Здавалка
Главная | Обратная связь

Зміст скарги або пропозиції

КНИГА ПЕРЕВІРОК

__________________________________
(назва органу внутрішніх справ)


Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року

 

Інвентарний N ________

 

------------------------------------------------------------------

| N | Посада, | Що | Виявлені | Ужиті |Примітки|

| з/п | звання, |перевірялося| недоліки |заходи щодо| |

| |прізвище й | | | усунення | |

| | ініціали | | | недоліків | |

| | посадової | | | та підпис | |

| | особи, що | | | посадової | |

| | здійснює | | | особи ОВС | |

| | перевірку | | | | |

|------+-----------+------------+-----------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 7
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань


---------------------------------------------------------------------

| | |

|________________________________ |_________________________________|

|(найменування судово-медичного | (найменування судово-медичного |

| закладу) | закладу) |

| | |

| КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ N _________| НАПРАВЛЕННЯ N _______ |

|на предмет установлення характеру|на предмет установлення характеру|

| і тяжкості тілесних ушкоджень | і тяжкості тілесних ушкоджень |

| | |

|1. Прізвище _____________________|1. Прізвище _____________________|

| | |

|2. Ім'я _________________________|2. Ім'я _________________________|

| | |

|3. По батькові __________________|3. По батькові __________________|

| | |

|4. Число, місяць, рік народження |4. Число, місяць, рік народження |

|_________________________________|_________________________________|

| | |

|5. Місце проживання _____________|5. Місце проживання _____________|

|_________________________________|_________________________________|

| | |

|6. Короткий опис обставин |6. Короткий опис обставин |

|отримання ушкоджень |отримання ушкоджень |

|_________________________________|_________________________________|

|_________________________________|_________________________________|

|_________________________________|_________________________________|

| | |

|7. Кому доручено перевірку заяви |7. Питання, які потрібно |

|потерпілого _____________________|встановити ______________________|

|_________________________________|_________________________________|

|_________________________________|_________________________________|

| |_________________________________|

|8. Під яким номером зареєстрована|_________________________________|

|заява ___________________________| |

|_________________________________|Черговий ________________________|

| | |

|9. Направлення отримав(ла) |______________ _________________|

|_________________________________| (звання) (прізвище) |

| (підпис, дата, час) | |

| |М.П. |

|Черговий ________________________| |

| | |

|_____________ _______________| |

| (звання) (прізвище). | |

---------------------------------------------------------------------


Додаток 8
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань


---------------------------------------------------------------------

| | |

|_________________________________|_________________________________|

|(найменування медичного закладу) |(найменування медичного закладу) |

| | |

|КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ N ________ | НАПРАВЛЕННЯ N ___________ |

|для огляду на стан сп'яніння |для огляду на стан сп'яніння |

| | |

|1. Прізвище _____________________|1. Прізвище _____________________|

| | |

|2. Ім'я _________________________|2. Ім'я _________________________|

| | |

|3. По батькові __________________|3. По батькові __________________|

| | |

|4. Число, місяць, рік народження |4. Число, місяць, рік народження |

|_________________________________|_________________________________|

| | |

|5. Місце проживання _____________|5. Місце проживання _____________|

|_________________________________| |

| |6. Місце роботи _________________|

|6. Місце роботи _________________|_________________________________|

|_________________________________| |

| |7. Посада _______________________|

|7. Посада _______________________|_________________________________|

|_________________________________| |

| |8. Транспортний засіб ___________|

|8. Транспортний засіб ___________|_________________________________|

|марка ___________________________|марка ___________________________|

|номерний знак ___________________|номерний знак ___________________|

|належність ______________________|належність ______________________|

|місце обліку ____________________|місце обліку ____________________|

| | |

|9. Причини проведення огляду |9. Причини проведення огляду |

|_________________________________|_________________________________|

|_________________________________| |

|_________________________________|Черговий ________________________|

| | |

|Черговий ________________________|_______________ ______________|

| | (звання) (прізвище) |

|_____________ _______________ | |

|(звання) (прізвище) |М.П. |

---------------------------------------------------------------------


Додаток 9
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань


КАРТКА
первинного обліку інформації,
яка надійшла по телефону


Назва ОВС _______________________________________________________
Запис N ______ від ___.______.20_____ час:___год.___хв.
Зміст повідомлення:
Подія: __________________________________________________________
Місце:___________________________________________________________
Дата, час: ______________________________________________________
Обставини, прикмети: ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Хто повідомив:
П.І.Б. __________________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
Місце роботи: ___________________________________________________
Контактні телефони: _____________________________________________

 

Заходи негайного реагування:
На місце події направлено: __________________________год. ____хв.
Орієнтовано: ________________________________________год. ____хв.
Доповів: _____________________________________________год. ___хв.
Результати перевірки: ___________________________________________
Оперативний черговий (помічник): ________________________________

 

Місце штампа про реєстрацію

 

Пояснення щодо заповнення
картки первинного обліку інформації,
яка надійшла по телефону

1. Картка первинного обліку інформації призначена для
автоматичного доведення отриманої інформації до виконавців (СОГ,
автопатруль, патрульно-постова служба, Державтоінспекція, Державна
служба охорони при МВС), рішення про направлення їх на місце події
та отримання орієнтування в електронному вигляді.

