Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Вступ. Кваліфікаційна модель фахівця з фінансової роботиФінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними .

 

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:

• аналітичний склад розуму;

• емоційно-вольова стійкість;

• уважність;

• акуратність;

• сумлінність;

• посидючість, вміння багато і напружено працювати;

• нервово-психічна стійкість;

• рахунково-аналітичні здібності;

• висока працездатність;

• хороша оперативна і довготривала пам'ять.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ:

Фахівці з фінансів у процесі своєї діяльності тісно співпрацюють з іншими службами підприємства:

- службою маркетингу і відділом збуту – з питань складання планової документації щодо постання продукції, ціноутворення, розрахунків з покупцями і кредитної політики підприємства;

- службою постачання – з питань розробки графіків постачання сировини і матеріалів, визначення оптимального розміру замовлення і залишку запасів;

- відділом капітального будівництва – з питань розробки порядку будівництва, плану фінансування капітальних вкладень, визначення норм і лімітів використання виробничих ресурсів;

- конструкторськими і технологічними службами – з питань складання планів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт і забезпечення їх фінансування;

- бухгалтерією – з питань узгодження кошторисних і фінансових розрахунків та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві.

Випускники спеціальності “Фінанси і кредит” працюють у банках, страхових компаніях, біржах. Незалежні фінансові аналітики проводять аналіз фінансових ринків, роблять прогнози, складають бізнес-плани.

Випускники спеціальності “Фінанси і кредит” працюють на посадах інспектора-ревізора, ревізора статиста-обліковця, конторського службовця, касира в банку, інкасатора, контролера-операціоніста..

Молоді спеціалісти, які щойно закінчили навчальний заклад, йдуть працювати бухгалтерами, помічниками економістів, співробітниками планових відділів на підприємствах, отримуючи, таким чином, безцінний досвід. На підприємстві можна зробити кар’єру – дорости до фінансового директора.

Висновок: Отже особа, що обрала професію фінансиста, повинна мати аналітичний склад розуму, вміти стратегічно і логічно мислити. Вміння аналізувати великі масиви даних, гнучкий розвиток і навіть стресостійкість є важливими умовами набуття професійності фінансиста.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.