Здавалка
Главная | Обратная связь

Тематика наукових робіт

Індивідуальні завдання

Студент вибирає варіант індивідуального завдання за першою літерою свого прізвища за таблицею.

 

 

Літера Варіант Літера Варіант Літера Варіант Літера Варіант
А Б В Г
Д Е Ж З
І К Л М
Н О П Р
С Т У Ф
Х Ч Ш Щ
Є Ю Я А-Я

Варіанти індивідуального завдання

Варіант 1

1. Скласти анотації публікацій з актуальних проблем оплати праці.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо надання щорічної відпустки.

3. Навести приклади судової практики щодо укладання трудового договору.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо поновлення на роботі працівника, що звільнений за порушення трудової дисципліни.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 2

1. Скласти анотації публікацій з актуальних проблем працевлаштування.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо часу відпочинку.

3. Навести приклади судової практики зміни умов трудового договору.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо виплати премії.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 3

1. Скласти анотації публікацій щодо організаційно-правових форм співробітництва України з ЄС (в аспекті трудових відносин).

2. Підготувати юридичну консультацію щодо матеріальної відповідальності роботодавця, за шкоду заподіяну працівнику.

3. Навести приклади судової практики щодо поновлення на роботі.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо матеріальної відповідальності працівника.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 4

1. Скласти анотації публікацій з актуальних проблем трудового права щодо часу відпочинку.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо невиплати заробітної плати.

3. Навести приклади судової практики щодо часу відпочинку.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо зняття дисциплінарного стягнення.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 5

1. Скласти анотації публікацій з актуальних питань щодо режиму робочого часу.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо дисциплінарної відповідальності державних службовців.

3. Навести приклади судової практики щодо строків звернення до суду з питань оплати праці.

4. Підготувати матеріали щодо оголошення страйку.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 6

1. Скласти анотації публікацій щодо асоційованого статусу України щодо ЄС і тенденцій регулювання трудових відносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо дисциплінарної відповідальності працівників.

3. Навести приклад судової практики правозастосування щодо матеріальної відповідальності працівників.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо звільнення у разі скорочення штату.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 7

1. Скласти анотації публікацій щодо працевлаштування неповнолітніх.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо відшкодування моральної шкоди за трудовим законодавством.

3. Навести приклади судової практики правозастосування щодо випробування при прийнятті на роботу.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо виплати заробітної плати.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 8

1. Скласти анотації публікацій щодо правового статусу людини і громадянина в ЄС.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо звільнення з роботи за власним бажанням.

3. Навести приклади судової практики правозастосування з актуальних проблем охорони праці.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо поновлення на роботу працівника звільненого за прогул.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 9

1. Скласти анотації публікацій щодо впливу права ЄС на правові системи держав. Пряма дія директив і рішень.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо недискримінації.

3. Навести приклади судової практики правозастосування щодо переведення на іншу роботу.

4. Підготуйте матеріали щодо ведення колективних переговорів з укладення колективних угод.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 10

1. Скласти анотації публікацій щодо нагляду та контролю у сфері трудових правовідносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо актуальних проблем зміни умов трудового договору.

3. Навести приклади судової практики щодо відсторонення працівника від роботи.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо поновлення на роботі працівника звільненого за систематичне порушення трудової дисципліни.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 11

1. Скласти анотації публікацій щодо трудової міграції.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

3. Навести приклади судової практики щодо вирішення трудових спорів.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо поновлення на роботі.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 12

1. Скласти анотації публікацій щодо проекту Трудового кодексу України.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо тимчасового заступництва.

3. Навести приклади судової практики щодо поновлення на роботі державного службовця.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо матеріальної відповідальності працівника.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 13

1. Скласти анотації публікацій щодо суб’єктів трудового права.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо повноважень трудового колективу організації.

3. Навести приклади судової практики щодо поновлення на роботі державного службовця.

4. Підготувати позовну заяву до суду зміни формулювання причин звільнення з роботи.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 14

1. Скласти анотації публікацій щодо трудової міграції.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо виробничої демократії.

3. Навести приклади судової практики щодо несвоєчасної видачі трудової книжки.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо укладання трудового договору.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 15

1. Скласти анотації публікації щодо захисту прав людини та основоположних свобод.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо сумісництва.

3. Навести приклади судової практики щодо звільнення з роботи.

4. Підготувати позовну заяву до суду щодо стягнення не виплаченої при звільненні заробітної плати.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 16

1. Скласти анотації публікацій щодо захисту працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо зміни умов трудового договору.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі про звільнення народних депутатів України з інших посад у разі суміщення.

4. Підготувати заперечення на позовну заяву до суду щодо трудового відношення.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 17

1. Скласти анотації публікацій щодо підвищення кваліфікації працівників.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо вивільнення працівників.

3. Навести приклади судової практики щодо звільнення з роботи з ініціативи роботодавця.

4. Підготувати мирову угоду.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 18

1. Скласти анотації публікацій щодо трудової міграції ЄС.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо звільнення державних службовців

3. Рішення Конституційного Суду України у справі про Дисциплінарний статут прокуратури.

4. Підготувати позовну заяву до суду про видачу трудової книжки.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 19

1. Скласти анотації публікацій щодо захисту прав працівників при зміні власника організації.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо робочого часу за стандартами ЄС.

3. Навести приклади судової практики щодо недискримінації.

4. Підготувати заяву про визнання мирової угоди.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 20

1. Скласти анотації публікацій щодо Хартії ЄС про основоположні права.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо актуальних порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого пункту 2 про визначення стажу наукової роботи «з дати присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання».

4. Підготувати заяву про перегляд судового рішення про стягнення заборгованості із заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 21

1. Скласти анотації публікацій щодо охорони праці.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо актуальних проблем підвищення кваліфікації працівників.