 

2. Зміст повідомлення, яке надійшло по телефону, записується
оператором лінії "102" або іншим працівником, який його отримав.

 

3. Інформація передається оперативному черговому, який
роздруковує картку, реєструє повідомлення до ЖРЗПЗ (ЖРІЗ, ЖОІ),
якщо воно не зареєстровано автоматично, і заповнює графу про
заходи негайного реагування та ставить відповідну відмітку.

 

4. СОГ чи окремий працівник, які направлені на місце події,
виконують передбачені законодавством слідчо-оперативні дії,
письмово доповідають за належністю про зібрані матеріали для
прийняття рішення.

 

5. Усі зібрані матеріали разом із роздрукованою карткою після
розгляду керівництвом ОВС передаються виконавцям під підпис.

 

6. Крім оперативного проходження повідомлення, забезпечення
негайного реагування на отриману інформацію, поповнення нею банку
даних, спрощення доступу до нього виконавців, посилюється
ефективність щоденного контролю за якістю та строками реагування
ОВС на повідомлення кримінального характеру та резонансні пригоди.


Додаток 10
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань


КАРТОТЕКА
невідкладних дій оперативного чергового


I. Убивство

 

1. Уточнити:

місце, час та обставини вчинення злочину;

кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі); які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї, транспорту (належність, кількість, марка,
номер); місцеперебування в даний час, якщо зникли;

шляхи можливого відходу або місце переховування;

установчі дані вбитого (якщо відомі);

 

чи викрадено щось підозрюваними, прикмети викраденого;

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки
та слідів злочину.

 

3. Зареєструвати повідомлення.

 

4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати:

усі види нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги;

заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).

 

5. Направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного інспектора
міліції, а у сільській місцевості до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників господарств.

 

6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
аеропорти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного
пункту) та місця їх можливої появи, організувати переслідування.

 

7. Доповісти про подію:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва ОВС;

начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо
є дані, що злочин учинено організованою злочинною групою (далі -
ОЗГ));

черговому ОВС вищого рівня.

 

8. Повідомити черговому прокуратури.

 

9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу в складі:

слідчого;

оперуповноваженого карного розшуку;

оперуповноваженого служби КМСД, якщо є дані, що злочин скоєно
дітьми;

експерта-криміналіста;

судово-медичного експерта;

кінолога зі службово-розшуковим собакою.

 

10. За наявності на місці події інших потерпілих викликати
швидку медичну допомогу.

 

11. Організувати показ очевидцям злочину фотоальбомів і
відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.

 

12. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети озброєних
підозрюваних);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.

 

13. Направити до чергової частини вищого рівня детальну
інформацію про вбивство, вжиті заходи та їх результати.

 

II. Розбій

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини вчинення злочину;

кількість підозрюваних, їх установчі дані (якщо відомі); у
разі їх зникнення - прикмети, які сліди могли залишитися на одязі
та тілі підозрюваних; наявність у них зброї, транспорту
(належність, кількість, марка, номер ); шляхи можливого відходу
або місце переховування;

найменування, кількість і прикмети викраденого майна;

найменування та належність об'єкта, на якому вчинено злочин,
наявність охорони або охоронної сигналізації;

установчі дані, стан та місцезнаходження потерпілого
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й
роботи, посада), а якщо про злочин повідомила інша особа -
заявника.

 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
злочину.

 

3. Зареєструвати повідомлення.

 

4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати:

усі види нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги;

заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що злочинець дістав
травму).

 

5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного
інспектора міліції, а у сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарювання.

 

6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.

 

7. Доповісти про злочин:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва ОВС;

начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо
є дані, що злочин учинено ОЗГ);

черговому ОВС вищого рівня.

 

8. Повідомити черговому прокуратури.

 

9. Забезпечити виїзд СОГ у складі:

слідчого або дізнавача;

оперуповноваженого ВКР;

експерта-криміналіста;

кінолога зі службово-розшуковим собакою.

 

10. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.

 

11. Якщо потерпіла особа знаходиться у медичному закладі,
одночасно з виїздом на місце події направити до неї
оперуповноваженого карного розшуку, слідчого або дізнавача для
з'ясування подробиць злочину і відомостей, необхідних для розшуку
злочинців.

 

12. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено злочин, або власника майна з метою
встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису
викраденого.

 

13. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.

 

14. Організувати показ потерпілому та очевидцям фотоальбомів
і відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.

 

15. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу із керівництва
операцією і згідно з цими планами.

 

16. Про розбійний напад при обтяжуючих обставинах, вжиті
заходи та їх результати направити детальну інформацію до чергової
частини вищого рівня.

