Здавалка
Главная | Обратная связь

Шекарасында пайда болып,зардаптары басқа аймақта

байқалатын ластану

$$$ 69Түтін деген не

?А) ұсақ қатты бөлшектері

Бар аэрозоль

$$$ 92 Топырақ мониторингі-бұл

...B) Топырақ күйін бағалау,

болжау, қадағалау жүйесі

$$$ 97 Топырақтағы ластаушы

заттардың детоксикациясы

келесілердің көмегімен жүреді

А) Микроорганизмдердің

$$$ 98 Топырақтың химиялық

ластануы дегеніміз:

B) Топырақтың химиялық

өзгерісі антропогендік

қызметтің әсерінен, оның

құрамының бұзылуына әкеліп соғады

$$$ 99 Топырақтық ауыр

металдармен ластану көзі

мыналар В) Металл өңдеу

өндірісінің қалдықтары,

өндірістік қоқыс, отын

жағу өнімі, автомобильден

шығатын ластаушы газдар

, ауыл шаруашылығын

химияландыру құралдары

$$$ 102 Табиғатты қорғау дегеніміз

– бұл C) биосфера

компоненттерінің өзгеруіне

жол бермейтін, табиғи

ресурстарды үнемді

пайдалануға және олардың

қалпына келуінің

неғұрлым ұтымды

режимін қамтамасыз

етуге бағытталған шаралар жүйесі;

$$$ 125 Төменде келтірілгендердің

қайсысы ғаламдық экологиялық

проблемалар қатарына жатады

:C) биологиялық алуан

түрліліктің кемуі;

$$$ 126 Төменде келтірілгендердің

қайсысы ғаламдық экологиялық

проблемалар қатарына жатады

:A) қышқыл жаңбырлар;

$$$ 127 Төменде келтірілгендердің

қайсысы ғаламдық экологиялық

проблемалар қатарына жатады:

E) парник эффектісі.

$$$ 138 Тұрақты дамуды

қалай түсінесіз?D) қазіргі

уақыттың қажеттілігін

қамтамасыз ете отырып,

келесі ұрпақтардың

өзінің қажеттіліктерін

қамтамасыз етуіне

қауіп туғызбайтындай даму

$$$ 140 «Тұрақты даму

»термині ең алғаш қашан

енгізілді?С) «Біздің ортақ

болашағымыз»

Баяндамасында, 1987 ж.

$$$ 142Тұрақты даму

стратегиясы қай конференцияда

қабылданды?А) Қоршаған

орта және тұрақты дам

у бойынша БҰҰ

Конферециясында

(Бразилия, 1992 жыл)

$$$ 144 Тұрақты даму мақсатына

жетудің, қолданылатын

шаралардың тиімділігінің

және қойылған мақсаттарға

жету деңгейінің көрсеткіштері

(критерийлері) қалай аталады?

В) тұрақты даму индикаторы

$$$ 145Тұрақты дамудың әлемдік

бағдарламасы қашан қабылданды

?В) 2000 ж.

$$$ 147«Тұрақты даму»

концепциясы қарастырады:

D) Болашақ ұрпақ үшін

ресурстың белгілі бөлігін сақтауды

$$$ 150.Тұрақты даму

концепциясы қашан БҰҰ–

ның ресми түрдегі позициясы

болып қабылданды: D) 1992ж.

Рио-де-Жанейродағы

қоршаған орта мен даму

туралы БҰҰ конференциясында

УУУУУ

$$$ 122 Урбаэкология нені зерттейді

:D) қалалық экожүйелерді;

ФФФФФ

$$$ 96 Фосфор және

күкірт топыраққа түседі

А) Тау жыныстарының

бұзылуы нәтижесінде

ШШШШ

$$$ 39 Шығатын газдарды

шаңнан циклонда тазарту

келесі принциппен іске

асырылады E) Сыртқа

тепкіш күш әсерімен

$$$ 84 ШРШ норматив

і қандай мерзімге

тағайындалады?D) 5жыл

$$$ 109 ШРШ мөлшерінде

атмосфераға қауіпті

заттар шығарылғанда,

ауаның ластану деңгейі

қандай болады?

С) ШРК м.б.ж.-тан аз

ЭЭЭЭЭ

$$$ 1 «Экология» терминін

ұсынған ғалым:

B) Э. Геккель

$$$ 2 Экология нені

зерттейді?

D) Организмдердің

бір-бірімен және

қоршаған ортамен

Байланысын

$$$ 5 Экология ғылымының

«демэкология» деп аталатын

бөлімі мынадай мәселені

зерттейді:A) популяция

Критерийлері мен

популяциялардың

негізгі сипаттамаларын;

$$$ 11 Эврибионттарға қандай

организмдер жатады:

C) негізгі факторлардың

көпшілігі бойынша

толеранттылық ауқымы кең;

$$$ 12 Экологиялық қуыс

дегеніміз - бұл:

C) организмнің қоршаған

орта жағдайларына қояр

талаптарының жиынтығы;

$$$ 22 «Экожүйе» терминін

алғаш енгізген: A) А.Тенсли;

$$$ 30 Экосистемалардың

құрылысын, қызметі мен

дамуын зерттейтін сала

: A) синэкология;

$$$ 33 Экожүйедегі бірінші

реттік өнімділікті түзеді

В) продуценттер

$$$ 37 Экожүйенің дамуының

кемеліне жеткен және біршама

тұрақты сатысы қалай деп аталады

:C) климакс;

$$$ 87 Экологиялық мониторинг

дегеніміз, бұл

:A) Қоршаған ортаның

ахуалын үздіксіз бақылау;

 

$$$ 95 Экожүйелердегі ауыр

металдардың негізгі табиғи

көздеріне жатады

В) тау жыныстары және

олардың желдетілу өнімдері

$$$ 112 Экологиялық нормативтердің

негізгі түрлерін көрсетіңіз

D) ШРШ, ШРТ, ШРД

және т.с.с. нормативтер

$$$ 128 Энергия көздерінің

қайсысы экологиялық

тұрғыдан алғанда ең таза

болып есептеледі?

D) жел энергиясын пайдалану;

$$$ 129 Энергия көздерінің

қайсысы экологиялық

тұрғыдан алғанда ең қауіпсіз

болып есептеледі?

C) теңіз толқындарының энергиясы;

$$$ 130 Энергия көздерінің

қайсысын пайдалану

экологиялық тұрғыдан

алғанда қауіпті болып есептеледі?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.