Здавалка
Главная | Обратная связь

Вуглеводи Біологічне значення вуглеводівВуглеводи — складова частина клітин усіх живих організмів. ннн Вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками, що підтверджується тим фактом, що більше половини органічного вуглецю на Землі існує у формі вуглеводів.

 

Здебільшого вуглеводи є сполуками рослинного походження — це продукти фотосинтезу і таким чином вони є базовою ланкою у трансформації сонячної енергії у хімічну для забезпечення життя на Землі.

 

Поряд з білками і жирами, вуглеводи — важлива складова частина харчування людини і тварин, багато з них використовується як технічна продукція.

 

З хімічної точки зору це є полігідроксикарбонільні сполуки та їхні похідні із загальною формулою СnH2nOn.

Поширення у природі

 

Вуглеводи являють собою досить поширені в біологічних системах речовини. До складу сухої речовини рослин входить до 80%, а до складу сухої речовини тваринного походження - до 2% вуглеводів.

 

Фотосинтез

 

В зелених рослинах вуглеводи утворюються за рахунок каталітичної фотохімічної реакції, в якій вихідними речовинами є оксид Карбогену(IV) і вода. Процес фотосинтезу є складним і протікає через багато стадій. У загальному вигляді утворення вуглеводів, наприклад, глюкози при фотосинтезі можна подати у вигляді:

Ключову роль у фотосинтезі відіграє хлорофіл*, який являє собою сполуку похідну від порфіринового комплексу Магнію.

Класифікація

• класифікація за здатністю до гідролізу

 

§ прості вуглеводи (моносахариди, монози) - не гідролізуються;

§ складні вуглеводи (олігосахариди, полісахариди або поліози) - здатні гідролізуватися до простих вуглеводів

§ олігосахариди - продукти поліконденсації невеликої кількості моносахаридів, наприклад, сахароза C12H22O11. Звичайно термін олігосахариди застосовують до вуглеводів, що вміщують від двох до п'яти моносахаридних одиниць.

§ полісахариди - продукти поліконденсації великої кількості моносахаридів (C6H10О5)n, де n>1000. Прикладом полісахаридів можуть бути крохмаль, целюлоза та інші.

класифікація моносахаридів

 

• класифікація за характером розміщення карбонільної групи

 

§ альдози - моносахариди, що вміщують альдегідну групу

 

§ кетози - моносахариди, що вміщують кетонну групу

 

• класифікація за кількістю атомів Карбогену

 

§ тетрози, наприклад, треоза C4H8O4

 

§ пентози, наприклад, рибоза C5H10O5

 

§ гексози, наприклад, глюкоза, фруктоза C6H12O6

 

§ відомі також гептози, октози і т.д. Альдегідоспирти і кетоспирти, що вміщують ланцюги Карбогену менші за чотири атоми до вуглеводів не відносять

 

класифікація полісахаридів

 

• класифікація за біологічним походженням

 

§ полісахариди рослинного походження - крохмаль, целюлоза

 

§ полісахариди тваринного походження - глікоген

Використання

 

• харчова промисловість

 

• текстильна промисловість

 

• виготовлення лікарських препаратів

 

• виготовлення клеїв©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.