 

III. Терористичний акт

 

1. Уточнити:

обставини вчинення злочину (дата, час, місце, мотив, спосіб,
причина тощо);

найменування, місцезнаходження (місце проживання), належність
об'єкта злочину, наявність та вид охорони;

чи проведена евакуація персоналу з об'єкта;

чи забезпечено огорожу та охорону місця події;

кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження, масштаби руйнувань, заподіяної шкоди
(попередні або офіційні наслідки, хто їх повідомив);

у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання, роботи, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності і за що).

 

2. Доповісти:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

черговому ОВС вищого рівня.

 

3. Повідомити:

черговому територіального органу СБУ;

черговому прокуратури;

в заклади охорони здоров'я, у разі потреби першої медичної
допомоги.

 

IV. Викрадення або захоплення повітряного судна
(оперативний план "Набат")

 

1. Уточнити:

місце стоянки літака, час та обставини скоєння нападу
(загроза вибуху, захоплення заручників тощо);

бортовий номер, тип повітряного судна, його належність
(держава реєстрації), експлуатанта повітряного судна, номер рейсу,
місцезнаходження та умови польоту (курс, висота);

склад екіпажу, його озброєння, прізвище командира, кількість
пасажирів, обстановку на борту судна, викликану протиправними
діями, наявність постраждалих серед пасажирів та екіпажу, їх
фізичний та моральний стан, поведінку;

кількість підозрюваних (їх установчі дані, якщо відомі), їх
вимоги, наявність зброї (кількість, марка, номер тощо), чи
перебували вони на момент учинення злочину в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння, якщо
підозрювані зникли - імовірні шляхи їх відходу;

якщо напад скоєний у повітрі - де і коли передбачається
посадка літака, прийняте командиром рішення;

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Зареєструвати повідомлення.

 

3. При зникненні підозрюваних - орієнтувати всі наряди про їх
прикмети та про автотранспорт, яким вони користуються, перекрити
можливі шляхи відходу злочинців або місця їх можливої появи,
організувати переслідування.

 

4. Доповісти про напад:

начальникові ОВС або його заступникові;

начальникові або заступникові начальника підрозділу боротьби
з організованою злочинністю (далі - БОЗ);

черговому ОВС вищого рівня.

 

5. Повідомити:

черговому територіального органу СБУ;

черговому прокуратури.

 

6. Забезпечити негайний виїзд на місце події оперативної
групи, очолюваної начальником ОВС або його заступником, у складі:
працівників карного розшуку, кінолога зі службово-розшуковим
собакою, інших працівників, спорядивши їх засобами індивідуального
захисту та оборони.

 

7. Викликати на місце події карети швидкої медичної допомоги
та пожежні автомобілі.

 

8. За розпорядженням керівництва ввести в дію оперативний
план "Набат", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.

 

9. Через кожну годину доповідати в чергову частину вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.

 

V. Масові заворушення
(оперативний план "Хвиля")

 

1. Уточнити:

місце, час, причини та обставини виникнення масових
заворушень;

приблизну кількість учасників та їх озброєння;

найменування, адресу, належність об'єкта злочинного посягання
(підприємство, транспорт, зв'язок тощо), наявність та вид охорони;

кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження, масштаби руйнувань, завданої шкоди (попередні
або офіційні наслідки, хто їх повідомив);

у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи,
посада, чи притягувались раніше до кримінальної відповідальності,
за якими статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на
момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного,
психотропного або токсичного сп'яніння);

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

3. Доповісти:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;

черговому ОВС вищого рівня.

 

4. Повідомити:

черговому територіального органу СБУ;

черговому прокуратури.

 

5. Направити на місце події групу документування, оснащену
відеотехнікою і фотоапаратурою, а також групи працівників із метою
блокування місця масових заворушень та недопущення в район
заворушень транспорту. Оснастити ці групи зброєю, засобами
індивідуального захисту та оборони.

 

6. За розпорядженням керівництва ввести в дію оперативний
план "Хвиля", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.

 

7. Через кожну годину доповідати в чергову частину вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.

 

VI. Напад на орган внутрішніх справ
(оперативний план "Оборона адмінбудівлі")

 

1. Уточнити:

причини й мету нападу, приблизну кількість учасників, їх
озброєння, місце і час збору;

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Зареєструвати отриману інформацію в установленому порядку.

 

3. Негайно доповісти про отриману інформацію:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;

черговому ОВС вищого рівня.

 

4. Вжити заходів щодо залишення адмінбудинку ОВС
відвідувачами і запрошеними (при отриманні повідомлення в денний
час).

 

5. Закрити всі входи й виходи до адмінбудинку ОВС.

 

6. Повідомити:

черговому прокуратури;

черговому територіального органу СБУ.

 

7. За вказівкою керівництва (у разі відсутності начальника
ОВС і відповідального від керівництва ОВС та неможливості
зв'язатися з ними - самостійно) увести в дію оперативний план
"Оборона адмінбудівлі".

