Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ МІЛІЦІЇ6.1.1.На предметах форменого одягу носяться погони.

За способом кріплення погони поділяються на:

нашивні - на мундирі, кітелі, пальті сукняному (для вищого начальницького складу);

знімні - на куртці літній та повсякденній, сорочці парадно-вихідній та повсякденній, сорочці літній вищого начальницького складу;

погони-муфти - на пальті утепленому, куртці зимовій, плащі, куртці літній повсякденній, сорочці зі змішаної тканини, сорочці парадно-вихідній та повсякденній (за винятком вищого начальницького складу), джемпері, светрі.

За кольором:

сріблясті - на мундирі парадно-вихідному темно-синього кольору вищого начальницького складу;

золотисті - на мундирі парадно-вихідному світло-сірого кольору вищого начальницького складу;

темно-сині зі сріблястим візерунком - на мундирі парадно-вихідному,
старшого, середнього та молодшого начальницького складу, кітелі

повсякденному вищого начальницького складу;

темно-сині - на пальті утепленому, куртці зимовій, плащі, кітелі повсякденному , куртці літній повсякденній, сорочці зі змішаної тканини;

світло-сірі зі сріблястим візерунком - на куртці літній та сорочці літній вищого начальницького складу;

світло-сірі - на куртці літній та сорочці літній старшого начальницького складу;

білі зі сріблястим чи золотистим візерунком - на сорочках парадно-вихідних вищого начальницького складу;

білі - на сорочці парадно-вихідній старшого, середнього та молодшого начальницького складу;

блакитні зі сріблястим візерунком - на сорочці повсякденній вищого начальницького складу;

блакитні - на сорочці повсякденній старшого, середнього та молодшого начальницького складу.

6.1.2. На погонах вищого начальницького складу міліції розміщуються вишиті зірки сріблястого (чи золотистого) кольору відповідно до присвоєного звання, вишиті емблеми у вигляді малого Герба України та формені ґудзики (рис. 1,2,3,4).


 


Спеціальне спорядження чорного кольору носиться особовим складом спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ, працівниками ППСМ, що несуть зовнішню патрульно-постову службу.


   V

6.1.3. На погонах старшого та середнього начальницького складу міліції
відповідно до присвоєного звання розміщуються зірки (зірочки) сріблястого
кольору, емблеми та формені ґудзики (иогони-муфти -^без ґудзиків)
(рис. 5, 6, 7). ,

6.1.4. Зірки (зірочки) розміщуються на погонах:
генералів — на поздовжній осьовій лінії;

полковників — дві нижні на просвітах, третя - вище перших двох на поздовжній осьовій лінії;

підполковників - на просвітах;

майорів, старших прапорщиків, прапорщиків - на поздовжній осьовій лінії;

капітанів - нижні зірочки по одній між краями погона та просвітом, третя та четверта зірочки - на просвіті, вище перших двох;

старших лейтенантів - нижні зірочки по одній між краями погона та просвітом, третя зірочка - на просвіті, вище перших двох;

лейтенантів - по одній зірочці між краями погона та просвітом;

молодших лейтенантів - на просвіті.

6.1.5. На погонах молодшого начальницького складу відповідно до
присвоєного спеціального звання розміщуються кутоподібні лички сріблястого
кольору (рис. 8, 9).

6.1.6. На погонах курсантів лички розміщуються на рівні верхнього краю
літери "К" (рис. 9).

6.1.7. Емблеми з амінопласту чи металеві розміщуються на погонах
старшого, середнього, молодшого начальницького та рядового складу. Па
нашивних погонах - на поздовжній осьовій лінії на відстані 10 мм від нижнього
краю ґудзика, на погонах-муфтах - на поздовжній осьовій лінії на відстані 10 мм
від верхнього краю погона (рис. 5 - 9).

