Здавалка
Главная | Обратная связь

Умови оподаткування суб’єктів малого підприємництва єдиним податком відповідно до змін Податкового кодексу України в 2015 р.Групи Кількість найманих працівників Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП Види діяльності Ставка ЄП: фіксована ( % до мінімальної зарплати (МЗП)станом на 1 січня) або % до доходу)
1 (фізособи - підприємці) без найманих працівників не перевищує 300 000 грн. роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2 (фізособи - підприємці) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн. здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3 (фізособи – підприємці або юридичні особи- суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 грн. всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5) 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом; 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
4 (четверта група – сільськогоспода-рські товаровиробники, у яких частка сільського сподар-ського товаровиробник-тва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків) кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена - всі види с/г діяльності . Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): - для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45; - для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,27; - для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27; - для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09; - для земель водного фонду - 1,35; - для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 3.
Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків.  

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.