 

8. У робочий час оголосити (згідно зі схемами оповіщення)
збір особового складу ОВС, який залучений відповідно до цього
плану; видати йому зброю, спеціальні засоби індивідуального
захисту та оборони, протигази, радіостанції. Організувати
евакуацію сторонніх осіб, які перебувають у приміщенні ОВС
(потерпілих, свідків тощо), а за неможливості евакуації -
забезпечити їх особисту безпеку.

 

9. У неробочий час екіпірувати й розставити згідно з
відповідним розділом зазначеного оперативного плану наявний
особовий склад (членів добового наряду чергової частини й СОГ,
інших працівників) та оголосити збір усього особового складу.

 

10. Посилити охорону приміщень ОВС, а також заарештованих і
затриманих в ІТТ. Блокувати вхідні двері та вікна першого поверху.
У випадку нападу з метою звільнення заарештованих і затриманих
осіб підготувати їх до етапування до слідчого ізолятора або ІТТ
іншого органу.

 

11. Призначити 2-3 працівників для безперервного нагляду за
підходами до будинку органу внутрішніх справ.

 

12. Залежно від ситуації, що склалася, та місцезнаходження
натовпу визначити рубежі з його стримання й розпорошення та
виставити необхідні пости й заслони. Забезпечити збір та
екіпірування членів спеціальних груп, що створюються відповідно до
плану "Оборона адмінбудівлі".

 

13. Вручити кожному працівникові чи старшому групи картки
(виписки з оперативного плану), в яких зазначено місцезнаходження
поста чи заслону, границі маршруту, склад і місце збору групи та
порядок дій нарядів.

 

14. Дати розпорядження працівникам ОВС забезпечити
схоронність таємних матеріалів, кримінальних справ, іншої
службової документації та матеріальних цінностей.

 

15. Попередити пожежну частину про приведення караулу в
бойову готовність, а за необхідності викликати пожежні машини до
будинку відділу й забезпечити їх охорону.

 

16. У разі необхідності просити про допомогу:

чергового ОВС вищого рівня;

командира (чергового) військової частини;

заклади охорони здоров'я, у разі потреби першої медичної
допомоги.

 

17. При наближенні натовпу, що безчинствує, до будинку ОВС,
використовуючи електромегафони та інші гучномовні установки,
роз'яснити особам протиправність їх дій та запропонувати
розійтись.

 

18. Якщо дії натовпу будуть переростати у масові заворушення,
за вказівкою начальника ОВС увести в дію оперативний план "Хвиля".

 

19. У разі раптового нападу на приміщення органу внутрішніх
справ силами добового наряду відбити напад, використовуючи прийоми
рукопашного бою, зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту
та оборони. Якщо не вдалося знешкодити нападників або витіснити їх
із приміщення ОВС, відвести черговий наряд у блок чергової
частини, де за допомогою підручних засобів створити рубіж оборони.
При неможливості екіпірувати особовий склад ОВС унаслідок
блокування нападниками приміщень чергової частини задіяти для
звільнення адмінбудинку від нападників лише екіпірованих
працівників міліції (членів СОГ, наряди патрульно-постової служби,
Державної служби охорони, сусідніх ОВС) та військовослужбовців.

 

20. Направити до чергової частини вищого рівня детальну
інформацію про напад, ужиті заходи та їх результати.

 

VII. Захоплення заручників
(оперативний план "Заручник")

 

1. Уточнити:

місцезнаходження захопленої особи (або осіб), її установчі
дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце
проживання й роботи, посада, належність до політичних чи
громадських об'єднань тощо);

кількість підозрюваних, їх установчі дані, якщо відомі,
наявність зброї, транспорту (належність, кількість, марка, номер),
чи перебували підозрювані на момент учинення злочину в стані
алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного
сп'яніння;

обставини отримання ультимативної вимоги та її зміст;

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Обговорити із заявником місце зашифрованої для оточуючих
зустрічі з оперативним працівником. З'ясувати, скільки часу є у
розпорядженні працівників органів внутрішніх справ ОВС для
визначення тактики дій, дати інструкції заявнику щодо його
поведінки та збереження речових доказів і слідів.

 

3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

4. Доповісти про подію:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;

черговому ОВС вищого рівня.

 

5. Повідомити:

черговому прокуратури;

черговому територіального органу СБУ.

 

6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.

 

7. За розпорядженням начальника ввести в дію оперативний план
"Заручник", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.

 

8. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.

 

VIII. Хуліганство

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини вчинення злочину;

прикмети хулігана, його установчі дані (якщо відомі),
місцеперебування в даний час; якщо зник - шляхи можливого відходу
або місце переховування;

наявність потерпілих та стан їх здоров'я; установчі дані та
місцезнаходження потерпілих, а якщо про хуліганство повідомила
інша особа - заявника. Просити заявника до прибуття нарядів
міліції вести нагляд за діями хулігана.

 

2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

3. Про отримане повідомлення орієнтувати наряди міліції,
найближчі з них направити до місця вчинення злочину.