6.1.8. Нарукавний знак МВС України (заввишки 12,5 см) розміщується на
лівому рукаві мундира (кітеля), куртки повсякденної (парадно-вихідної), пальта
сукняного, пальта утепленого, куртки зимової повсякденної (парадно-вихідної),
плаща, сорочки парадно-вихідної (повсякденної) з довгими та короткими
рукавами на відстані 5 см від вищої точки шва вшивання рукава. На сорочці зі
змішаної тканини нарукавний знак (заввишки 9,5 см) носиться на відстані 1,5 см
від вищої точки шва вшивання рукава^На правому рукаві носиться нарукавний
знак відповідних служб та підрозділів МВС України за розміром такий же, як і на
лівому, у

На сорочці парадно-вихідній (повсякденній) носиться тільки вишитий нарукавний знак.

6.1.9. На береті носиться вишита кокарда, яка нашивається по центру
передньої стінки.  


6.2. ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇСЛУЖБИ

6.2.1. На предметах форменого одягу носяться погони.

За способом кріплення погони поділяються на:

нашивні - на мундирі, кітелі, пальті сукняному (для вищого начальницького складу);

знімні - на куртці повсякденній, сорочці повсякденній та парадно-вихідній;

погони-муфти - на пальті утепленому, куртці зимовій, плащі, джемпері;

вшивні (погони-хлястики) - на сорочці в колористиці "камуфляж", куртці зимовій в колористиці "камуфляж", куртці літній парадно-вихідній, куртці зимовій, джемпері, светрі.

За кольором погони поділяються на:

золотисті - на мундирі парадно-вихідному світло-сірого кольору;

кольору полину - на мундирі парадно-вихідному кольору полину, кітелі повсякденному, куртці повсякденній, куртці літній парадно-вихідній, сорочці повсякденній кольору полину, сорочці парадно-вихідній кольору полину, пальті утепленому, куртці зимовій, плащі, джемпері;

білі - на сорочці парадно-вихідній;

білі із золотистим візерунком - на сорочці парадно-вихідній вищого начальницького складу;

світло-сірі із золотистим візерунком - на куртці літній та сорочці літній вищого начальницького складу;

світло-сірі - на куртці літній та сорочці літній старцюго начальницького складу.

6.2.2. На погонах вищого, старшого та середнього начальницького складу внутрішньої служби відповідно до присвоєного звання розміщуються зірки (зірочки) золотистого кольору (для парадно-вихідної та повсякденної форми одягу) та захисного кольору (для спеціальної форми одягу) (таблиця 2).

 

      Таблиця 2
  Кількість Відстань від Відстань між
  зірок нижнього центрами
Спеціальне звання (зірочок), шт. краю погона зірок (зірочок)
    до центра уздовж
    першої зірки погона, мм
    (зірочки), мм  
Генерал внутрішньої служби .
Генерал-полковник ' 3
Генерал-лейтенант
Генерал-майор  
Полковник
Підполковник  
Майор і

Продовження таблиці 2

  Кількість Відстань від Відстань між
  зірок нижнього центрами
Спеціальне звання (зірочок), шт. краю погона зірок (зірочок)
    до центра уздовж
    першої зірки погона, мм
    (зірочки), мм  
Капітан ' 4
Старший лейтенант
Лейтенант -
Молодший лейтенант -
Старший прапорщик 25 !
Прапорщик 25 |

6.2.3. Зірки (зірочки) розміщуються на погонах:

генерала внутрішньої служби, генералів - на поздовжній осьовій лінії;

полковників та старших лейтенантів - дві нижні зірочки обабіч поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя - вище перших двох на поздовжній осьовій лінії;

підполковників та лейтенантів - обабіч поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою;

майорів, молодших лейтенантів, старших прапорщиків, прапорщиків - на поздовжній осьовій лінії;

капітанів — дві нижні зірочки обабіч поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя та четверта зірочки - вище перших двох на поздовжній осьовій лінії.

6.2.4. На погонах осіб молодшого начальницького складу, що мають
спеціальні звання внутрішньої служби, розміщуються нашивки (лички)
золотистого кольору (таблиця 3).

