Здавалка
Главная | Обратная связь

Українська література

В клас

Діти,виконуйте завдання в зошиті або відсилайте на адресу klass232@i.ua ,уроки мови в ІІ семестрі три рази на тиждень. Опрацюйте подані завдання з 9.02 до 23.02 та виконайте контрольну роботу в електронному варіанті або на окремому аркуші в лінію.

Українська мова

Тема №6 Лексикологія

1.Прочитати параграфи 39-46, вивчити правила (синій колір).

2.Виконати вправи усно № 413,412,419,427,434,441,446,462.

3. Виконати вправи письмово № 420,430,435,438,445,452,456,466.

4.Контрольна робота,аудіювання ( виконайте контрольну роботу в електронному варіанті або на окремому аркуші в лінію)

 

Урок №62

Контрольна робота №6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання).

І. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відпо­віді.

1. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно вжито слово неділя.

А У неділю рано зілля копала (Народна пісня);

Б Була неділя — тихий час дозвілля (М. Рильський);

В Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків (3 розмови);

Г У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини

(І. Нечуй-Левицький).

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення вжиті в переносному значенні:

Асолодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

Вгострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

Авелетень, гігант;

Бмужній, сміливий;

В велетень, силач;

Гвелетень, карлик.

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Градісний погляд — сумний настрій.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

Вголова, дружина, міст, пілот;

Г артист, кипіти, важкий, гарячий.

7. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарв­лення:

А стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

8. У реченні «Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке» (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

Аомонімами;

Б синонімами;

В антонімами;

Г спільнокореневими.

► Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між ряд­ками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відпо­відник, позначений буквою.(4бали)

9. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1Холодно, спекотно

2лише, тільки

3мати (іменник), мати (дієслово)

4дамоклів меч, ахіллесова п’ята

=============================

Аомоніми

Бантоніми

Всиноніми

Гдіалектизми

Д фразеологізми

ІІ.Аудіювання тексту

НАРОДЖЕННЯ СЛАВУТИ

Мальовнича стежина веде до села з однієї хати. Її господаря — одинака діда Микулу — тут вважають мало не рідним братом Дні­пра. Кажуть, дні і ночі може прясти старий розповідь про таємниче народження джерела, що дає Дніпрові початок. Слухаючи діда, ніхто не годен збагнути, де той вододіл, що відмежує бувальщину від легенди, казку від правди.

...Жорстоке плем’я весів викрало князівну степів Дану, струнку полянку з очима кольору весняного неба. Довго умовляв її стати йому за дружину вождь весів Ятага, та марно. Вільна, як степовий вітер, світла і чиста, наче роса на калині, Дана кохала мужнього князя Хорива і від нього чекала сина. Життям своїм поклялася князівна ще не народженій крихітці: «Славуто, дитя моє! Нехай загинемо удвох втікаючи, але не можу, щоб народився ти рабом на чужій землі, не знавши батьківщини і роду свого...»

Дев’ять днів і дев’ять ночей утікала болотами Дана, доки від­чула за спиною хиже дихання. Дикий регіт розлігся над болотом. Бо втішався Ятага, намотуючи довгі дівочі коси на волосату лапу. Зойкнула Дана і упала обличчям у драгву. Захиталося болото, немов проломилися його глибини, і поглинуло в себе дівчину.

Скрикнув Ятага і вкляк — замість дівочої коси в його лаписьках пручалася молода береза. А з-під коріння забила дзвінка і нестрим­на вода, зануртувала водоспадом, засміялася кольорами веселки. То прагнув неба, волі і простору не знищений і лагідний син непокір­ної Дани! Позеленів од люті Ятага і впав у болото миршавим мохом.

Схилилося до живої води березове гілля. А Славута, з кожною хвилиною набираючи дедалі дужчої сили, обціловував затверділе коріння мамине, прощався. А потім полинув через ліси у широкий світ, несучи в собі красу матері...

Кажуть, коли ревуча хвиля принесла в степи звістку про смерть Дани, закам’яніло від горя серце мужнього воїна Хорива, а з ним і його братів Кия і Щека. Й усі вони стали горами... І втопили сльози свої в Дніпро вірні подруги Дани — Десна і Либідь. Особливо суму­вала остання, поки й захиріла зовсім через тисячу літ...

Так розповідає дід Микула про народження Славути. Чи сам він вигадав цю поетичну казку? Чи нашепотіло її чисте і прозоре джерельце? Чи проспівали сині хвилі могутньої ріки? І що тут ви­гадка, а що правда? Сам оповідач цього не скаже, бо й сам він зрісся із життям Дніпра, його вічною правдою і благословенною легендою (За О. Дмитренком).

Тестування

1. Рідним братом Дніпра вважають:

А Хорива;

Б Микулу;

В Кия;

Г Щека.

2. Князівна степів була з очима кольору:

А весняного неба;

Бнебесної блакитні;

Вблакитного барвінку;

Гволошок у полі.

3. Дана була світла і чиста, наче:

А джерельна вода;

Б дівоча сльоза;

В материнська любов;

Гроса на калині.

4. Князівна поклялася своєму ненародженому сину, що він ніколи не буде:

Асином Штаги;

Брабом на чужій землі;

В зрадником батьківщини;

Глюдиною без роду-племені.

5. Зойкнула Дана й упала обличчям у:

А болото;

Бдрагву;

В озеро;

Г річку.

6. Славута, попрощавшись з матір’ю, полинув у широкий світ, не­сучи в собі:

А мамину ласку;

Б вічність кохання;

В красу матері;

Гсвітлу пам’ять

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Стор.179 «Наш календарик» - прочитати вірш ,відповісти на питання усно.

 

Українська література

Тема №3 Прислів*я,приказки,загадки. Л.Глібов.

 

1.Прочитати стор.140-142,написати план прочитаного,виписати визначення загадки- стор.140 перший абзац,переказати (усно)за планом.

2.Прочитати загадки (стор.142-143),відгадати (усно),вивчити 10 загадок.

3.Прочитати стор.145-148, дати відповіді на питання № 1-3,11 (письмово),вивчити по десять прислів*їв та приказок (усього 20).

4. Прочитати стор.150-153,виписати зі стор.151- визначення акровірша,стор.153 – визначення порівняння(перший абзац).

5.Дати відповіді на питання стор.153-154 письмово №1-3,11, а інші питання опрацювати усно

6.Контрольна робота ( виконайте контрольну роботу в електронному варіанті або на окремому аркуші в лінію)

Урок №23

Контрольна робота

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.