 

4. Направити на місце події СОГ у складі:

слідчого або дізнавача;

оперуповноваженого ВКР;

експерта-криміналіста;

дільничного інспектора міліції, на дільниці якого вчинено
злочин.

 

5. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.

 

6. Про отримане повідомлення та вжиті заходи доповісти
керівництву ОВС, а при обтяжуючих обставинах хуліганства -
направити детальну інформацію черговому ОВС вищого рівня.

 

IX. Групове порушення громадського
порядку або хуліганство зі зброєю

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини вчинення злочину;

установчі дані затриманої особи або прикмети підозрюваного,
шляхи можливого відходу або місце переховування, наявність у нього
зброї, транспорту (належність, кількість, марка, модель, номер),
чи перебував він на момент учинення злочину в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння;

наявність потерпілих, їх стан здоров'я та місцезнаходження,
установчі дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
місце проживання та роботи, посада, належність до політичних
партій чи громадських об'єднань), а якщо про хуліганство
повідомила інша особа - заявника. Попросити заявника за допомогою
осіб організувати (якщо є можливість) перекриття доступу до
небезпечної зони інших осіб та спостереження за діями хуліганів до
прибуття працівників міліції;

у разі причетності до злочину іноземців - коли і з якою метою
прибули в Україну (нелегально чи легально, на яких підставах).

 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

3. Орієнтувати всі наряди міліції, найближчі з них, а також
дільничного інспектора міліції направити до місця вчинення злочину
для організації оточення небезпечної зони. Звернути увагу на
дотримання заходів особистої безпеки.

 

4. Доповісти про отримане повідомлення:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

черговому ОВС вищого рівня.

 

5. Повідомити черговому прокуратури.

 

6. Направити на місце події:

 

6.1. СОГ у складі:

слідчого;

оперуповноваженого карного розшуку;

кінолога зі службово-розшуковим собакою;

експерта-криміналіста.

 

6.2. Групи захвату ОВС (або посиленої СОГ), в екіпірування
яких мають входити: пістолети, автомати, снайперська гвинтівка,
ракетниця, спецзасоби індивідуального захисту та оборони,
протигази, мегафон, освітлювальні засоби, переносні радіостанції.

 

6.3. Групи документування протиправних дій, оснащені
відеотехнікою та фотоапаратурою.

 

7. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.

 

8. Якщо групове хуліганство виникло в гуртожитку, на
підприємстві, установі в організації - забезпечити виклик на місце
події представників адміністрації та громадських організацій.

 

9. Якщо підозрювані з місця події зникли - з'ясувати в
потерпілих та очевидців їх прикмети і шляхи можливого відходу,
після чого силами нарядів, направлених на місце події,
організувати переслідування та затримання.

 

10. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування
операцією і згідно з цими планами.

 

11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про злочин, вжиті заходи та їх результати.

 

X. Грабіж

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини вчинення злочину;

кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі); які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї;

місцеперебування в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування;

найменування, кількість і прикмети викраденого майна;

найменування та належність об'єкта, на якому вчинено злочин,
наявність охорони або охоронної сигналізації;

установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про
грабіж повідомила інша особа - заявника.

 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
злочину.

 

3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати:

усі виді нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

чергових спеціальних закладів міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;

заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).

 

5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а у сільській місцевості до прибуття міліції
використовувати допомогу працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарювання.

 

6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.

 

7. Доповісти про злочин начальникові ОВС або його
заступникові, відповідальному від керівництва.

 

8. Направити на місце події СОГ у складі:

слідчого або дізнавача;

оперуповноваженого ВКР;

дільничного інспектора міліції, на дільниці якого скоєно
злочин;

експерта-криміналіста;

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).

 

9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено злочин, або власника майна з метою
встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису
викраденого.

 

10. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек
осіб, які перебувають на обліку в ОВС.

 

11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.

 

12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли злочинці зникли на автомототранспорті та
відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети злочинців,
які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування
операцією і згідно з цими планами.

 

13. Про грабіж при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини ОВС
вищого рівня.

 

XI. Зґвалтування

 

1. Уточнити:

місце, час та обставини скоєння злочину;

установчі дані підозрюваних (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності, за якими
статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на момент
учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп'яніння), якщо зникли - їх прикмети та шляхи
можливого відходу або переховування;

у разі необхідності направити на місце події кінолога зі
службово-розшуковим собакою;

установчі дані потерпілої особи (прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада),
наявність тілесних ушкоджень, ступінь їх тяжкості;

які сліди залишилися на тілі й одязі потерпілої особи та які
сліди могли залишитися на тілах або одязі підозрюваних;

установчі дані й місцезнаходження потерпілої особи
(заявника).

 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
злочину (не обмивати тіло, не чистити й не прати одяг, білизну).

 

3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

4. Забезпечити (за необхідності) надання потерпілій особі
невідкладної медичної допомоги та збереження слідів злочину.