 

    Таблиця 3
Звання Кількість нашивок (личок) Ширина нашивок (личок), мм
Старшина Одна поздовжня ЗО
Старший сержант Одна поперечна
Сержант Три поперечні
Молодший сержант Дві поперечні ю 1

Нашивкирозміщуються:

поздовжня на погонах старшин - посередині погона по всій його довжині;

поперечні - на погонах старшого сержанта, сержанта і молодшого сержанта на відстані 25 мм від середини нижнього краю погона до нижнього краю першої поперечної нашивки; наступні поперечні нашивки на погонах сержантів, молодших сержантів розміщуються вище першої з інтервалами між ними 2 мм.

На погонах курсантів і слухачів навчальних закладів розташована літера "К" золотистого кольору висотою 30 мм, яка розміщується на відстані 15 мм від нижнього краю погона, на його поздовжній осьовій лінії. На погонах курсантів і слухачів поперечні нашивки розміщуються на 10 мм вище літери "К".


  70 мм

6.2.5. Емблеми розміщуються:

- у кутках коміра мундира (кітеля) - на відстані 10 мм від уступу та відльоту
коміра. Осьова лінія емблеми повинна бути паралельною відльоту коміра;

- на погонах знімних, погонах-муфтах, вшивних погонах (погонах-хлястиках)
на спеціальній формі одягу в колористиці "камуфляж" - на поздовжній осьовій
лінії на відстані 10 мм від нижнього краю ґудзика.

На погонах предметів обмундирування вищого начальницького складу емблеми не носяться.

6.2.6. Нарукавний знак МВС України (заввишки 12,5 см) розміщується на
лівому рукаві мундира (кітеля), куртки повсякденної (парадно-вихідної), пальта
утепленого, куртки зимової, плаща, сорочки парадно-вихідної (повсякденної) з
довгими та короткими рукавами на відстані 5,0 см від вищої точки шва вшивання
рукава. На куртці зимовій та сорочці зі змішаної тканини в колористиці
"камуфляж" нарукавний знак (заввишки 9,5 см) носиться на відстані 1,5 см від
вищої точки шва вшивання рукава. На правому рукаві носиться нарукавний знак
відповідних служб за розміром такий же, як і на лівому.

На сорочці парадно-вихідній (повсякденній) носиться тільки вишитий нарукавний знак.

6.2.7. На берет нашивається кокарда по центру передньої стінки. На відстані
6,0±0,2 см від краю кокарди та на 2,5±0,2 см від нижнього краю берета
нашивається нашивка у вигляді прапорця.

7. НОСІННЯ ОРДЕНІВ,МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК І СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ НА ПЛАНКАХ ТА ІНШИХ ВІДЗНАКНА ФОРМІОДЯГУ

7.1. Носіння орденів і медалей України або стрічок медалей на планках,
військових і нагрудних знаків МВС України на форменому одязі є обов'язковим.

7.2. Особи, що мають звання генералів внутрішньої служби України, при
парадно-вихідній формі одягу носять на галстуці відзнаку генерала внутрішньої
служби України — "Зірка генерала армії України".

7.3. При парадно-вихідній формі одягу на мундирі носяться ордени, медалі,
особливі відзнаки (рис. 10, 11).

7.4. Згідно з чинними нормативно-правовими актами (Закон України "Про
державні нагороди України", накази МВС України про заснування відомчих
премій та відзнак) нагороди розміщуються в такому порядку:

7.4.1. З лівого боку грудей по центру:

- державні нагороди України;

- нагороди колишнього СРСР (крім орденів, що кріпляться за допомогою
штифта, наприклад, орден Червоної Зірки);

- державні нагороди інших країн;


Рис.10/Vвідомчі заохочувальні відзнаки, що мають форму медалей (у першу чергу, . МВС України, потім - інших центральних органів виконавчої влади, яким надано право засновувати відзнаки у формі медалей);

нагороди громадських організацій (за бажанням, згідно зі статутом). 7.4.2. З правого боку грудей послідовно у три ряди відповідно до їх значущості:

у верхньому ряду розміщується знак до почесного звання України;

