантом або уповноваженою ним особою, містить реквізити відправника, одержувача вантажу, назву і характеристику водних транспортних засобів і товарів та після засвідчення його митним органом є підставою для навантаження судна;

коносамент, річкова накладна - документи, що регулюють правовідносини між відправником, перевізником та одержувачем транспортних засобів і товарів, свідчать про прийняття перевізником транспортних засобів і товарів, відомості про які наведено в коносаменті, річковій накладній, і є документами, що підтверджують наявність і зміст договору перевезення судном;

маніфест - перелік коносаментів;

представник агентської організації (морський агент) - суб’єкт підприємницької діяльності, представник судновласника, який згідно з договором морського агентування за винагороду зобов’язується надавати послуги в галузі торговельного мореплавства;

судно закордонного плавання - українське або іноземне судно, яке прибуває на митну територію України або вибуває за її межі;

суднова роль - список осіб суднового екіпажу.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року.

4. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів здійснюється митним органом в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

5. Агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді за формою, встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.

Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі види контролю.

У разі коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого розташований порт, не подано в установленому порядку інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання заходити до акваторії порту.

Положення абзацу третього цього пункту не застосовуються до судна закордонного плавання, яке заходить у порт у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей.

6. Місця стоянки суден закордонного плавання, посадки і висадки пасажирів визначаються адміністрацією порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу у відповідному судновому документі. Для тимчасового виходу судна закордонного плавання з порту у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не обов’язкова. Про такі події адміністрація порту негайно інформує митний орган.

7. Митний контроль товарів, що перевозяться членами екіпажів суден, здійснюється, як правило, на борту таких суден.

Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, як правило, здійснюється в оглядовому залі порту.

8. Митний контроль суден закордонного плавання, що плавають під іноземним прапором, може здійснюватися документально за умови постійного перебування суден під контролем митного органу в зонах митного контролю пунктів пропуску (пунктів контролю).

9. У разі коли є підстави вважати, що судна закордонного плавання і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, здійснюється митний огляд суден, а також транспортних засобів перевізників, товарів та особистих речей, що переміщуються ними.

10. У разі виявлення фактів порушення законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання, а також транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити заходів, передбачених законодавством.

Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України або вибувають за її межі

11. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється комісією, що складається з представників органів охорони державного кордону, митних органів, адміністрації порту та агентської організації (морського агента). У разі коли законодавством передбачено здійснення інших видів контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного), до складу комісії включаються представники органів державної влади, які здійснюють такі види контролю (далі - контролюючі органи). Для здійснення митного контролю наливних суден до складу комісії можуть включатися представники державної пожежної охорони.

З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону до складу комісії у разі потреби включаються представники інших органів, установ та організацій.

12. Члени комісії та особи, яким дозволено відвідання судна закордонного плавання під час здійснення контролю, не повинні вносити на судно та виносити з нього предмети, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов’язків.

Митний контроль товарів, валютних та інших цінностей осіб, яким дозволено відвідання судна закордонного плавання під час здійснення контролю комісією, провадиться шляхом усного або письмового декларування.

13. Під час перебування судна закордонного плавання під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

14. Митний контроль суден закордонного плавання відповідно до послідовності їх прибуття та утворення комісії здійснюється цілодобово у такій черговості:

1) аварійні судна;

2) пасажирські судна;

3) вантажно-пасажирські судна;

4) лінійні судна;

5) танкерні судна;

6) інші судна у порядку їх прибуття.

Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання здійснюється позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

15. Комісія утворюється на замовлення адміністрації порту або представника агентської організації (морського агента) і розпочинає роботу після завершення медичного (санітарного) огляду членів екіпажу.

16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній декларації.

Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає документи, передбачені Митним кодексом України, та зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном, і зобов’язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна.

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі - яхти), що належать громадянам-нерезидентам і тимчасово ввозяться на митну територію України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, а також яхти, що належать громадянам-резидентам і тимчасово вивозяться за межі митної території України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цієї Типової технологічної схеми (далі - декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти.