Для цього:

викликати медичних працівників або організувати доставлення
потерпілої особи до закладу охорони здоров'я;

забезпечити збереження одягу потерпілої особи;

викликати судово-медичного експерта.

 

5. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних:

усі види нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

чергових спеціальних закладів міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;

заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).

 

6. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а в сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарської діяльності.

 

7. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.

 

8. Доповісти про злочин:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

черговому ОВС вищого рівня.

 

9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу у складі:

слідчого ОВС;

оперуповноваженого ВКР;

експерта-криміналіста;

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).

 

10. Якщо потерпіла особа звернулась до ОВС з усною заявою -
скласти протокол усної заяви.

 

11. Якщо особи підозрюваних не встановлені, організувати
показ потерпілій особі та очевидцям фотоальбомів і відеотек осіб,
які перебувають на обліку в ОВС.

 

12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.

 

13. У разі затримання підозрюваних установити за ними
ретельне спостереження з метою недопущення знищення слідів злочину
до їх медичного засвідчення й огляду одягу.

 

14. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про злочин, вжиті заходи та їх результати.

 

XII. Нанесення тілесного ушкодження

 

1. Уточнити:

місце, час і обставини вчинення злочину;

установчі дані потерпілого (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада), характер
нанесення тілесних ушкоджень (наїзд автомобілем, вогнепальне,
ножове поранення тощо), які сліди залишилися на його одязі й тілі;

установчі дані підозрюваних (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності, за якими
статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на момент
учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп'яніння, наявність у них зброї, транспорту
(належність, кількість, марка, модель, номер, їх прикмети)), якщо
зникли - шляхи можливого відходу або переховування, які сліди
могли залишитися на одязі й тілах підозрюваних;

у разі необхідності направити на місце події кінолога зі
службово-розшуковим собакою;

установчі дані заявника (якщо заявив не потерпілий).

 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
злочину.

 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

4. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних:

автоекіпажі, постових і патрульних усіх видів нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

чергових спеціальних закладів міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;

заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що злочинець дістав
травму).

 

5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а в сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарської діяльності.

 

6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.

 

7. Доповісти про подію та вжиті заходи начальникові ОВС або
його заступникові, відповідальному від керівництва.

 

8. Направити на місце події СОГ у складі:

слідчого або дізнавача ОВС;

оперуповноваженого карного розшуку;

дільничного інспектора міліції;

експерта-криміналіста;

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).

 

9. Викликати медичних працівників для надання допомоги
потерпілому.

 

10. Організувати показ потерпілому та очевидцям злочину
фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.

 

11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою, скласти
протокол усної заяви.

 

12. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров'я,
направити до нього оперуповноваженого ВКР, слідчого, дізнавача або
дільничного інспектора міліції для одержання відомостей,
необхідних для розкриття злочину, крім випадків заборони лікарем.

 

13. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.

 

14. Про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили
смерть, вжиті заходи та їх результати направити детальну
інформацію до чергової частини ОВС вищого рівня.

 

XIII. Злочини із застосуванням вибухівки

 

1. Уточнити:

адресу і характер об'єкта, де стався вибух (вулиця, будівля,
транспортний засіб та ін.), наявність та вид охорони;

час і точне місце вибуху;

кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження;

масштаби зруйнувань, заподіяної шкоди (попередні або офіційні
наслідки, хто їх повідомив), наявність пожежі, запаху газу тощо;

наявність і місцезнаходження очевидців, можливі дані про
осіб, які скоїли вибух;

у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і роботи, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності і за що);

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

3. Організувати охорону (оточення, загорожу) місця події,
небезпечної ділянки силами наявних нарядів міліції.

 

4. За необхідності викликати на місце вибуху швидку медичну
допомогу, а також працівників рятувальних та аварійних служб.

 

5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва ОВС, черговому ОВС вищого рівня.

 

6. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС.

 

7. Направити на місце події вибухотехніків експертної служби
МВС, дільничного інспектора міліції, а також слідчо-оперативну
групу у складі:

слідчого;

оперуповноваженого ВКР;

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності);

слідчого прокуратури і судово-медичного експерта (за
наявності людських жертв);

спеціаліста з дослідження вибухових речовин та продуктів
вибуху.

 

8. Забезпечити виклик на місце події керівників і матеріально
відповідальних осіб об'єкта, на якому стався вибух.

 

9. Про вибухи, унаслідок яких могли настати чи настали тяжкі
наслідки, у т.ч. зруйновано чи пошкоджено будівлі; загинули,
опинилися в небезпечному для життя чи здоров'я становищі люди;
отримали тілесні ушкодження три і більше особи; заподіяно
матеріальний збиток в особливо великих розмірах; припинено
енерго-, тепло-, водопостачання; перервані виробничий, навчальний
процеси; ужиті заходи та їх результати через кожну годину
доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня.