у середньому ряду розміщуються зліва направо від лацкана тільки відзнаки

^ІВС У«ряїни "Уррг-т Гпяин" тд "Іяігпн і честь";

у нижньому ряду також зліва направо від лацкана в такому порядку розміщуються:

нагрудний Почесний знак МВС України;

- нагрудний знак "За відзнаку в службі" І ступеня;

- нагрудний знак "За відзнаку в службі" II ступеня;
нагрудний знак "Кращому працівникові пожежної охорони";

- або Почесний знак ГУБОЗ МВС України;
або нагрудний знак "За бездоганну службу";

- або знак "За заслуги у боротьбі з економічною злочинністю".

У разі наявності цих нагород знак про закінчення навчального закладу на двобортному мундирі (кітелі) генералів носиться перед цими нагородами в нижньому ряду.

Після затвердження інших нагрудних знаків місце їх розташування буде визначено окремим наказом МВС України.

7.5. При повсякденній формі одягу замість орденів і медалей носять
орденські стрічки та стрічки медалей на планках, а також особливі відзнаки й інші
нагрудні знаки (значки) (рис. 12, 13).

Одночасне носіння орденських стрічок, стрічок медалей та нагрудних знаків на планках і самих нагород не допускається.

7.6. Орденські стрічки і стрічки медалей на планках носять з лівого боку
грудей, так щоб:

на двобортному кітелі генералів, а також на повсякденному кітелі жінок верхній край верхнього ряду стрічок знаходився на 70 мм нижче рівня кута лацкана;

на однобортному кітелі (куртці літній) осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, що мають спеціальні звання міліції, осіб начальницького складу, що мають спеціальні звання внутрішньої служби, нижній край нижнього ряду стрічок розміщується впритул до верхнього краю клапана нагрудної кишені.

При носінні двох і більше орденських стрічок та стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці справа наліво, але не більше чотирьох. Стрічки, які не вміщуються на одній планці, переносяться на другу тощо й прикріплюються нижче першої.

7.7. Стрічки орденів, медалей, відомчих відзнак на колодках розміщуються в
такому порядку: \ /

- державні нагороди України;

- нагороди колишнього СРСР;

- державні нагороди інших країн;


Рис. 11о


 


В о,


- відомчі відзнаки ("Хрест Слави", "Закон і честь", "Почесний знак МВС
України", "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності", "За
відзнаку в службі" І ступеня; "За відзнаку в службі" II ступеня, "За розвиток
освіти, науки і техніки", "10 років МВС України", "Кращому працівникові
пожежної охорони", Почесний знак ГУБОЗ МВС України, "За бездоганну
службу"; 1

- нагороди громадських організацій (за бажанням);

- знак " Учасник ліквідації' наслідків аварії на ЧЛЕС";

- пам'ятні знаки та медалі, що не є державними нагородами.

7.8. Нагрудний знак про закінчення відомчого навчального закладу на
мундирі (кітелі) жінок кріпиться з правого боку грудей на 70 мм нижче рівня кута
лацкана.

Нагрудний знак про закінчення відомчого навчальногозакладу на мундирі (кітелі) осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, що мають спеціальні звання міліції, осіб начальницького складу, що мають спеціальні звання внутрішньої служби, носять по центру складки правої нагрудної кишені. У разі наявності нагрудних знаків двох і більше відомчих навчальнихзакладів носять тільки один нагрудний знак, що є вищим за значенням.

Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університет, інститут) дозволяегься носити у разі відсутності нагрудного знака про закінчення вищого навчального закладу МВС України на його місці.

7.9. Нагрудний знак депутатів усіх рівнів носиться у верхньому куті лацкана
з лівого боку грудей.

7.10. Знак "За поранення" носиться на мундирі (кітелі) з правого боку грудей
на 10 мм вище орденів і медалей, а у разі відсутності орденів і медалей - на їх
місці.


Начальник Департаменту ресурсного забезпечення генерал-майор міліції


В.М.Грицак©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.