Здавалка
Главная | Обратная связь

Що відноситься до природних територій та об’єктів, які охороняються державою?-природні та біосферні заповідники;

-ботанічні сади, дендрологічні парки та національні природні парки;

-дендрологічні парки;

-регіональні ландшафтні парки та заказники;

-заказники, природні та біосферні заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні парки

34.Що відносять до спеціальних зборів в системі економічного механізму охорони НПС:

-збір за погіршення якості та спецвикористання природних ресурсів, забруднення НПС

-збір за спеціальне використання та погіршення якості природних ресурсів;

-збір за погіршення якості природних ресурсів та за забруднення НПС;

35.Назвіть причини, внаслідок чого екологічна ситуація в Україні визначена як кризова:

— проблема мінерально-сировинних ресурсів: вичерпність, виснаження родовищ, зменшення їх різноманітності та погіршення якості, небезпека порушення середовища внаслідок видобування корисних копалин та ін.;

— зміна структури та складу Ґрунтово-земельних ресурсів у результаті господарської діяльності людини: вилучення земель під сільськогосподарські потреби і забудови, а також у зв'язку з розвитком негативних процесів у ландшафтах (ерозія, дефляція, підтоплення і заболочення, карст, суфозії та просідання ґрунтів, техногенне забруднення тощо); зменшення родючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, забруднення важкими металами, пестицидами та іншими речовинами;

— забруднення та зменшення запасів поверхневих І підземних вод унаслідок посиленого водозабору, скидів забруднювальних речовин у водні об'єкти в процесі виробництва та ведення комунально-побутового господарства;

— забруднення атмосферного повітря та зміна його хімічного складу у зв'язку з інтенсивними викидами промислових підприємств, енергетики, транспорту та ін.;

— зменшення різноманітності рослинного і тваринного світу, зміна в його генофонді;

— порушення функціонування і зменшення біопродуктивності ландшафтів унаслідок накопичення, переміщення та просторового розподілу забруднень залежно від ландшафтно-геохімічних умов території;

— погіршення соціально-екологічної ситуації: зміна середовища проживання людини, санітарно-епідеміологічних умов, тривалості життя,

Назвіть закони, які регулюють попередження та усунення негативних факторів впливу на життя та здоров’я людини.

Закон України "Про екологічну експертизу", "Про відходи", "Про пестициди и агрохімікаті", "Про зону надзвічайної екологічної сітуації", "Про поводження з радіоактівнімі відходамі"

37. Екологічний моніторинг – це...– це інформаційна система спостережень, оцінки і прогнозу змін у стані навколишнього середовища, створена з метою виділення антропогенних складових цих змін на тлі природних процесів.

Моніторинг може здійснюватися такими засобам: фізичними; хімічними; біологічними; авіаційними; космічними.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.