 

XIV. Анонімне повідомлення
про закладення вибухівки

 

1. Перевірити, чи включена звукозаписуюча апаратура,
встановити номер телефону та місце розташування телефонного
апарата, вжити заходів щодо затримання особи, яка телефонує
(направити найближчі наряди міліції).

 

2. Вислухати уважно повідомлення, розмову із заявником вести
в уповільненому темпі, не перебиваючи його, але дотримуватися
методу перепитування, посилаючись на незадовільну якість зв'язку.
З метою встановлення телефонного номера, місця, із якого веде
розмову заявник, а також отримання якісного матеріалу для
подальшого фоноскопічного дослідження можна провести цілу низку
уточнень, наприклад:

де зараз знаходиться вибуховий пристрій;

коли він повинен спрацювати;

який він має вигляд;

якого типу (саморобний, міна, граната тощо);

яким способом він буде підірваний;

хто його встановив;

із якою метою встановлений (мотиви: помста, вимагання тощо).

Крім того, можна спробувати запропонувати якусь альтернативу
тим чи іншим діям, поставити декілька питань, які примусять особу
замислитися і промовити ще декілька фраз. Наприклад, поцікавитися:
"А як ви вважаєте, Ваше повідомлення має під собою ґрунт?" або "Що
ви пропонуєте, щоб уникнути небезпеки вибуху?" і таке інше. І лише
під кінець розмови спробувати поцікавитись особою, яка телефонує.
При цьому потрібно використовувати звернення у формі, що спонукала
б заявника до добровільності дій. Наприклад: "Чи не могли б ви
назвати своє прізвище?", "Ви можете назвати своє прізвище?", "Ви
вважаєте за доцільне назвати своє прізвище та адресу?" тощо.

 

3. Якщо звукозаписуюча апаратура не працює, точно зафіксувати
слова особи, яка телефонує. При розмові звернути увагу на:

стан заявника, за можливості його вік;

інтонацію (спокійна, погрозлива, попереджувальна, тиха,
плачуча, криклива тощо);

дефекти мови (картавість, шепелявість, акцент, заїкання
тощо);

шуми, що супроводжували розмову (шум листя, води, транспорту,
радіо та ін.).

 

4. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва, черговому ОВС вищого рівня.

 

6. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС.

 

7. Направити на місце події слідчо-оперативну групу, а також
працівників вибухотехнічного підрозділу.

 

8. За розпорядженнями керівництва ОВС інформувати про
можливий вибух місцеву державну адміністрацію і разом із її
представниками вживати заходів щодо евакуації людей.

 

9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про одержане повідомлення, вжиті заходи та їх
результати.

 

XV. Виявлення вибухонебезпечних предметів
(речовин, механізмів)

 

1. Уточнити:

дату, час, місце та обставини виявлення вибухонебезпечних
предметів (при розкопках, ремонтно-будівельних роботах, оранці
тощо), їх зовнішні ознаки;

установчі дані та місцезнаходження заявника.

 

2. Попередити заявника про недопущення доторкання до
виявлених предметів, а коли вони знайдені при проведенні будь-яких
робіт - про негайне припинення цих робіт і виведення з цього місця
людей, а також про недопущення до місця виявлення предметів до
прибуття працівників міліції людей, транспорту, тварин тощо.

 

3. Зареєструвати повідомлення чи заяву в установленому
порядку.

 

4. Негайно направити до місця виявлення вибухонебезпечних
предметів наряди міліції для охорони (оточення) місця їх
виявлення, а також працівників вибухотехнічного підрозділу.

 

5. Для перекриття автошляхів, розташованих у безпосередній
близькості до небезпечної зони, вислати до місця події працівників
ДАІ.

 

6. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва, черговому ОВС вищого рівня.

 

7. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС, черговому військового
комісаріату.

 

8. За розпорядженням керівництва ОВС інформувати про подію
місцеву державну адміністрацію і, за необхідності, разом із її
представниками вживати заходів щодо евакуації людей.

 

9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.

 

XVI. Виявлення радіоактивних або отруйних речовин

 

1. Уточнити:

час, місце, обставини виявлення радіоактивних, отруйних або
сильнодіючих речовин;

чи є потерпілі, стан їх здоров'я та місцезнаходження;

установчі дані заявника.

 

2. Негайно направити до місця виявлення радіоактивних,
отруйних або сильнодіючих речовин відповідно екіпірований наряд
міліції для охорони громадського порядку й оточення місця події до
прибуття рятувальних служб.

 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

 

4. Доповісти про подію:

начальникові ОВС або його заступникові;

відповідальному від керівництва;

черговому ОВС вищого рівня.

 

5. Повідомити:

черговому прокуратури;

оперативно-чергову службу територіального органу управління
МНС;

черговому територіального органу СБУ;

черговому військового комісаріату.

 

6. Якщо є потерпілі, на місце направити швидку медичну
допомогу.

 

7. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого
рівня про вжиті заходи та їх результати.

