Здавалка
Главная | Обратная связь

Е) трансформация коэффициентімен

E) шексіз аз ішкі кедергі

$$$005

Кернеу идеалды көзінің сандық мәнін келесі өрнекпен анықтауға болады:

A)

$$$006

Токтың идеалды көздері келесі қасиеттерге ие:

B) жүктеме функциясының тоғын тұрақты ұстап тұру

$$$007

Токтың идеалды көзін Э.Қ.К көзі деп атайды оның құрамына кіретіндер:

B) шексіз көп ішкі кедергі

$$$008

Токтың идеалды көзінің сандық мәнін келесі өрнекпен анықтауға болады:

A)

$$$009

Кернеудің реалды көздерінің кернеуі келесі формуламен анықталады:

A)

$$$010

Кернеудің реалды көздерін ток көздері бойынша келесі формула арқылы анықтауға болады:

$$$011

Ток реалды көздерінің тоғы келесі формуламен анықталады:

A)

$$$012

Токтың реалды көздерін Э.Қ.К көздері бойынша келесі формула арқылы анықтауға болады:

B)

$$$013

ішкі кедергісі және жүктемесі бар Э.Қ.К реалды көздерінің ток шамасын келесі фрмула арқылы анықтауға болады:

C)

$$$014

Егер ішкі кедергісі бар Э.Қ.К реалды көздеріне жүктемесі қосылса, онда шықпа кернеудің ауытқуы келесі формуламен анықталады:

A)

$$$015

Егер ішкі кедергісі бар Э.Қ.К реалды көздерін ток көзімен алмастырса, онда ток көзінің шамасы келесі формуламен анықталады:

A)

$$$016

Егер ішкі кедергісі бар Э.Қ.К реалды көздеріне жүктемесі қосылса, онда шықпа кернеудің ауытқуы келесі формуламен анықталады:

A)

$$$017

Егер ішкі кедергісі бар Э.Қ.К реалды көздеріне жүктемесі қосылса, онда шықпа кернеудің ауытқуы келесі формуламен анықталады:

A)

$$$018

«Активті» кедергі мағынасында келесі мәнді береді:

B) қайтымсыз энергия түрленуін білдіреді

$$$019

Қандай эффект «реактивті» кедергіге қабылданады:

C) өздік индукция Э.Қ.К әсерлік эффектісі немесе зарядталу кернеуінің әсерлік эффектісі

$$$020

Индуктивті өткізгіштік келесі өрнекпен анықталады:

A)

$$$021

Сыйымдылық өткізгіштік келесі өрнекпен анықталады:

D)

$$$022

Трансформатор деп келесі қондырғыны атайды:

E) айнымалы кернеуді арттырады немесе төмендетеді

$$$023

Идеалды трансформатор сипатталады:

Е) трансформация коэффициентімен

$$$024

Идеалды трансформатордың теңдеудың түрі:

A)

$$$025

Идеалды трансформатор үшін келесі өрнек шынайы:

D)

$$$026

Реалды трансформатор ерекшеліктері:

B) шығыны болады, индуктивтілік және өзара индуктивтілігі соңғы мәндерді қабылдайды

$$$027

Әуе желісінің жұмыс принципін суреттейтін теңдеуін келесі түрде жазуға болады:

B)

$$$028

Әуе желісінің өзара индукциясына шартталған кернеу теңдеуін келесі түрде жазуға болады:

B)

$$$029

Берік жүктеме түсінігі:

C) активті құраушылары бағындырылған жүктеме

$$$030

Жүктемені эквиваленттеу түсінігі:

C) жүктеменің бір эквивалентке бірігуі

$$$031

Конондық түрдегі сызықтық бағдарламалу есебінің жазбасы бұл:

C) шарты кездегі функциясының минимумын табуды қажет ететін есеп

$$$032

Симплекс әдісі бұл.:

B ) шешуді таңдаудың арнайы әдісі , яғни ОДР-ң шыңынан көрші шыңына тізбектей өту онда функция мән жақсы Сызықты бағдарламалау есептеуінде экстремум жалғыз яғни локальды. Симплекс әдісі қадамының соңғы санынан кейін экстремум нүктесінде сәйкестікті қамтамасыз етеді

$$$033

Сызықты бағдарламаның қандай есебін графикалық әдіспен шешуге болады?

D) екілік және үштік шектік кеңістіктегі есептерге пайдаланылатын геометриялық интерполяцияға негізделген сызықты бағдарламалау есептері

$$$034

Сызықты бағдарламалау бұл:

C) сызықты шектеулер болған кездегі көп айнымалылырдың сызықты функция есептерінің экстремумін табудың сандық әдістерін және теориясын жасайтын математиканың бір бөлігі, яғни бұл айнымалыларды байланыстыратын теңсіздік және теңдік

$$$035

жол матрицасы жүйенің матрицасы - тіке жол матрицасы мұндаға , және бұл;

Е) берілген тұрақты шамалар

$$$036

симметриялы формуланы көрсетіңіз. (теңсіздік)

D)

$$$037

Транспорттық есептің қойылымы бұл:

D) тасымалдаудың тауарға қажеттілікті есепке алғандағы және өндірушілердің мүмкіндігін есепке алғандағы оптималды жоспары

$$$038

Транспортты есептің қандай моделі жабық деп аталады?

