Здавалка
Главная | Обратная связь

учнівської творчості

Заявка на участь

У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

Відомості про конкурсанта

Прізвище ______________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________

Назва, жанр роботи ____________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________

Клас__________ Повна назва школи, адреса, тел. ___________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________________

_______________________________________________Телефон_______________________________________________________________________

Чи брав участь в інших конкурсах, яких саме, коли ________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові відомості (сирота, інвалід тощо)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

Відомості про наставника

Прізвище ______________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________

Місце роботи (повна назва), адреса _______________________________________________________________

______________________________________________________________

Телефон _______________________

Посада ________________________________________________________ Звання_________________________________________________________

Нагороди, галузеві відзнаки _______________________________________________________________

Примітки _______________________________________________________________

Додаток 3

до наказу відділу освіти

№ 321 від 27.11.2012

Вимоги

До оформлення робіт,

Що подаються на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу

учнівської творчості

 

1. Твори мають бути чітко надрукованими через 1,5 інтервала на папері формату А – 4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.

2. Роботи повинні бути з рецензіями фахівців.

3. Роботи мають бути із супровідною інформацією (за формою, яка додається – додаток 3).

4. Ксерокопії, рукописи, неохайно оформлені та е вичитані, колективні роботи не розглядаються.

5. Роботи мають бути з теми «Я – українець. До глибини родоводу» різноманітні за жанром.

6. Збірка віршів має містити не менше 10 поезій. Робота, що складається з 1-3 віршів, прийматися на розгляд обласного журі не буде. Поетичні доробки учнів подаються в довільній формі.

7. Обсяг прозового твору – 15-25 друкованих сторінок.

8. Конкурсні роботи в номінації «Історія України і державотворення» мають складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження, основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини, висновки, список використаних джерел і літератури в алфавітному порядку. Вони мають носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо).

9. Репрезентована конкурсна робота має виявити здатність учня самостійно осмислити проблему з обраної теми, творчо та критично її дослідити, уміння збирати, систематизувати та аналізувати джерела та літературу; формулювати висновки.

10. До усіх творчих робіт (крім поезій) обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок.

 

Критерії оцінювання:

*проблемність, актуальність та новизна теми;

*оригінальність постановки проблеми;

*наявність джерел та літератури з проблеми;

*стан наукової розробки теми (при цьому слід враховувати, чи не розроблялась уже обрана тема, чи достатньо забезпечена джерелами тощо);

*структурування роботи;

*здатність збирати, систематизувати й аналізувати джерела та літературу;

*уміння висловлювати думку, робити висновки й узагальнення;

*переконливість аргументації в роботі;

*авторська позиція;

*оформлення довідково-бібліографічного матеріалу;

*грамотність поданого тексту, дотримання вимог правопису;

*візуалізація поданого тексту (оформлення роботи).

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.