Здавалка
Главная | Обратная связь

Уміти працювати з біологічним мікроскопом.

Хід заняття.

Анатомічні терміни:

Basalis - основний, базальний;

Apicalis -

Cytus -

blastos,- aden,- glandula endocrinae- os,- ossis- alveolaris mucosus-

reticularis- chondros- epidermis- Myos,- myocardium- neuron- multus- unus- nervus- neuroglia-

Клінічні терміни:

Ендотелій- (endothelium) також скла­дається з одного шару плоских клітин, вкриває порожнини серця, кровоносні та лімфатичні судини.

Мезотелій- (mesothelium) вистеляє се­розні оболонки (очеревину, плевру, осер­дя); у більшості випадків — це один шар плоских клітин.

Кардіоміоцити- м'язова клітина серця, яка є структурною одиницею міокарду.

Хондроцити- (chondrocytus, від лат. Chondros — хрящ, грец. cytus — клітина) — основна клітина хрящової тканини. Формуються з хондробластів, але при цьому малоактивні хондроцити зберігають здатність до поділу. Хондроцити мають овальну форму і більший, ніж хондробласти, розмір.

Міоцити- одноядерна м'язова клітина, яка є структурно-функціональною одиницею м'язової тканини.

Остеоцити- (від лат. os — кістка, грец. cytus — кістка) — клітина кісткової тканини хребетних тварин і людини. Формуються із остеобластів в процесі розвитку кісткової тканини. Тіла остеоцитів розташовані у смугах основної кісткової речовини а відростки остеоцитів у канальцях навколо цих смуг.


Алгоритм формування практичних навичок

 

1. Уміти розрізняти складові частини клітини на таблицях

 

 

2. Уміти визначати основні види тканин на гістологічних препаратах і таблицях

 

Епітеліальна тканина, циліндричний епітелій.

В ній відсутня міжклітинна речовина.

 

------------ Базальна мембрана;

----------------- Клітина;

 

Сполучна тканина, пухка волокниста сполучна

Тканина.

----------------------------- еластичні волокна Міжклітинна речовина

--------------------- колагенові волокна

 

----------------- Клітина;

 


 

 

Уміти працювати з біологічним мікроскопом.

 1. Пригадайте будову мікроскопа (Див. Додаток №1)

 

 1. Знайдіть на мікроскопі: тубус, окуляр, об’єктив, штатив з предметним столиком, дзеркало, гвинти;

 

 1. Поставте мікроскоп в робоче положення: колонкою до себе, дзеркалом та столиком від себе, край штатива повинен майже співпадати із краєм стола;
 2. Під час роботи мікроскоп не рухати;

 

 1. При роботі з денним світлом підняти конденсор до рівня предметного столика, повністю відкрити діафрагму.
 2. Освітіть поле зору мікроскопа: дивлячись в окуляр лівим оком і не закриваючи правого, повертати дзеркало в напрямку джерела світла, поки поле зору не буде рівномірно освітлене («піймали зайчика»);

 

 


 

 1. Поле зору повинно мати молочно-білий колір. Таку картинку потрібно побачити дивлячись в окуляр.

 

 

 

 1. Покладіть гістологічний препарат на предметний столик і закріпіть його клемами

 

 1. Спочатку макрогвинтом знаходимо контури зображення, а потім мікрогвинтом досягаємо максимальної чіткості.
 2. Для вивчення препарату на великому збільшенні застосуйте об’єктив з більшими цифрами і встановіть препарат у фокусі, користуючись мікрометричним (великим гвинтом)
 3. Для цього, дивлячись збоку, а не в окуляр і обертаючи гвинт поволі опустіть об’єктив майже до самого препарату, щоб не пошкодити його. Далі дивлячись в окуляр і обертаючи гвинт у зворотному напрямку, поступово підніміть тубус, поки в полі зору не з’явиться чітке зображення предмету. ( Жирова тканина,)

 

--------------------- клітини

------------------------- міжклітинна речовина

 1. Одночасно дивитись в окуляр і опускати тубус не слід, бо можна пошкодити лінзи об’єктива і препарат
 2. Закінчення роботи: підняти тубус, зняти з предметного столика препарат, поставити мікроскоп на місце зберігання.

 

.

 


 

Додаток № 1

 

 

Будова мікроскопа

Окуляр ----------------------------------

 

 

Насадка ------------------------------

 

Револьверний ----

пристрій

 

Об’єктив -------------

 

 

Предметний ----

столик

Конденсор -----------------

Ручка переміщення ---------------------- ------------Ручка грубого

кронштейна конденсора фокусування

 

Люстерко ---------------------

 

 

----------------- Ручка тонкого

фокусування

 

 

 
 

 

 


Клеми для

закріплення

гістологічного

препарату

на предметному

столику

 


 

4. Уміти визначати на гістологічних препаратах основні види тканин та їхні структурні особливості;

 

Багатошаровий зроговілий епітелій Кісткова тканина

 

 

Гіалінова хрящова тканина

 

 

М'язова тканина 1 – посмугована скелетна, Нервова тканина

2 – непосмугована, 3 – посмугована серцева.

Висновок заняття: Непошкоджений епітелій виконує захисну функцію . має високу здатність до регенерації. Сполучна тканина входить до складу всіх органів, від неї залежить міцність органу.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.