Здавалка
Главная | Обратная связь

Створення проблемної ситуації.

Структура уроку

І. Організаційний етап – 2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань – 7 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу – 25 хв.

ІV. Закріплення та застосування знань – 7 хв.

V.Домашнє завдання – 2 хв.

VІ. Підбиття підсумків уроку – 2 хв.

 

Хід уроку.

 

І. Організаційний етап (привітання, перевірка готовності учнів до уроку,

налаштування їх на робочий лад).

ІІ. Актуалізація опорних знань

Ми почали вивчати тему “Хімічні реакції.”

Гра“Ланцюгова реакція ”(метод“мозкового штурму”).

Придумати питання, відповідь на яке дасть вичерпну інформацію про

хімічні реакції, їх класифікацію. Протягом 5хв. учні опитують один

одного по черзі за складеними питаннями, повтори не зараховуються.

Зразки питань:

· Що називається хімічною реакцією?

· Які типи хімічних реакцій ви знаєте?

· За якими ознаками класифікують реакції?

· Що називається реакцією сполучення, обміну, заміщення, розкладу?

· Що називають реакцією ендотермічною, екзотермічною?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Відомо, що хімічні реакції відбуваються по-різному: одні з них за долі секунди, інші протягом років, тисячоліть. Так на уроках хімії ми працюємо з речовинами, реакції між якими відбуваються миттєво, тобто швидко. Це реакції нейтралізації, горіння, взаємодія металів з кислотами. Інші на виробництві, в природі проходять повільно: утворення вугілля, нафти, газу; ржавіння заліза.

Сьогоднішній урок поглибить ваші знання про хімічні реакції. Для підвищення продуктивності хімічних виробництв необхідно створити умови, які сприяють прискоренню хімічних реакцій. Чим більше за одиницю часу утвориться потрібного продукту, тим виробництво економічно вигідніше. Деякі реакції завдають шкоди (псування харчових продуктів, корозія металів). Швидкість таких небажаних процесів потрібно сповільнити. Отже, темою нашого уроку є “швидкість хімічних реакцій” ї

Питання до класу.

· Що ми розуміємо під швидкістю реакції і від чого вона залежить?

а) Пригадайте з фізики, що таке швидкість руху тіла:

 

V=∆S/∆t м/c.

· Чи можна скористатися цією формулою для визначення швидкості реакції?

б) Під час хімічної реакції з часом змінюється концентрація вихідних

речовин і продуктів реакції. Позначимо початкову концентрацію

через с1, а кінцеву через с2; t1 i t2 – час початку і кінця реакції.

Записуємо формулу:

V= с1 - с2 / t2 - t1 =∆с/∆t моль/л.с.

 

Швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрації однієї з

Реагуючих речовин за одиницю часу.

Наприклад. У реакції А+В=С початкова концентрація речовини А дорівнювала 0,8 моль/л, а через 2 сек. змінилася до 0,2 моль/л. Чому дорівнює середня швидкість реакції? (0,3 моль/л.с.)

Це середнє значення швидкості хімічної реакції в певний момент часу. При цьому немає значення про яку з речовин, що приймає участь у реакції, йде мова: всі вони зв’язані між собою рівняннями реакції, а тому за зміною концентрації однієї з речовин можна судити про відповідні зміни концентрації інших речовин.

Створення проблемної ситуації.

Нам у хімічній лабораторії необхідно добути для експерименту газ водень. Які речовини потрібно взяти для реакції і за яких умов її проводити? Як ви думаєте? з’ясуємо, від чого залежить швидкість реакції.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.