3. Ухвала Конституційного Суду України про офіційне тлумачення терміна "втрачений заробіток", застосованого у статті 11 Закону України «Про охорону праці».

4. Підготувати касаційну скаргу на рішення про стягнення невиплаченої заробітної плати.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 22

1. Скласти анотації публікацій щодо міжнародних стандартів у сфері трудових відносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо актуальних регіональних стандартів трудових прав працівників.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі про свободу утворення профспілок.

4. Підготувати касаційну скаргу на рішення про стягнення компенсації за невикористану відпустку.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 23

1. Скласти анотації публікацій щодо стандартів ЄС у сфері трудових відносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо актуальних питань джерел трудового права.

3. Навести приклади судової практики щодо виплати грошової компенсації.

4. Підготувати заяву про укладання мирової угоди у справі про визнання незаконними наказів про накладання дисциплінарних стягнень та звільнення з роботи.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 24

1. Скласти анотації публікацій з актуальних проблем трудового права

2. Підготувати юридичну консультацію щодо порядку обчислення середньої заробітної плати.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень статті 2, абзацу четвертого частини першої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

4. Підготувати апеляційну скаргу на рішення про поновлення на роботі

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 25

1. Скласти анотації публікацій щодо тенденцій регулювання трудових відносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо застосування гнучкого робочого часу.

3. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці".

4. Підготувати апеляційну скаргу на рішення про стягнення невиплаченої заробітної плати за час відпустки.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 26

1. Скласти анотації публікацій щодо принципів трудового права.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо атестації державних службовців.

3. Рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення положень статті 233 КЗпП України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 КЗпП.

4. Підготувати заяву про перегляд заочного рішення у справі про стягнення заборгованості по заробітній платі.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 27

1. Скласти анотації публікацій щодо прав профспілок.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо укладання Генеральної угоди.

3. Навести приклади офіційного тлумачення до КЗпП в Рішенні Конституційного Суду України.

4. Підготувати заяву про визнання позову.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 28

1. Скласти анотації публікацій щодо трудового договору.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо проведення атестації працівників.

3. Навести приклади справ Європейського суду з прав людини щодо трудових відносин.

4. Підготувати заяви про виклик свідків, про витребування доказів.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 29

1. Скласти анотації публікацій з актуальних проблем гарантійних і компенсаційних виплат.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо змісту галузевої угоди.

3. Навести приклади судової щодо трудового спору з іноземцем.

4. Підготувати заперечення на позовну заяву про відшкодування моральної шкоди.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 30

1. Скласти анотації публікацій щодо пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо суміщення професій (посад).

3. Скласти анотацію по справа «Іванова проти України».

4. Підготувати позовну заяву про стягнення невиплаченої при звільненні заробітної плати і середньої заробітної плати за час затримки розрахунку.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

Варіант 31

1. Скласти анотації публікацій щодо міжнародно-правового регулювання трудових відносин.

2. Підготувати юридичну консультацію щодо порядку проведення страйку.

3. Навести приклади рішень Європейського суду з прав людини.

4. Підготувати позовну заяву до суду про зміну дати звільнення.

5. Підготувати реферат за тематикою наукових робіт.

 

Тематика наукових робіт

Студент вибирає варіант теми наукової роботи чи реферату за номером свого прізвища у списку академічної групи і готує тези виступу до трьох сторінок.

 

1. Соціальний діалог - механізм узгодження інтересів суб’єктів колективно-договірних відносин.

2. Порядок укладання колективних договорів.

3. Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

4. Виникнення трудових відносин: призначення на посаду; обрання на посаду.

5. Нетрадиційних форм зайнятості.

6. Правове регулювання праці керівника організації.

7. Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

8. Проблеми змісту та форми трудового договору.

9. Проблеми правового регулювання випробування під час прийняття на роботу. Особи, для яких не встановлюється випробування.

10. Умови трудового договору щодо нерозголошення державної, комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації.

11. Умова про роботу вдома. Дистанційна робота.

12. Проблеми недійсності трудового договору або окремих його умов.

13. Наслідки визнання трудового договору або окремих його умов недійсними.

14. Тестування та співбесіда з претендентом на робоче місце або посаду.

15. Проблеми прийняття на роботу за конкурсом, у разі обрання на посаду, призначення на посаду.

16. Проблеми правового регулювання атестації працівників.

17. Проблеми зміни умов трудового договору: переміщення; переведення на іншу роботу; зміни істотних умов праці.

18. Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи.

19. Підставами припинення трудових відносин: актуальні питання

20. Право роботодавця на розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням.

21. Порядок звільнення у зв’язку із скороченням: проблеми правового регулювання.

22. Переважне право на залишення на роботі при проведенні скорочення: актуальні питання

23. Невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі: предмет доведення.

24. День звільнення працівника з роботи. Оформлення звільнення.

25. Актуальні проблеми робочого часу.

26. Режими робочого часу.

27. Ненормований робочий день.

28. Проблеми часу відпочинку.

29. Актуальні проблеми оплати праці.

30. Проблеми охорони праці.

31. Взаємна матеріальність відповідальність сторін трудового договору.

Методи навчання

Впроваджуються: 1. Словесні методи навчання: розповідь (пояснення), бесіда, інформаційна лекція, навчальна дискусія, робота з нормативними актами; 2. Наочні методи навчання: метод ілюстрації; метод демонстрації; відео метод. 3. Практичні методи: вправи; практичні роботи та інші: імітаційно-ігрові підходи до організації навчання, інші методи навчання.

Методи контролю

Використовуються: усний контроль: фронтальний; груповий; індивідуальний. Письмовий контроль. Графічний контроль. Програмований контроль. Тестовий контроль. Іспит. Самоконтроль.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.