Здавалка
Главная | Обратная связь

Спеціальне завдання

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
24
27 КП. 5.05060101. 08 ПЗ
Розробив
Перевірив
Клочок О.М
Синенко Л.О
Ремонт конденсаторів, вакуумної системи і ежекторів.

Ремонт конденсаторів зазвичай полягає в усуненні з'являючих нещільностей, які знаходяться з водяної сторони. Для усунення течії в трубках через ерозійні, корозійні та механічні пошкодження трубки заглушаються пробками. При виході з ладу більше (10-15) % загальної кількості конденсаторних трубок проводиться їх часткова або повна заміна новими.

Заміна пошкоджених конденсаторних трубок складається з наступних операцій: підготовки робочого місця та інструменту; підготовки нових трубок; видалення старих трубок; підготовки отворів в трубних дошках і проміжних перегородках під установку нових трубок; установки, вальцювання і підрізування нових трубок; контролю якості вальцювання.

Нові конденсаторні трубки проходять огляд і перевірку їх сертифікатів. Трубки, що мають явні дефекти у вигляді пробоїн, вм'ятин і тріщин, при огляді відбраковуються.

В якості матеріалу для трубок заводи застосовують латунь і мідно-нікелеві сплави, що володіють високою корозійною стійкістю. Трубки з такого сплаву, що пройшли низькотемпературний відпал при температурі до 500 ° С, поставляються на станції.

Латунні трубки, в яких після технологічного процесу їх виготовлення

зазвичай є внутрішні напруження, можуть бути схильні довільному розтріскуванню. Щоб усунути це небажане явище, проводять відпал при (200-350) ° С протягом декількох годин.

Низькотемпературний відпал латунних трубок здійснюється в спеціальних печах (рисунок 5.1), куди подається редукований пар з тиском (0,1-0,15) МПа і температурою (400-450) ° С. Нагрівання трубок може проводитись і іншим способом, наприклад індукційним.

 

Рисунок 5.1 – Піч для відпалу конденсаторних трубок:

1 - труба підводу пара; 2 - манометр; 3 - термопара; 4 - знімна камера;

5 -вхідна камера; 6 - конденсаторні трубки; 7 - корпус; 8 - відвід пара;

9 - вихідна камера; 10 - гідрозатвор для відведення конденсата; 11 -термопара; 12 - отвори в опорних кільцях для дренування конденсата.

До видалення всіх старих трубок трубні дошки повинні бути зафіксовані від зсуву розпірками. Для цієї мети можна також залишити частину старих трубок, почавши набір і вальцювання нових. У міру видалення трубок з конденсатора демонтуються направляючі щитки і лотки.

Після видалення старих трубок проводиться зачистка отворів в основних трубних дошках і проміжних опорних перегородках за допомогою пристроїв, які складаються з оправки і набором сталевих йоржів, виготовлених з дротиків діаметром (0,2-0,5) мм (рисунок 5.2, а). В якості приводу використовуються електрозварювальні або пневматичні машинки.

Рисунок 5.2 - Пристосування для зачистки:

 

а - для зовнішньої зачистки кінців трубок: 1 - шпиндель електроприводу; 2 - оправка; 3 - стакан; 4 - волок; 5 - шліфпорошок; б - для зачистки отворів в трубних дошках: 1 - хвостовик; 2 - йорж із сталевого дроту; 3 - оправка; 4 - натискний гвинт

До установки нових трубок перевіряється взаємне розташування отворів в трубних дошках і проміжних опорних перегородках.

Перевірка виконується за допомогою натягнутої сталевої струни (рисунок 5.3).

 

Рисунок 5.3 - Перевірка взаємного розташування отворів в трубних дошках і проміжних перегородках:

 

1 - підкладка; 2 - сталевий стержень; 3 - трубна дошка; 4 - сталева струна; 5- вантаж; 6 - проміжні перегородки.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
25
27 КП. 5.05060101. 08 ПЗ
Розробив
Перевірив
Клочок О.М
Синенко Л.О
Після зачистки підготовка отворів в трубних дошках під установку нових трубок полягає у вибірковій перевірці їх діаметрів за допомогою калібрів.

У нових трубок, які мають необхідний для установки в конденсатор розмір, перед установкою кінці зачищають від консервуючого мастила і окисної плівки (рисунок 5.2, б).

Трубки набираються рядами до місця розташування внутрішніх щитів, які монтуються після установки відповідних груп трубок. Після установки трубок кінці їх вирівнюються, підрізаються, а потім вальцюються.

Спеціальним пристосуванням (рисунок 5.4) підрізаються також виступаючі кінці трубок з протилежного боку. Вальцювання трубок з протилежного боку виконується після продувки трубок стисненим повітрям з боку завальцьованних кінців для видалення стружки.