A) суммалы қорлар мен қажеттіліктер сәйкес болғанда, яғни

шарты орындалады

$$$039

Транспортты есептердің қандай модельді ашық деп аталады?

B) суммалы қорлар мен қажеттіліктер смәйкес емес болғанда, яғни

шарты орындалады

$$$040

Картасхема түріндегі трансспортты есепті орнатқанда, онда көрсетіледі:

C) жүкті жеткізушілер жүкті пайдаланушылар және оларды байланыстыратын желілер, олардың арасындағы байланыс және жүкті тасмалдаудағы тарифтер

$$$041

Жүйенің статикалық орнықтылығы бұл:

C) кішкене ауытқудан кейінгі жүйенің бастапқы режим қалпына келтіру қабілеттілігі

$$$042

Оптималды шарттың қайсысы дұрыс?

C)

$$$043

Топтың қабырғасы дегеніміз не?

C) жеткізушілер мен пайдаланушылар байланысындағы желілер

$$$044

Айнымалылар қатарын шешу үшін бүтін сандық шарты былай берілген, мұндағы және -белгілі константалар. Олар бағдарламаның қандай есебін қанағаттандырады:

D) сызықты емес бағдарламалы

$$$045

Лагранждың әдісін пайдалану үшін және функциялары қандай шартты қанағаттандыруы керек?

Е) өздерінің бірінші меншікті туындысымен үзіліссіз

$$$046

Классикалық оптимизация есебінің түрі кандай?

E) .

$$$047

, , есебі қандай түрге жатады және ол қалай аталады:

C) классикалық оптималдау есебі деп аталатын, жеке түрдегі сызықтық емес бағдарламалау есебі

$$$048

функциясының шартты экстремумын, қосымша шектеулер болғанда қалай табады:

C) .

$$$049

l дегеніміз не?

D) шартты экстремум берілген фукцияның шартсыз экстремумымен сәйкес келетін Лагранждың теріс емес тұрақты көбейткіші

$$$050

Градиентті есептеу әдісі қандай есептеулерде қолданылады

D) сызықтық емес бағдарламалау есептерінде

$$$051

Градиентті әдіс береді:

Е) шексіз және соңғы қадамдар санындағы дәл шешімді

$$$052

Градиентке қарама-қарсы, векторы былай деп аталады:

B) антиградиент және функциясының жылдам төмендейтін бағытын көрсетеді

$$$053

оптималды нүктесіне дұрыс болуы керек:

C) осы нүктесіндегі градиент функциясының нөлге теңдігі

$$$054

Жазылыымдардың қайсысы градиент функциясын көрсетеді?

D) grad =

$$$055

векторын іздегенде орындалуы қажет:

B) ; және глобалды min

$$$056

Кездейсоқ құбылыстар бұл:

C) адамның даму кездеріндегі алынған жағдайлардың жинақталуынан жасалған, математикалық ықтималдық теориясы

$$$057

Тарату функциясының дұрыс жазылуы бұл:

A)

$$$058

Х1 и Х2 кездейсоқ шамалары тәуелсіз деп аталады егер:

D) Кез-келген ерікті берілген және интервалдарға және

$$$059

Инерционды звено қандай жиілікте тербелісті жақсы өткізеді?

В) орташада

$$$060

Динамикалық тұрақтылық бұл:

Е) үлкен бұлқынудан кейін жүйенің бастапқы режим немесе бастапқы режимге жақын, қалпына келу қабілеттілігі

$$$061

Қандай бағдарламалау математикалық бағдарламалаудың құрамды бөлігі болып табылады?

A) сызықтық, сызықтық емес және динамикалық

$$$062

1931 жылы қай математик математикалық қойылымды қарастырды және сызықты бағдарламалау есебін шығарды

B) Кропотов Л.В.

$$$063

Сызықты, сызықты емес және динамикалық бағдарламалаулар қолайлы шешім табудың қандай әдістеріне жатады?

Е) сандық

$$$064

Динамикалық бағдарламалау қалай аталады?

Е) көп этапты есепті шешуде қолайлы шешім іздеудің математикалық теориясы

$$$065

Электр жүйесі бұл:

Е) Энергетикалық жүйенің электрлік бөлігі

$$$066

Электрлік жүйеге қандай күштік элементтер кіреді?

D) генераторлар, трансформаторлар; түрлендіргіштер, жүктемелер, электрлік тораптар

$$$067

Электр жүйенің басқару элементтері қандай жұмыс атқарады?

B) Жүйенің күйін өлшейді және реттейді

$$$068

Энергиядегеніміз не?

C) Энергия- электрлік жүйенің жұмысының сандық көрсеткіші

$$$069

Электр энергияның сапасы немен сипатталады?

A) пайдаланушыдағы кернеудің шамасымен және жилігімен

$$$070

Жүйенің режимі дегеніміз не?

A) Кез-келген уақыт моментіндегі немесе белгілі бір уақыт интервалындағы күй


 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.