У такому випадку зазначені в абзаці другому цього пункту документи не подаються, зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання не оформлюється.

Форма декларації яхти оприлюднюється Держмитслужбою на її веб-сайті.

Допускається подання митному органу декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи декларації яхти не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис "Див. доповнення". У разі електронного набору, допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.

Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий - у справах органу охорони державного кордону, а третій - передається капітану судна для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах судна, застосовується для декларування цієї яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну) та здійснення її митного контролю та митного оформлення.

При цьому зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти реєструється в журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання за номером декларації яхти.

До залишення яхтою територіального моря України декларація яхти подається посадовим особам Держмитслужби на їх вимогу.

На вимогу членів комісії капітан судна повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.

За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).

Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про такі товари зазначаються у декларації про вантаж.

Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна та засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається подання коносамента, скріпленого печаткою та засвідченого підписом керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента). Посадова особа митного органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.

Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), крім договору перевезення, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої у порядку, встановленому Мінфіном.

17. Митний огляд судна закордонного плавання здійснюється з метою перевірки відомостей, зазначених у документах. На суднові приміщення з предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, накладається митне забезпечення у порядку, встановленому Мінфіном.

18. У разі виявлення контрабанди, порушення митних правил посадова особа митного органу має право продовжити строк перебування судна закордонного плавання під митним контролем.

19. Після закінчення митного контролю митний орган проводить реєстрацію документів, у яких відображаються результати митного контролю та митного оформлення, і веде їх облік у порядку, встановленому Мінфіном.

Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання

20. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення тощо) у період роботи комісії, утвореної згідно з пунктом 11 цієї Типової технологічної схеми, допускається за згодою членів комісії, уповноважених здійснювати контроль транспортних засобів та відповідних товарів, з проставленням відмітки в декларації про вантаж.

21. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускається без участі комісії у разі застосування для судна вільної практики.

У такому разі представник агентської організації (морський агент) здійснює на судні пломбування кімнати для збереження зброї (сейфу), інших приміщень, в яких зберігаються підконтрольні товари (зокрема суднові запаси, лікарські засоби, валютні цінності).

22. Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна закордонного плавання.

У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажних місць капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою складається акт-повідомлення, який підписується представниками адміністрації порту і митного органу.

Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник генерального акта зберігається в митному органі.

23. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.

24. За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарів, що перевозяться у контейнерах, може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів (автотерміналів, автопортів). Переміщення товарів у контейнерах із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту) або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу відповідно до технологічної схеми, що затверджується керівником митного органу за погодженням з керівниками органу охорони державного кордону, порту та вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту).

25. Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мінфіном.

Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших контролюючих органів інформацію про можливе порушення законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів і товарів.

26. Митний орган забезпечує зберігання документів, що були підставою для пропуску суден закордонного плавання і товарів через митний кордон України, у порядку і строки, встановлені Мінфіном.

27. У разі надходження на територію порту транспортних засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому Мінфіном.

28. До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю.

У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні (товаротранспортні) документи.

Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання.

З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.

Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного органу.

29. Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон.

30. Під час здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів, що завантажуються на судна закордонного плавання (вивантажуються із суден), митні органи мають право використовувати документи, передбачені правилами роботи портів.

31. Після закінчення роботи комісії для вибуття судна митний орган підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном.

32. Митні органи, в зоні діяльності яких розташовані пункти пропуску, затверджують за погодженням з іншими контролюючими органами технологічні схеми здійснення митного контролю з урахуванням вимог цієї Типової технологічної схеми:

суден каботажного плавання;

плавучих засобів лоцманської та інших служб порту;

військових кораблів і суден забезпечення Військово-Морських Сил;

круїзних суден;

маломірних суден;

суден, що плавають під іноземним прапором, які здійснювали ремонт на території України;

транспортних засобів і вантажів під час поромних (комбінованих) перевезень;

суден, що плавають під Державним Прапором України і вибувають на певний час за митний кордон згідно з договорами фрахтування;

транспортних засобів і вантажів, які переміщуються в межах одного пункту пропуску.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.