 

Рисунок 5.4 - Пристосування для обрізки виступаючих кінців трубок після вальцювання:

 

1- втулка упорна; 2 - корпус; 3 - шарикопідшипник радіальний;

4 - накінечник; 5 - трубна дошка; 6 - різець; 7 - трубка.

Вальцювання, за допомогою яких проводиться закріплення трубок в дошці повинні мати пристосування для обмеження глибини і ступеня вальцювання (рисунок 5.5,а,б).

 

Рисунок 5.5 - Вальцювання трубок в трубних дошках:

 

а - вальцівка: 1 - гайка; 2 - корпус; 3 - ролик; 4 - корпус вальцівки; б - схема вальцювального з'єднання.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
26
27 КП. 5.05060101. 08 ПЗ
Розробив
Перевірив
Клочок О.М
Синенко Л.О
Така обробка кінців труб створює між поверхнею трубки і отвором трубної дошки взаємний натяг, що забезпечує щільність з'єднання. При вальцюванні кінець трубки збільшується по діаметру, спочатку до діаметра отвору, а потім спільно з отвором - до дещо більшого діаметру, що і створює натяг. Разом зі збільшенням діаметра подовжується і виступаючий з трубної дошки кінець трубки.

Якість роботи вальцівок перед початком робіт в конденсаторі перевіряється пробним розвальцюванням трубок в сталевому листі такої же товщини і марки, що і трубна дошка конденсатора.

Установка і вальцювання трубок зазвичай здійснюється в напрямку знизу до гори, але спочатку для підвищення жорсткості трубних дошок з метою запобігання їх жолоблення при вальцюванні в різних місцях трубної системи набираються і вальцюються пучки з (50-70) трубок.

Крім описаного застосовуються електропідривний і ударний способи закріплення конденсаторних трубок в трубних дошках. Перший здійснюється за допомогою вибухових стрижнів разової дії, другий - ударом пуансона, вистрілює з будівельно-монтажного пістолета з допомогою беспижового патрона.

Ремонт вакуумної системи і ежекторів полягає у виявленні та усуненні нещільностей її елементів. При усуненні нещільностей зазвичай проводяться

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
27
27 КП. 5.05060101. 08 ПЗ
Розробив
Перевірив
Клочок О.М
Синенко Л.О
роботи щодо попередження можливих нещільностей і підвищенню щільності вакуумної системи.

Основним методом виявлення нещільностей у вакуумній системі в період ремонту є опресування. При опресуванні всі елементи вакуумної системи заповнюються водою. Перед заповненням системи між опорною рамою конденсатора і фундаментом встановлюються металеві підпори. Заповнення системи ведеться до появи води з кінцевих ущільнень турбіни.

Визначення місць нещільності в конденсатних насосах турбінної установки здійснюється опресуванням від сусідніх насосів через спеціально встановлені байпаси, які встановлюють на зворотних клапанах з напірної сторони насосів. Опресування проводиться на зупиненому насосі при відкритому вентилі байпаса до створення тиску в насосі (0,1-0,2) МПа (1-2 кгс / см2). Необхідний тиск встановлюється прикриттям засувки на вхідній стороні насоса.

Для попередження присосів проводяться роботи з ліквідації можливих їх джерел: установка безфланцевої арматури, заміна фланцевих з'єднань на зварні, гідроущільнення сальників арматури, нанесення на поверхню вузла в місці нещільності спеціальних речовин (герметиків). Гідроущільнення сальників арматури здійснюється установкою в сальнику ліхтаря з підведенням до нього конденсату тиском (0,1-0,2) МПа. Сальник засувки, робоче положення якої відкрите, може бути ущільнений за допомогою гумового кільця, надягнутого на шток засувки між тарілками і кришкою (рисунок 5.6).

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
28
27 КП. 5.05060101. 08 ПЗ
Розробив
Перевірив
Клочок О.М
Синенко Л.О
Рисунок 5.6 - Ущільнення штока вакуумної арматури:

 

1- гумове кільце; 2 - тарілка засувки; 3 - корпус засувки; 4 - сальник; 5 - шток.

Фланці з'єднання корпусів ПНТ можуть бути додатково ущільнені круглим шнуром із силіконової гуми, для якого на фланці фрезеруються канавки. Аналогічно можуть бути ущільнені роз'єми ЦНТ і пароперепускних труб. Для ущільнення фланцевих і болтових з'єднань використовують спеціальні герметики. Ремонт пароструйних і водоструминних ежекторів зазвичай полягає у виявленні дефектів, причин їх виникнення, в усуненні дефектів і в операціях з розбирання, очищення та збірці [ ].

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.