Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке буферна система (буфер)?Буферна система – розчини, які мають властивість зберігати сталість рН при розведенні і протидіяти зміні рН при додаванні помірних кількостей сильної кислоти або лугу.

З яких компонентів складається кислотний буфер? Навести приклад кислотного буферу.

Кислотний буферний розчин містить слабку кислоту та сіль, утворену цією кислотою і сильною основою.

Н₂СО₃, Na₂CO₃;

З яких компонентів складається основний буфер? Навести приклад основного буферу.

Основний буферний розчин містить слабку основу та сіль, утворену цією основою та сильною кислотою.

NH₃ · H₂O, NH₄Cl;

Від чого залежить рН буферу?

Значення рН залежить від величини константи дисоціації слабкої кислоти(основи) та співвідношення концентрацій солі і кислоти(основи).

Написати рівняння Гендерсона-Гассельбаха для рН кислотного буферу?

pH = pKd + lg

Написати рівняння Гендерсона-Гассельбаха для рН основного буферу?

pH = 14 – [ pKd + lg ]

Що таке буферна ємність?

Буферна ємність – кількість молей еквіваленту сильної кислоти або сильної основи, яку потрібно додати до одного літра буферного розчину, щоб змінити його рН на одиницю.

За яких умов буфер має максимальну ємність?

Найбільша величина буферної ємності досягається, якщо компоненти буферної суміші мають однакові концентрації, тоді рН=рК

З яких компонентів складається фосфатний буфер?

Na₂HPO₄, NaH₂PO₄;

З яких компонентів складається гідрокарбонатний буфер?

Н₂СО₃, Na₂CO₃;

Які буферні системи підтримують рН крові?

Гемоглобінова, бікарбонатна, фосфатна, білкова буферні системи підтримують рН крові.

Який з компонентів фосфатного буферу вступає в реакцію при додаванні НСl?

NaH₂PO₄ → H₂PO₄⁻ + Na⁺

Na₂HPO₄ → 2Na⁺ + HPO₄²⁻

HCl → H⁺ + Cl⁻

Na₂HPO₄ + HCl → NaH₂PO₄ + NaCl

HPO₄²⁻ + H⁺ → H₂PO₄©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.