Здавалка
Главная | Обратная связь

Вибух конденсованих вибухових речовин 

Параметри вибуху конденсованих вибухових речовин (ВР) визначаються в залежності від виду ВР, ефективної маси, характеру підстилаючої поверхні і відстані до центру вибуху. Розрахунок проводять в два етапи. Спочатку визначають приведений радіус , для розглянутих відстаней, а потім надлишковий тиск DРф.

Наведений радіус зони вибуху може бути визначений за формулою

 

, м/кг1/3,

 

де r - відстань до центру вибуху ВР, м;

h - коефіцієнт, що враховує характер підстилаючої поверхні, що приймається рівним: для металу - 1; для бетону - 0.95; для ґрунту і дерева - 0.6 ¸ 0.8;

Q - маса ВР, кг

kеф - коефіцієнт приведення розглянутого виду ВH до тротилу, приймається по таблиці нижче.

 

 

Таблиця4 ‑ Значення коефіцієнта kеф

Вид ВР Тротил Тритонал Гексоген ТЭН Аммонал Порох Тетрил
kеф 1,53 1,3 1,39 0,99 0,66 1,15

 

В залежності від величини приведеного радіуса надлишковий тиск може бути визначена за однією з таких формул

 

,кПа, при ; (16)

 

,кПа, при . (17)

 

Прогнозування обстановки при аварії з вибухом на пожежовибухонебезпечних об'єктах

 

Зони руйнувань можна визначити за рекомендаціями п. п. 1 - 4. Обстановку в зоні руйнувань прийнято оцінювати показниками, які можуть бути розділені на дві групи:

‑ показники, які безпосередньо характеризують інженерну обстановку;

‑ показники, що визначають обсяг аварійно-рятувальних робіт та життєзабезпечення населення.

Для прогнозування обстановки на пожежовибухонебезпечних об'єктах рекомендується на план об'єкта нанести зони з радіусами, відповідно рівними DРф= 100; 50; 30; 20; 10 кПа.

При оперативному прогнозуванні можна виділити чотири зони руйнувань:

‑ повних руйнувань (DРф ³ 50 кПа);

‑ сильних руйнувань (30 £ DРф < 50 кПа);

‑ середніх руйнувань (20 £ DРф < 30 кПа);

‑ слабких руйнувань (10 £DРф < 20 кПа).

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.