 

XVII. Незаконне заволодіння транспортним засобом

 

1. Уточнити:

час, обставини та місце заволодіння;

належність транспортного засобу, його марку, модель, номери
агрегатів (якщо вони відомі), номерний знак, індивідуальні ознаки,
наявність у ньому вантажу, його вид, особливості, кількість
пального;

прикмети підозрюваних й напрямок руху (якщо відомий);

у разі затримання підозрюваних їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи,
посада, чи притягувались раніше до кримінальної відповідальності,
за якими статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на
момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного,
психотропного або токсичного сп'яніння, наявність у них зброї
(кількість, марка, номер));

установчі дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада) та місцезнаходження
потерпілого або заявника.

 

2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

3. Орієнтувати про викрадений транспорт і прикмети
підозрюваних:

усі види нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС;

диспетчерів таксомоторних, автобусних, тролейбусних та
трамвайних парків, швидкої медичної допомоги, працівників
автозаправних станцій, залізничних переїздів.

 

4. Доповісти про подію начальникові ОВС або його
заступникові, відповідальному від керівництва ОВС, черговому ОВС
вищого рівня.

 

5. Негайно направити на місце події:

слідчого або дізнавача;

оперуповноваженого ВКР;

інспектора ДАІ;

експерта-криміналіста.

 

6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.

 

7. Подальші дії з розшуку викраденого транспорту й розшуку
злочинців здійснювати за планом "Перехоплення", а якщо підозрювані
озброєні - за планами "Сирена" або "Грім".

 

8. Протягом години з моменту одержання заяви направити
уточнену інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом
черговому ОВС вищого рівня і черговому УДАІ ОВС вищого рівня із
зазначенням даних про власника (прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання) та автотранспортний засіб (державний номер,
марка, колір, номер двигуна, кузова, шасі, особливі прикмети,
серія і номер реєстраційних документів), а також інформацію про
обставини незаконного заволодіння.

 

XVIII. Крадіжка

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини злочину;

кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі), які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї;

місцезнаходження в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування;

найменування, кількість і прикмети викраденого майна;

найменування та належність об'єкта, з якого скоєна крадіжка,
наявність охорони або охоронної сигналізації;

установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про
крадіжку заявила інша особа - заявника.

 

2. Попередити заявника про збереження обстановки й слідів
злочину.

 

3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.

 

4. Перевірити за картотекою, чи заблоковано даний об'єкт
хімпасткою та її кольоровий фон.

 

5. Орієнтувати на розшук підозрюваних та викраденого за
прикметами, повідомивши про кольоровий фон хімпастки:

усі види нарядів;

дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

чергових спеціальних закладів міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги.

 

6. Негайно направити для охорони місця події й затримання
підозрюваних автоекіпаж та постових, які несуть службу поблизу
місця події, а в сільській місцевості - дільничного інспектора
міліції. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних.

 

7. Негайно доповісти про подію:

начальнику ОВС або його заступнику;

відповідальному від керівництва ОВС;

черговому ОВС вищого рівня (про крадіжки: грошей з фінансових
установ; творів мистецтва, що мають художню або історичну
цінність; дорогоцінних металів у зливках, технічних виробах,
коштовного каміння в особливо великих розмірах; наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів).

 

8. Направити на місце події СОГ у складі:

дізнавача (або слідчого, якщо є дані, що злочин належить до
тяжких);

оперуповноваженого ВКР;

дільничного інспектора міліції;

експерта-криміналіста;

оперуповноваженого служби БЕЗ (при крадіжці державного або
громадського майна);

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).

 

9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено злочин, або власника майна з метою
встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису
викраденого.

 

10. Якщо об'єкт перебуває під охороною або обладнаний
охоронною сигналізацією, викликати на місце події представника
охорони.

 

11. Організувати показ потерпілому та очевидцям злочину
фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.

 

12. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.

 

13. За необхідності, за розпорядженнями начальника ОВС,
увести в дію один з оперативних планів:

"Перехоплення" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту);

"Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні);

"Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних).

Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.

 

14. Про крадіжки при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та
їх результати направити детальну інформацію до чергової частини
ОВС вищого рівня.

 

XIX. Крадіжка зброї, вибухових,
радіоактивних та отруйних речовин

 

 

1. Уточнити:

час, місце та обставини злочину;

установчі дані керівника, матеріально відповідальної особи
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й
роботи, посада);

найменування, адресу, належність об'єкта злочинного
посягання, його відповідність вимогам збереження радіоактивних і
сильнодіючих отруйних речовин, вид охорони, наявність і стан
охоронної сигналізації;

стосовно викраденої вогнепальної зброї і бойової техніки -
належність, кількість, марку, номер, рік випуску, наявність та
кількість боєприпасів та вибухових матеріалів, форму упаковки;

заподіяний матеріальний або інший збиток, попередні або
офіційні дані, хто їх повідомив;

кількість підозрюваних, їх прикмети, які сліди могли
залишитися на одязі та тілі підозрюваних; наявність у них зброї;
місцезнаходження в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування;

у разі затримання підозрюваних - їх установ
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.